Bezspoinowe masy do krycia dachów

Bezspoinowe masy do krycia dachów

Bezspoinowe masy wstępnego krycia stosuje się przede wszystkim do krycia dachów płaskich, chociaż czasami pokrywa się nimi także dachy strome.

Pokrycia bezspoinowe ułożone na dachu tworzą jednolitą (bez żadnych połączeń), elastyczną, lekką i trwałą (do 15 lat) powłokę. Na pokrycia dachów płaskich wykorzystuje się masy asfaltowo-kauczukowe lub poliuretanowe (z pianki poliuretanowej lub elastomerów poliuretanowych). Wszystkie mają postać gotową do bezpośredniego użycia na budowie. Masy asfaltowo-kauczukowe i z elastomerów poliuretanowych wzmacniane są wkładkami zbrojącymi - matami, włókninami lub welonami (taśmami  z włókien szklanych sklejonych lepiszczem), siatkami z poliamidu, poliestru lub polipropylenu) - które układa się między dwoma warstwami. Zastosowanie zbrojenia zwiększa trwałość układanych mas.
Warunkiem wykonania dobrego pokrycia jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi być trwałe, nieskruszałe i niezwietrzałe, o jednorodnej strukturze. Przed przystąpieniem do pracy trzeba je oczyścić, wyrównać i zagruntować oraz wykonać wszystkie obróbki wokół komina. Niedopuszczalne jest zlewanie masy w ewentualne zagłębienia i nierówności powierzchni. Podłoże może być suche lub wilgotne, ale nie może występować stały, nawet niewielki, napływ wody w czasie wykonywania robót, uniemożliwiający wyschnięcie powłoki i uzyskanie właściwej jej przyczepności do podłoża.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Masy te to jednorodne, bardzo gęste i bezwonne płyny. Mają bardzo dobrą przyczepność do betonu i papy asfaltowej; niektóre można układać na drewnie, blasze, płytach azbestowo-cementowych, a nawet na wełnie mineralnej, piance poliuretanowej i styropianie. Większość mas asfaltowo-kauczukowych jest niezapalna.    
Pokrycie dachu z takich mas składa się: z kilku warstw masy, jednej lub dwóch warstw wkładki zbrojącej oraz posypki. Przed użyciem masę należy starannie wymieszać i zawsze przestrzegać zaleceń producenta. Rozprowadza się ją szczotką dekarską, pędzlem, packą lub łatą. Grubość nakładanej masy powinna wynosić 1 mm, a szerokość 1-2 m (zbliżona do szerokości wkładek zbrojących). Na mokrą warstwę układa się, dokładnie dociskając, wkładki zbrojące (najlepiej z zakładem 10-20 cm) i pozostawia do wyschnięcia. Gdy masa wyschnie rozprowadza się kolejną warstwę w takiej ilości, aby uzyskać całkowite nasycenie wkładki masą. Zawsze trzeba przestrzegać zasady, że każda następna warstwa może być układana dopiero, gdy poprzednia wyschnie, jeśli nie chcemy zniszczyć ułożonej powłoki, na przykład chodząc po niej.

siatka z włókniny zbrojącej wtopiona w masęmasa zabezpieczona specjalną farbą

Jak sprawdzić kiedy masa wyschła?

Jest to łatwe do zauważenia „gołym okiem” – masa schnąć zmienia kolor z brunatnego na czarny. Można także nacisnąć powłokę w kilku miejscach i jeśli spod spodu nie wypływa masa, to oznacza. ze jest już sucha.

Oceń artykuł
3,67 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także