Enkolit klej do blach na zimno

Enkolit klej do blach na zimno

Enkolit jest masą szpachlową-klejącą na bazie bitumicznej o doskonałej przyczepności m.in. do betonu, murów ceglanych, blach ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych |
i stalowych.

W budownictwie stosowany jest do mocowania wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich
w miejscach, gdzie wystające elementy budowlane narażone są na działanie czynników atmosferycznych, np. korony murów, gzymsy, cokoły, parapety oraz elewacje zewnętrzne.

Dane techniczne
Klejenie Enkolitem - tabelaryczny wykaz grubości blach oraz maksymalnych wypustek obróbek blacharskich poza obręb muru w budynkach z okapem dachu do 50 m wysokości. Wszystkie informacje oparte są na wieloletnich doświadczeniach. Wykonawcy powinni zapoznać się we własnym zakresie o możliwości zastosowania metody klejenia Enkolit-em. Warunkiem jest powodzenia jest przestrzeganie technologii oraz staranne i fachowe przeprowadzanie zalecanych prac. Gwarancją objęta jest tylko jakość produktu. Producent nie może odpowiadać za prawidłowość wykonanych prac, ponieważ nie wchodzą one w jego kompetencje. Z gwarancji wykluczone są wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowo wykonanych prac.
 
sposób nakładania klejuprzyklejanie blachy

Instrukcja nakładania kleju Enkolit
Zakres stosowania, właściwości materiałowe. Enkolit stosowany jest do klejenia
i równocześnie uszczelniania profili metalowych i obróbek blacharskich z blach: tytanowo-cynkowych, miedzianych, aluminiowych, ze stali nierdzewnej i ołowiowych do innych podłożystosowanych w budownictwie. Badania laboratoryjne wykazały, że wytrzymałość spoiny klejowej jest zgodna z Normą DIN 1055 "Obciążenia w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru". Wytrzymałość spoiny nie zmieniła się też po okresie 30-tu lat, czego dowodem są badania spoiny klejowej w instytucjach budowlanych. Przy pokrywaniu dużych powierzchni dachowych lub licowaniu fasad można zastosować blachy w kształcie tafli lub pasów. Ich przyklejenie pozwala zamaskować nierówności.Enkolit jest stale plastyczną masą klejąco-uszczelniającą, która ułatwia prace związane z montażem parapetów oraz obróbek blacharskich ułatwiającą wszelkiego rodzaju prace blacharsko-dekarskie.Można z powodzeniem stosować go do klejenia blach okapowych oraz osłaniających pokrycia szczytowe murów. Poprzez nałożenie Enkolit-u w odpowiedniej ilości na całej powierzchni klejonych elementów budowlanych unika się powstawania pustych przestrzeni. Pozwala to na wytłumienie odgłosów bębnienia deszczu oraz uniemożliwia powstawanie siedlisk insektów pod powierzchnią blach. Całopowierzchniowa spoina zabezpiecza także powierzchnie dolne przyklejonych blach przed korozją. Świeżo nałożony Enkolit nie spływa z powierzchni pionowych, próby laboratoryjne wykazały jego stabilność do +110°C. Warunkiem jest przepisowo wykonana spoina klejowa. Oprócz tego klej jest odporny na działanie spalin przemysłowych, algi, wody słone i opadowe.

miejsca w których można zastosować klejPodłoże
Idealnymi podłożami są: beton, cegła, kamień naturalny i sztuczny, sklejka, materiały budowlane
z wypełniaczami włóknistymi, na przykład płyty cementowo-włókniste, łupek, sklejka z okleiną laminatową itp. Ważne jest, aby podłoże było stabilne, mocne, suche i czyste (wolne od pyłów
i innych zanieczyszczeń) oraz w miarę równe. Czyste, gładkie i niepylące podłoża nie wymagają zagruntowania. Powierzchnie sypkie lub chłonne wymagają zagruntowania, polecany jest podkład Enke - VA 933. Luźne i kruszące się tynki lub zaprawy murarskie należy odnowić. Sypkie i kruszące się części powierzchni należy usunąć, a następnie powierzchnię wyrównać. W przypadku nakładania Enkolitu na powierzchnię z cegły dziurawki, najpierw należy wypełnić otwory (na przykład zaprawą murarską), aby uzyskać równe podłoże dla całopowierzchniowej spoiny. Enkolitem można
z powodzeniem kleić różnego rodzaju blachy powlekane, na przykład blachy powleczone żywicami alkidowymi, poliestrowymi i akrylowymi. Inne powłoki wymagają przeprowadzenia prób przydatności.

Zużycie Enkolit-u
W przypadku równych podłoży zużycie Enkolitu wynosi od 2 do 3 kg/m². Nierówności zwięszają zużycie kleju. Ilość Enkolit®-u nie powinna jednak przekroczyć 5 kg/m². Wiąże się to z niebezpieczeństwem obsunięcia się świeżej masy Enkolitu, kiedy temperatura podłoża lub blachy może wynieść ponad 50°C.

