Izolacja i odwodnienie dachu płaskiego

Wymagania inwestorów dotyczące izolacji dachów płaskich wciąż rosną. Potrzebujemy materiałów energooszczędnych, bezpiecznych i trwałych. W odpowiedzi firma Rockwool Polska przygotowała i wprowadziła na rynek System Dachrock SPS (System Płyt Spadkowych).


kliknij, aby powiększyćJest to zestaw płyt z wełny mineralnej umożliwiających wykonanie spadku na płaskim dachu. Są indywidualnie zaprojektowane na połacie istniejącego dachu o zerowym nachyleniu. Na podstawie rzutu dachu i schematu rozmieszczenia wpustów dachowych, powstaje plan ułożenia Systemu Dachrock SPS (rysunek techniczny z płytami spadkowymi i kontrspadkowymi naniesionymi na rzut dachu dołączany jest do każdej dostawy). Płyty spadkowe i kontrspadkowe są układane jak puzzle - każdy element ma swoje miejsce na schemacie i na dachu.

System Dachrock SPS składa się z dwóch rodzajów płyt:

Dachrock SP 1000 x 500 mm i spadku wzdłuż wybranej krawędzi płyty na szerokości 500 lub długości 1000 mm, przeznaczonych do kształtowania jednokierunkowego spadku o różnym nachyleniu. Są podstawowym wyrobem, za pomocą którego można uzyskać wymagany spadek od linii kalenicowej do linii wpustów dachowych lub rynny. Dachrock SP układa się kolejno od najniższego punktu do najwyższego (na przykład z 3% spadkiem 20-30 mm, 30-60 mm, 60-90 mm itd.), zazwyczaj na płytach Monrock Max grubości dobranej do wymogów cieplnych izolowanego budynku, spełniających rolę zasadniczego ocieplenia. Jeżeli na budynku zamontowane są rynny i rury spustowe zewnętrzne, to płyty spadkowe Dachrock SP są wystarczającym elementem do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych;

 • Dachrock KSP - płyt z dwukierunkowym spadkiem przeznaczonych do kształtowania kontrspadków w dachach o różnym nachyleniu. Zastosowanie elementów kontrspadkowych umożliwia skierowanie wody opadowej na dachu do wpustów wewnętrznych rozmieszczonych punktowo (odwodnienie wewnętrzne dachu). Oferowane są trzy typy elementów: kontrspadek dla dachu o nachyleniu do 2%, 3% i 5%. Jeżeli dachy mają spadek większy niż 5%, układa się elementy kontrspadkowe jeden na drugim w różnych kombinacjach.

Typowy element kontrspadkowy między dwoma wpustami dachowymi wewnętrznymi może mieć długość maksymalnie 30 m i składa się z czterech części: dwóch elementów Dachrock KSP P (prawostronne) oraz dwóch Dachrock  KSP L (lewostronne). Każdą z tych części tworzą moduły A, B, C, D, E, F... aż do P. Moduł składa się z odpowiednio dociętych płyt, z których każda ma różną grubość w czterech narożnikach (płyta z dwukierunkowym spadkiem). Niektóre moduły, szczególnie te o dużej grubości, są dwuwarstwowe (płyta ze spadkiem oraz płyta podkładowa). Po ułożeniu płyt zgodnie z planem, uzyskuje się czteroczęściowy element kontrspadkowy odprowadzający wodę do dwóch wewnętrznych wpustów dachowych.

Aby uniknąć pomyłki przy układaniu, każdy moduł pakowany jest w osobną paczkę, która ma dwie etykiety: standardową zgodnie z wymaganiami normowymi oraz opisową z podaniem typu, odmiany modułu oraz wielkości spadku dachu. Na przykład D3L oznacza: lewostronny (patrząc w kierunku wpustu dachowego), moduł D dla dachu o nachyleniu do 3%. System DACHROCK SPS jest przeznaczony do ocieplania stropodachów, w których warstwy izolacyjne mocuje się mechanicznie. Skutecznym rozwiązaniem mocowania płyt spadkowych może być dach balastowy z warstwą dociążającą np. ze żwiru płukanego lub płyt chodnikowych.

Elementami dodatkowymi systemu Dachrock SPS oferowanymi przez Rockwool Polska są:

 • łączniki do mocowania mechanicznego do blachy trapezowej,
 • folia paroizolacyjna Rockwool,
 • kliny dachowe do obróbek attyk,
 • bloczki trapezowe do wypełniania fałd blachy trapezowej dachu płaskiego w celu poprawienia izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych,
 • plan ułożenia płyt w systemie Dachrock SPS na dachu, dołączany do każdej dostawy.

