Dach energooszczędny

dach skośnyAby obniżyć koszty energii, budujemy energooszczędne domy i poszukujemy energooszczędnych rozwiązań. Oprócz dobrze zaizolowanych ścian i okien ważny jest także energooszczędny dach.

Coraz częściej interesujemy się budownictwem gwarantującym niskie koszty eksploatacji. Największą popularnością cieszą się obecnie w naszym kraju domy tradycyjne, z dachem spadzistym (zwanym też skośnym) o drewnianej więźbie dachowej (fot.1). W budynkach o nowoczesnej architekturze (fot. 2) stosuje się najczęściej dachy płaskie z tzw. stropodachem wentylowanym. Niezależnie od decyzji o wymarzonej architekturze domu - każdy dach, pod którym będziemy mieszkać, potrzebuje odpowiedniej izolacji cieplnej i wilgotnościowej oraz prawidłowej wentylacji.

dach płaskiWentylacja i odprowadzanie wilgoci
Przy wyborze rozwiązań materiałowych należy pamiętać o poprawnej konstrukcji warstw dachu, umożliwiającej dyfuzję pary wodnej. Ze względu na zachowanie wobec pary wodnej przenikającej z poddasza można wyróżnić dwa podstawowe typy połaci dachowej: nieszczelną i szczelną. W przypadku pokrycia papą na pełnym deskowaniu (typ szczelny) należy zawsze pozostawiać pustkę powietrzną między deskami a izolacją termiczną. Pustka ma zapewnić wentylację połaci dlatego należy pamiętać o wykonaniu wlotów i wylotów powietrza.
Przy stosowaniu membran dachowych o wysokich parametrach paroprzepuszczalności (typ nieszczelny) można pominąć pustkę powietrzną. Wówczas wykorzystujemy całą grubość krokwi i ocieplenie styka się z wiatroizolacją, układaną tuż pod pokryciem dachu. Od wewnątrz, umieszczana jest folia paroizolacyjna, montowana między izolacją termiczną a wykończeniem (np. z płyt g-k lub boazerią). Folia przyklejana jest taśmą dwustronną do stalowego rusztu lub mocowania zszywkami do rusztów drewnianych, koniecznie z wykonaniem zakładów 10 cm, które sklejamy taśmą dwustronnie klejącą. Przy takim rozwiązaniu połaci dachowej należy zapewnić dobrą, regulowaną wentylację grawitacyjną pomieszczeń (rozszczelnienie okien, kratki wywiewne).

straty ciepła przez dachStraty ciepła przez dach
Straty ciepła przez dach w domach jednorodzinnych spełniających aktualne wymagania prawne stanowią od 10-15% całkowitych strat ciepła w budynku. Wymagania przepisów budowlanych (warunki techniczne podane w Dz. U. 75/2002, poz.690) oznaczają zaprojektowanie dachu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,3 W/(m²·K). Czasami posługujemy się też określeniem "opór cieplny", który jest po prostu odwrotnością współczynnika U. Oznacza to, że dla dachów graniczny opór cieplny wynosi Ro = 3,3 m².K/W, a przegrody powinny charakteryzować się oporem cieplnym większym od Ro.
Zagwarantowanie wymaganej prawem minimalnej wartości U okazuje wcale nie takie łatwe. Główną przyczyną są niedokładności wykonania i nieuwzględnianie w obliczeniach wpływu wszystkich mostków termicznych. Przykładowe, nie do końca dobrze ocieplone dachy, pokazano na załączonych termogramach (fot. 3). Uwzględnienie wpływu mostków termicznych powoduje, że spełnienie minimalnych wymagań prawnych jest możliwe dopiero przy izolacji termicznej dachu grubości 25 cm.

Optymalna grubość izolacji termicznej dachu
Często pada pytanie: czy nie warto zastosować większej grubości izolacji termicznej? Udzielenie odpowiedzi wymaga optymalizacji grubości ocieplenia dachu. Analizy audytorskie, które wykonano dla różnych nośników energii (tabela), wykazały, że optymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U jest znacznie niższa od wartości minimalnej wymaganej prawem. W założeniach przyjęto, że inflacja w okresie 25 lat będzie stała i wyniesie 5% rocznie, wzrost kosztów energii ponad inflację wyniesie średnio 8% rocznie.
Wyznaczone w ten sposób optymalne wartości współczynników przenikania ciepła wynoszą: Uopt = 0,2 (wymagane 25 cm wełny + dodatkowe 6 cm) do 0,15 W/(m²·K) (wymagane 25 cm wełny + dodatkowe 14 cm). Oznacza to, że optymalny opór cieplny dachu wynosi Ropt.= 5 do 6,7 m²·K/W.
Ze względu na trwałość materiałów budowlanych należy się liczyć z tym, że poważniejsze prace remontowe będą wykonywane po 25-30 latach, zatem od razu warto zastosować rozwiązania przyszłościowe. Jest to uzasadnione ekonomicznie i wskazane ekologicznie ze względu na zmiany klimatyczne. Dlatego powinniśmy stosować minimalną grubość ocieplenia dachów na poziomie 30 cm. Zalecana grubość izolacji termicznej 35 cm.
Koszt takiego "pogrubienia" izolacji wynosi 5000-8000 zł. Biorąc pod uwagę całkowity koszt budowy (około 500-600 tys. zł), ten dodatkowy koszt jest niewielki i stanowi około 1% całkowitych kosztów inwestycji. Warto zatem zainwestować w energooszczędne rozwiązania.

Po ilu latach zwrócą się nakłady na dodatkową izolację termiczną?
Zwrot dodatkowych nakładów inwestycyjnych w przypadku ogrzewania realizowanego z gazu ziemnego lub pompy ciepła wynosi 8,6 roku, a przy ogrzewaniu olejem opałowym, gazem płynnym lub energią elektryczną (II taryfa) wynosi 6,9 roku. 
Należy się jednak liczyć z tym, że wzrost cen nośników energii może być większy od przyjętych w analizach audytorskich.
Ocieplenie dachów realizowane jest najczęściej za pomocą skalnej wełny mineralnej, która oprócz funkcji izolacji termicznej pełni również funkcje p.poż, zabezpieczając konstrukcję dachu przed działaniem ognia. Dzięki zastosowaniu skalnej wełny mineralnej poprawiamy także izolacyjność akustyczną dachu, co uchroni nas m.in. od uciążliwych odgłosów deszczu bębniącego o poszycie dachowe. Należy pamiętać, że izolacyjność termiczna wełny mineralnej przynosi korzyści również w lecie - chroni pomieszczenia poddasza przed nadmiernym nagrzewaniem.

Podsumowanie
Optymalne i uzasadnione ekonomicznie grubości izolacji termicznej dachów są znacznie większe od aktualnie wymaganych przepisami. Warto zainwestować w dobrą izolację dachu. Działanie takie przyniesie wiele korzyści. Możemy liczyć na obniżenie kosztów ogrzewania zimą oraz zmniejszenie wpływu letnich wysokich temperatur na temperaturę w pomieszczeniach na poddaszu. Nie bez znaczenia jest też poprawa izolacji akustycznej dachu.
Przy zwiększaniu grubości ocieplenia warto skonsultować planowane zmiany z projektantem lub audytorem energetycznym w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodzie oraz wyeliminowania niekorzystnego wpływu mostków cieplnych na dachu. Inwestowanie w energooszczędność jest opłacalne ekonomicznie oraz ekologicznie. Obniżenie zużycia energii wpływa korzystnie także na niską emisję spalin, czystość środowiska i ograniczenie zmian klimatycznych.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Rockwool Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także