Czas klejenia
Enkolit jest klejem  kontaktowym, dlatego proces klejenia zakończony jest bezpośrednio po jego nałożeniu i dociśnięciu klejonych części. Czas oczekiwania nie może przekroczyć 60 minut (czas otwarty kleju).

Łączenie przez docisk
Aby uzyskać natychmiastowe, dobre połączenie należy na klejone powierzchnie wywrzeć równomierny nacisk - małe wystarczy docisnąć ręką, duże trzeba docisnąć, przykład przez delikatne przydepniecie.

opakowanie klejuKlejenie na powierzchniach poziomych
Przy pokryciach korony murów, attyk, gzymsów, parapetów zewnętrznych itp. za pomocą większej ilości pojedynczych blach wymagane jest podłożenie i przyklejenie blach kompensacyjnych szerokości co najmniej 10 cm i takim samym profilu jak blachy nawierzchniowe. Blachy te mają za zadanie uszczelnienie złączy oraz kompensację zmian długości blach nawierzchniowych w zależności od temperatury. Odstęp pomiędzy blachami nawierzchniowymi uzależniony jest od temperatury otoczenia oraz współczynnika rozszerzalności zastosowanej blachy. Zgodnie z fachowymi regułami dylatacje muszą być zastosowane w przypadku profili lub pokryć ciągłych o długościach powyżej 6 m.

Powierzchnie nachylone i pionowe
Przy pokrywaniu powierzchni pionowych lub nachylonych (nawet w przypadku bardzo małych pochyłości), należy zastosować punktowe mocowanie mechaniczne, aby zabezpieczyć świeżo przyklejone blachy przed ich obsunięciem. Jako zabezpieczenie w przypadku blach tytanowo-cynkowych mogą służyć ukryte hafty, listwy, dyble itp. Ilość punktów mocujących uzależniona jest od rodzaju mocowania pomocniczego. Enkolit należy nakładać obustronnie w ilości po 1,5 kg/m² (na każdą stronę), następnie należy sklejone elementy starannie docisnąć. W przypadku powierzchni pochyłych rolę kompensatorów mogą spełniać na przykład zakłady arkuszy blachy. Połączenia lutowane wymagają dużej staranności wykonania. Przy zastosowaniu techniki klejenia Enkolit-em lutowanie jest zbyteczne, ponieważ dzięki zastosowanej masie klejowej uzyskuje się szczelne połączenia pomiędzy blachą i podłożem. Niekiedy jednak specyficzne warunki powodują konieczność połączenia technik klejenia i lutowania. Wtedy w odległości kilku centymetrów od miejsca lutu nie nakłada się Enkolit-u, aby uniknąć jego stopienia lub podpalenia. Enkolit płonie miejscowo podobnie jak drewno lub tworzywo sztuczne.

Warunki BHP
W czasie pracy z Enkolit-em nie wolno spożywać posiłków oraz napojów. Poza tym odradza się stosowania do w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na wydzielające się zapachy.

Podłoża nie nadające się do klejenia:
  • papy bitumiczne, ponieważ zawarte w Enkolicie rozpuszczalniki mogą doprowadzić do rozpuszczenia bitumu i jego ścieknięcia,
  • tworzywowe folie dachowe oraz niemineralne materiały termoizolacyjne(na przykład styrodur), ponieważ mogą zostać uszkodzone pod wpływem rozpuszczalników zawartych w Enkolicie.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby Enkolit nie zetknął się z rozpuszczalnikami organicznymi oraz olejami. Niewskazany może być również kontakt z uszczelniaczami na bazie: silikonu, tiokolu, butylu, akrylu i poliuretanu.

sposób nakładaniaTemperatura podczas nakładania
Klejenie powinno się przeprowadzać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Składowanie Enkolit-u w temperaturze poniżej +5°C, powoduje wolniejsze uzyskanie temperatury kleju optymalnej do nakładania. Związane to jest z konsystencją kleju. W razie potrzeby można klej ogrzać, wstawiając puszkę do ciepłej wody. Sklejone materiały powinny mieć temperaturę od +5°C do + 50°C. W niższych temperaturach możliwe jest osadzanie się szronu, mającego niekorzystny wpływ na trwałość połączeń. Temperatury wyższe od zalecanych powodują szybkie odparowanie rozpuszczalników i wytworzenie się na powierzchni kleju błony, niekorzystnie wpływającej na przyczepność.

Nakładanie Enkolit-u
Enkolit nakładany jest specjalną szpachelką zębatą. Klej należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni. Trzeba przy tym uważać, aby nakładać go tylko w jednym kierunku. Równolegle przebiegające rowki pozwalają podczas dociskania blach na wypchnięcie ze spoiny powietrza.

Opakowanie:

  • jednorazowe pojemniki blaszane: 32,0 kg, 11,0 kg, 5,0 kg, 3,0 kg
  • kartusze 310 ml
Oceń artykuł
3,68 / 28 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: Enke

Polecamy Ci również

Zobacz także