Fobos M-2

Fobos M-2 jest środkiem bardzo często stosowanym do impregnacji drewna budowlanego, w tym więźby dachowej. To mieszanina soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, w postaci krystalicznego, wilgotnego, biało-szarego proszku, produkowanego przez Zakłady Chemiczne Luboń.

Fobos M-2 jest trójfunkcyjnym: chroni drewno i materiałów drewnopochodne przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Np. drewno budowlane sosnowe o grubości 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma właściwości materiału niezapalnego, a sklejka o grubości 12,0 mm - trudno zapalnego.

Sposób użycia
Jest sprzedawany w postaci proszku, z którego wykonuje się roztwór wodny o stężeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszając aż całkowicie się rozpuści. Roztwór można barwić dodając bejcę wodną. Drewno poddawane impregnacji nie powinno być pokryte farbą ani lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić. Środki hydrofobizujące (np. pokost), częściowo lub w całości neutralizują działanie Fobosu. Może być aplikowany metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kąpiel) lub metodą próżniowo-ciśnieniową.

Smarowanie, natrysk
Roztwór nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. By zabieg był skuteczny, na 1 m2 drewna powinno się nanieść 1 kg roztworu o stężeniu 20% (czyli 200 g suchego preparatu). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wprowadzenia wymaganej ilości; kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy.

Kąpiele
Kąpiel zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym o stężeniu 20%, gorąco-zimna, na zanurzeniu w 20% roztworze o temperaturze 60-65°C na około 2 godziny, a następnie szybkim przeniesieniu go do roztworu o takim samym stężeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin. Czas nasycania zależy m.in. od gatunku drewna i przekroju elementów. W tabeli - orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C (kąpiel zimna).

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach
deska do 2 cm 1,5
bale do 5 cm 6
krawędziaki do 10 cm 18
drewno okrągłe od 10 do 12 cm 36

Metoda próżniowo-ciśnieniowa
...polega na wprowadzeniu drewna do autoklawu, wytworzeniu podciśnienia, wyssaniu powietrza i wody z komórek drewna, a następnie na wtłoczeniu impregnatu pod ciśnieniem 0,7-0,8 MPa. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzić dla każdej partii zabezpieczanego materiału ważąc drewno przed i po impregnacji.

Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na
1 m³ drewna impregnowanego metodą wgłębną (próżniowo-ciśnieniową).
Wilgotność drewna
Drewno przed impregnacją powinno być w stanie powietrzno-suchym (18-20% wilgotności). Po wykonaniu impregnacji materiał należy przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero wówczas nadaje się do wbudowania. Fobos M-2 jest preparatem wymywalnym, dlatego zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych. Drewno stosowane na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć niepalnym środkiem chroniącym przed wilgocią.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Przy sporządzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). Należy pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych i unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Jeżeli preparat dostanie się oka należy natychmiast przemyć je wodą; w razie przypadkowego spożycia niezwłocznie udać się do lekarza.

Bezpieczeństwo
Fobos M-2 może być użyty w budynkach, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą bezpośrednio stykać się z elementami spożywczymi. Ma także zastosowanie do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte Fobosem można nakładać środki dekoracyjne, które zostały uprzednio przebadane na skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego.

Opakowanie, przechowywanie i transport
Fobos jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki kilogramowe i 5-kilogramowe lub inne opakowania w ilości uzgodnionej między producentem i odbiorcą. Preparat należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. W czasie transportu i magazynowania musi być zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Aprobaty
Producent uzyskał Aprobatę Techniczną dopuszczającą FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-3039/98) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie na podstawie Certyfikatu Zgodności z Aprobatą Techniczną nr 001/98 CNBOP w Józefowie oraz orzeczeń:

  • Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
  • Zakładu Badań Ogniowych ITB - Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
  • Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej ITB, praca nr ND-787/97
  • Zakładu drewna i Korozji Biologicznej ITB w zakresie badania agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.

Fobos M-2 ma także dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego (symbol GG-105/96) do stosowania w podziemnych wyrobiskach.

Oceń artykuł
3,89 / 9 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Zakłady Chemiczne Luboń

Polecamy Ci również

Zobacz także