Wykonanie spadków na dachu płaskim

Po nadesłaniu przez zainteresowanego zapytania wraz z rysunkiem rzutu dachu doradca techniczny Rockwool Polska, bezpłatnie przygotowuje szczegółowe rozwiązanie odwodnienia dachu płaskiego obejmujące:

 • zestawienie płyt Dachrock SP i Dachrock KSP,
 • kalkulację cenową dotyczącą proponowanego rozwiązania; cena jest podawana za komplet płyt spadkowych potrzebnych do odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu,
 • plan ułożenia płyt na dachu z dokładnym ich oznaczeniem.

Klient zawsze akceptuje zaproponowane rozwiązanie pod względem technicznym. Dane niezbędne do sporządzenia projektu i kalkulacji Dachrock SPS to: rzut dachu z dokładnymi wymiarami (w wersji faksowej lub elektronicznej), przekrój poprzeczny dachu oraz wielkości spadków i kontrspadków, które klient chce uzyskać na dachu. System Dachrock SPS zapewnia

 • swobodę w kształtowaniu odwodnienia oraz spadków na dachu,
 • kompleksowość i kompletność rozwiązania od etapu projektu aż po montaż,
 • możliwość konsultacji na etapie projektowania i wykonawstwa,
 • prosty i łatwy montaż na dachu,
 • profesjonalny serwis ze strony doradców technicznych i przedstawicieli handlowych, specjalizujących się w izolacjach dachów płaskich.

Szczegółowych informacji na temat systemu Dachrock SPS udzielają doradcy techniczni Rockwool Polska oraz przedstawiciele handlowi Działu Dachów Płaskich. Zapytania ofertowe dotyczące projektowania i wyceny systemu Dachrock SPS należy kierować pocztą, faksem lub mailem bezpośrednio do firmy Rockwool Polska.

Izolacja i odwodnienie dachu płaskiego - zdjęcie 2Przykład realizacji

Termomodernizacji poddano obiekt handlowy we Wrocławiu. Powierzchnia dachu to 6 000 m². Konstrukcja dachu to prefabrykowane płyty panwiowe z warstwą starego ocieplenia z płyt styropianowych grubości 10 cm pokrytego folią PVC. Inwestor określił wymagania dotyczące odwodnienia dachu oraz rodzaju warstw izolacyjnych. Należało więc wymienić stare ocieplenie oraz pokrycie dachowe. Spadki dachu w korytach zlewowych oraz w pasach attykowych wykonywane były do wpustów dachowych. Nie było potrzeby projektowania spadków, ponieważ połacie dachu zostały pierwotnie zaprojektowane ze spadkiem 3%. Pozostało ułożyć nową warstwę ocieplenia oraz zastosować kontrspadki w celu skierowania wody z koryt zlewowych do wpustów dachowych.

Płyty dostarczono na budowę razem z planem ich ułożenia. Prace dekarskie prowadzono w następującej kolejności:

1. Zerwano stare pokrycie oraz styropian, pozostawiono starą papę na prefabrykowanych płytach dachowych, ponieważ była ona w zadowalającym stanie technicznym (w celu sprawdzenia, czy papa jest dobrze przytwierdzona do podłoża, poddaje się ją próbie oderwania, szczególnie w miejscach zakładów).
2. Aby uzyskać wymaganą szczelność na starej papie ułożono folię paroizolacyjną polietylenową.
3. Na paroizolacji ułożono jedną warstwę płyt Monrock Max grubości 160 mm o wymiarach 2000 x 1200 mm. Stary dach betonowy z warstwą ocieplenia pokryty papą był nierówny i miał lokalne wklęśnięcia na powierzchni papy. Celem wyznaczonym przez inwestora było ułożenie folii wstępnego krycia z PVC. Jednym z argumentów przemawiających za wełną mineralną Monrock Max była możliwość zrezygnowania z geowłókniny między pokryciem z folii PVC a termoizolacją z wełny mineralnej. W tym przypadku za pomocą wełny wyrównano podłoże pod bardzo cienką folię PVC (grubość ok. 1,5 mm). Wełna Monrock Max oprócz dużej wytrzymałości mechanicznej na obciążenia punktowe jest również sprężysta. Płyty łatwo dopasowały się do nierównego podłoża, a jednocześnie wygładziły powierzchnię dachu (dzięki utwardzonej powierzchni płyt). Do zalet płyt Monrock Max wynikających z ich dużych wymiarów należy zaliczyć:

 • praktycznie wyeliminowanie efektu klawiszowania - płyta Monrock Max ma powierzchnię aż 2,4 m²,
 • szybką, a co za tym idzie tanią robociznę (czas realizacji dachu skraca się o kilkadziesiąt procent).

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także