Eternit - bezpieczniej bez eternitu

W całym kraju wiele jest jeszcze domów i budynków gospodarskich, których dachy pokryte są eternitem, czyli płytami cementowo-azbestowymi. Wcześniej czy później, te stare pokrycia trzeba będzie zastąpić nowymi. Ponieważ pył azbestowy ma wyjątkowo szkodliwe działanie dla ludzkiego organizmu, trzeba się liczyć z tym, że  usuwanie eternitu będzie wymagało specjalnych środków ostrożności.

Czy każdy eternit jest zły?

Tylko stary eternit, produkowany do końca lat 80 jest potencjalnie niebezpieczny.  Potencjalnie – ponieważ dopóki nic nie naruszy jego struktury, nie jest szkodliwy. Zagrożenie dla zdrowia pojawia się dopiero przy uszkodzeniu, starzeniu się materiału  lub próbach demontażu pokrycia dachowego.  W powietrzu pełno jest wówczas rakotwórczego pyłu azbestowego. Gdy zaś drobiny azbestu dostaną się do płuc mogą przyczynić się do pojawienia nowotworów układu oddechowego.  Inaczej sprawa wygląda w przypadku eternitu obecnie produkowanego. Nie zawiera on żadnych szkodliwych substancji. Można go bez obaw montować i demontować z dachu  we własnym zakresie i bez wyjątkowych zabezpieczeń.

Tylko specjalistyczne firmy

Demontaż pokryć cementowo-azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 roku – Dz. U. Nr 138, poz. 895 – w sprawie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  Rozporządzenie mówi dokładnie w jaki sposób powinno się usuwać i neutralizować eternit. Owa procedura jest na tyle skomplikowana, że mogą się tej czynności podjąć jedynie wyspecjalizowane, koncesjonowane firmy. Samodzielnie lepiej się za to nie brać. Wykaz odpowiednich firm można znaleźć w lokalnym wydziale ochrony środowiska.

Trochę biurokracji

Zanim ekipa przyjedzie po eternit trzeba załatwić kilka spraw papierkowych. Zamiar usunięcia płyt cementowo-azbestowych należy zgłosić w terenowym organie nadzoru budowlanego.  Do zgłoszenia musi być dołączony akt własności gruntu lub inny dokument uprawniający do dysponowania terenem, na którym będą przeprowadzane prace renowacyjne. Często formalność tą załatwia firma.  Zgłoszenie musi znaleźć się w odpowiednim urzędzie na trzydzieści dni przed rozpoczęciem robót. Trzeba w nim wyszczególnić zakres prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowadzenia oraz podać przewidywaną ilość odpadów. Należy także wymienić firmę która rozbierze pokrycie z podaniem numeru koncesji, na mocy której może ona prowadzić taką działalność.

Formalności i finansowanie

Listę koncesjonowanych firm zajmujących się usuwaniem pokryć dachowych lub elewacyjnych zawierających azbest znajdziemy w wydziale ochrony środowiska danej gminy lub powiatu. Tam też otrzymamy formularz, który po wypełnieniu powinniśmy załączyć do formularza o zgłoszeniu robót budowlanych i obydwa złożyć w biurze inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora pracy. Jednym z podstawowych powodów dla których usunięcie starego pokrycia odkładamy na później są pieniądze. Cena zdjęcia i utylizacji pokrycia zawierającego azbest waha się w granicach pomiędzy 15 do 35 zł/m2. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że większość budynków krytych tym materiałem znajduje się na wsiach, staje się jasne, że problemu z azbestem nie pozbędziemy się zbyt szybko. Chodź do roku 2032 jeszcze daleko, warto spróbować poszukać środków finansowych w gminnym wydziale ochrony środowiska. Mimo, że finansowanie demontażu pokryć zawierających azbest, nie jest obowiązkiem gminy czy powiatu, w wielu przypadkach otrzymanie refundacji na pewno będzie możliwe. Warunkiem jest jednak przedstawienie dokumentu, potwierdzającego usunięcie materiałów w sposób zgodny z prawem i przez koncesjonowaną firmę. Dokument taki otrzymamy od zatrudnionego przez nas wykonawcy. Jeśli ten sposób pozyskania funduszy na modernizację budynku zawiedzie, można starać się o preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska. Kilku zrzeszonych właścicieli budynków, którzy mają dachy pokryte eternitem, ma szansę otrzymać dotację z jednego z funduszy programowych dotyczących rozwoju regionalnego. Złożenie całego pakietu wniosków w takiej sprawie jest konieczne ze względu na wysoką minimalną kwotę, jaka może być przeznaczona na taki cel.

Jak to wygląda w praktyce?

W pierwszej kolejności ekipa zabezpiecza teren, by nie kręciły się po nim osoby niepowołane i zawiesza tabliczki ostrzegawcze. Robotnicy, ubrani w specjalna odzież ochronną  i maski, wchodzą na dach. Płyty są usuwane bardzo delikatnie tak, by się nie łamały i nie kruszyły.  Cięcie płyt jest ograniczone do niezbędnego minimum. Co jakiś czas dach zwilżany jest wodą, by unoszący się w powietrzu pył osiadł na jego powierzchni. Demontowane płyty eternitowe są umieszczane w szczelnie zamykanych foliowych workach i delikatnie znoszone do czekającej na dole ciężarówki.  Worki oznakowuje się naklejkami ostrzegawczymi i zakrywa foliową plandeką. Eternit jest następnie transportowany na składowisko śmieci. Tam, po umieszczeniu w szczelnych opakowaniach zostaje zakopany.
Po zakończeniu prac firma dostarcza właścicielowi domu oświadczenie o przeprowadzeniu prac zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi; wyniki pomiarów stężenia azbestu w powietrzu, gdy dach ma większą powierzchnię niż 500 m² oraz potwierdzenie przyjęcia odpadów przez wysypisko.

Gdy przerażają koszty

Usuwanie starego eternitu to usługa bardzo kosztowna.  Za jego zdjęcie z dachu, transport na wysypisko i neutralizację trzeba zapłacić około 5000 zł (dane dla dachu o powierzchni 100 m²).  Gdy do tego doliczy się koszt zakupu nowego pokrycia i jego montażu, suma robi się pokaźna. Dlatego wiele osób próbuje zabezpieczyć eternit bez jego usuwania z dachu.  Najczęściej stosuje się w tym celu płynne substancje chroniące przed pyleniem azbestu.  Dachy eternitowe maluje się między innymi specjalnie do tego przeznaczonymi wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi. Najbezpieczniej jest nanosić je za pomocą pistoletów natryskowych, nie zapominając owszystkich środkach ochronnych – rękawicach, odzieży ochronnej i masce.  Niektóre firmy proponują też układanie nowego, lekkiego pokrycia  na płytach eternitowych. Nadają się do tego głównie blachy i blachodachówki oraz faliste płyty bitumiczne. Niestety wszystkie te metody są na dłuższą metę mniej skuteczne niż całkowite usunięcie niebezpiecznego pokrycia.

Oceń artykuł
3,57 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Przemysław Kalicki

Zdjęcia: Onduline, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także