Cieśla - zawód niebezpieczny

cieśla i jego pracaNim położymy pokrycie dachowe cieśle muszą wykonać więźbę dachową. Jest to praca na wysokości, co stanowi podstawowe zagrożenie. Przepisy za pracę na wysokości uznają już roboty wykonywane z powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem ziemi (podłogi, stropu itp.).

Jeden metr to pozornie niewysoko, ale zdarzały się nawet śmiertelne upadki z tej wysokości, dlatego ustawodawca przyjął taką właśnie wysokość kwalifikującą pracę na wysokości. Dla jasności dodajmy, że do prac na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m ścianami lub inną stałą konstrukcją (np. balustradą, barierką), chroniącą pracownika przed spadnięciem.
Przepisy zakazują jednoczesnego prowadzenia robót na wielu kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych (siatki lub daszki ochronne), ponieważ zagraża to upadkiem na pracującego niżej pracownika narzędzia, elementu konstrukcji.

Cieśla wykonujący pracę na wysokości powinien być wyposażony w indywidualną i funkcjonalną torbę (zasobnik) na narzędzia ręczne i drobne materiały uniemożliwiającą wypadanie narzędzi oraz nieutrudniającą swobody ruchu. Inny przepis podyktowany praktyką ogranicza wykonywanie robót ciesielskich z drabin tylko do wysokości 3 m.

Warto przypomnieć wymagania jakie muszą spełniać drabiny użytkowane na budowie. Otóż drabiny muszą być w dobrym stanie technicznym (bez pęknięć, sztukowania itp.). Najbezpieczniejsze są drabiny wykonane przez uprawnionego producenta (tzw. drabiny handlowe) zgodnie z Polską Normą oraz posiadające znak bezpieczeństwa. Pracownik użytkujący drabinę powinien sprawdzić jej stan techniczny każdorazowo przed rozpoczęciem na niej pracy. Drabin nie wolno malować farbami, gdyż farba może ukryć ich wady – zwłaszcza drabin drewnianych (sęki, pęknięcia, nadgnicia itp.). Zabronione jest przedłużanie drabin za pomocą desek lub w inny sposób. Drabiny rozstawne powinny mieć trwale zamontowane zawiasy oraz być zabezpieczone przed nadmiernym rozsunięciem ramion za pomocą łańcuszka lub stalowej linki. Drabiny przystawne należy ustawiać pod kątem ok. 75° w stosunku do płaszczyzny poziomej, przy czym „stopy” drabin powinny być zaopatrzone w urządzenia przeciwślizgowe, tzw. trzewiki wykonane z gumy, albo ostro zakończone. Drabiny przystawiona do muru lub tp. powinna wystawać co najmniej o 0,75 m ponad górną krawędź ściany.

drabina powinna być oparta pod kątem 75 stopniUstawianie i używanie drabin

 • Drabin nie wolno stawiać na skrzyniach, beczkach lub innych ruchomych przedmiotach. Nie wolno, stojąc na drabinie pracować narzędziami z napędem elektrycznym - prace przy użyciu tych narzędzi należy wykonywać tylko z rusztowań z poręczami.
 • W czasie pracy na drabinie nie wolno nadmiernie wychylać się poza jej obrys bo grozi to upadkiem.
 • Prac z drabiny nie wolno wykonywać na zewnątrz budynków przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. podczas burzy, silnego wiatru lub deszczu).
 • Wchodzenie na drabinę i praca na niej może być wykonywana tylko przez jednego pracownika.
 • Wchodzenie i schodzenie tyłem do drabiny jest kategorycznie zabronione.
 • Podeszwy butów i szczeble drabiny muszą być czyste, aby uniknąć poślizgnięcia się podczas korzystania z drabiny.
 • W czasie poruszania się po drabinie nie wolno trzymać narzędzi w ręku. Do przenoszenia narzędzi powinna służyć specjalna torba.
 • Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, w szczególności desek, krokwi, łat lub tp., jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.
 • Podawanie materiałów na wysokości większe niż 3 m powinno odbywać się za pomocą żurawia lub etapowo na pomost pośredni.
 • Ciesielskie roboty montażowe powinien wykonywać zespół liczący co najmniej 2 osoby.
 • O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decyduje kierownik robót lub mistrz budowlany.Oceń artykuł
4,60 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Edward Kołodziejczyk

Zdjęcia: APK, rys. Anna Malesińska

Polecamy Ci również

Zobacz także