Bezpieczna Praca w Budownictwie

bezpieczna praca na dachuPraca w budownictwie łączy się z dużym ryzykiem wypadków prowadzących do utraty zdrowia, a nawet śmierci. Według danych GUS roku 2004 w Polsce doszło do ponad 7000 wypadków na budowach, w których zginęło 95 pracowników i wydano ponad 17 000 decyzji natychmiastowego wstrzymania prac z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy wykazują, że niemal na co drugiej budowie nie przestrzegano przepisów dotyczących bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz prawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zdaniem inspektorów, główną przyczyną wypadków jest nieznajomość oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pracy, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą, a także lekceważenie zagrożeń, po części związane z nieświadomością  ich istnienia. Zaniepokojony tymi alarmującymi faktami europejski Komitet Wyższych Inspektorów Pracy polecił inspektorom pracy krajów dawnej piętnastki, by zwrócili szczególną uwagę na problematykę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na budowach.
Bezpieczna Praca w Budownictwie - zdjęcie 2
W Polsce organem o odpowiednich uprawnieniach jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W 2004 roku rozpoczęła kontynuowaną w szerszym zakresie w tym  roku, kampanię informacyjno-promocyjną  "Bezpieczna Praca w Budownictwie".

Program kampanii "Bezpieczna Praca w Budownictwie  2005" przedstawia się następująco:

  • Dni Otwarte w okręgowych inspektoratach pracy na terenie całego kraju. W ramach Dni Otwartych organizowane są pokazy bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych i środków ochrony indywidualnej, spotkania, seminaria oraz konkursy dla młodzieży szkół o profilu budowlanym.
  • Program samokontroli dla przedsiębiorców budowlanych. Polega on na weryfikowaniu zagrożeń i nieprawidłowości w miejscu pracy na podstawie specjalnych list kontrolnych. Następnie firma poddawana jest audytowi inspektora pracy oceniającemu efekty uzyskane podczas realizacji projektu. Jeśli są one zadowalające, pracodawca otrzymuje stosowny dyplom PIP.
  • Stałe, bezpłatne porady prawne i techniczne na terenie całego kraju. Udzielane są one w okręgowych inspektoratach pracy a także telefonicznie, listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Szkolenia dla pracodawców z branży budowlanej, ekspertów związkowych, społecznych inspektorów pracy oraz małych inwestorów zgłaszających zamiar rozpoczęcia budowy. Szkolenia organizowane są przez okręgowe inspektoraty pracy w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania przez cały rok. Dodatkowo w dniach 12 i 19 października br. w każdym okręgowym inspektoracie pracy odbędą się szkolenia dla pracodawców firm budowlanych, dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej. Udział w szkoleniach można zgłosić korzystając ze specjalnej infolinii.
  • Dystrybucja wydawnictw instruktażowych poświęconych bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała publikacje m.in. broszury, ulotki dotyczące wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Są one dostępne w okręgowych inspektoratach pracy i na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Kampania informacyjna w mediach - prasa, radio, billboardy, internet.
Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Anna Nowicka

Źródło: PIP

Zdjęcia: Protec

Polecamy Ci również

Zobacz także