Izolacje przewodów kominowych

Izolacje przewodów kominowych

Izolacja termiczna

Wewnętrzna powierzchnia instalacji kominowych musi być odporna na destrukcyjne działanie spalin. Obudowa powinna mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut i spełniać wymagania
w zakresie ciśnienia, temperatury i wilgotności określonych w warunkach eksploatacji. Zadaniem izolacji termicznej jest złagodzenie różnic termicznych, które mają destrukcyjny wpływ zarówno na ścianki komina (rozszerzalność cieplna i skurcz materiałów) oraz niwelują mostki cieplne, które mogłyby przyczyniać się do powstawania ognisk skroplin kondensatu na wewnętrznych ściankach
i powodować korozję.
Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na całej jej długości. Z tego powodu przewody kominowe muszą być zaizolowane termicznie, dotyczy to również kominów, w których doszło do zamiany paliwa ze stałego na płynne, gdzie trzeba dostosować przewody kominowe do nowych warunków i zabezpieczyć istniejącą instalację odprowadzania spalin przed wykraplającym się kondensatem. 
W przypadku kotłów kondensacyjnych kominy dostosowane są do wykorzystywania części ciepła zawartego w spalinach poprzez schłodzenie i wykroplenie pary wodnej z produktów spalania. W konsekwencji kondensacja spalin powoduje obniżenie temperatury wylotowej spalin poniżej punktu rosy, ściany kominów nie są w stanie nagrzać się do temperatury powyżej punktu rosy, spaliny wykraplają się więc na ściankach.

W celu zabezpieczenia przed destrukcją konieczne jest stosowanie tzw. kominów trójwarstwowych
z izolacją cieplną lub ze specjalnym systemem przewietrzania. W kominach tego typu każda warstwa spełnia specjalną rolę: 1) warstwa wewnętrzna (przeważnie rura szamotowa lub ze stali kwasoodpornej nierdzewnej) chroni przed działaniem kwasów i kondensatu, 2) warstwa izolacji cieplnej (wełna mineralna) zapewnia małe ochładzanie spalin i zapobiega kondensacji wilgoci, 3) warstwa zewnętrzna spełnia wymagania statyczne i razem z izolacją cieplną oraz rurą wewnętrzną zapewnia bezpieczeństwo pożarowe, co daje dużą odporność na korozję.

Niektóre aspekty ochrony przeciwpożarowej

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego kominy muszą spełniać następujące warunki:

  • spaliny i zapalenie się sadzy nie może powodować pożaru w budynku,
  • ogień lub dym nie mogą się przedostać kominem z jednego piętra na inne,
  • w razie pożaru zewnętrznego komin powinien zachować stateczność co najmniej 90 minut i nie dopuścić do tego, by ogień rozprzestrzenił się na inne piętra, a wskutek przewodzenia ciepła wzdłuż zewnętrznej warstwy komina nie powinna wystąpić zbyt wysoka temperatura na tej powierzchni na przyległych piętrach, dlatego kominy z nierdzewnej blachy stalowej powinny mieć osłonę odporną na ogień albo być umieszczone w ognioodpornej obudowie,
  • napływ spalin do komi komina o temperaturze 500°C nie powinien nagrzać powierzchni zewnętrznej powyżej 100°C, natomiast w przypadku palenia się sadzy w kominie - nie wyżej
    niż 160°C.

Komin taki powinien być wyposażony w otwór rewizyjny (wyczystkę) umieszczony poniżej podłączenia czopucha i zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwór rewizyjny powinien być łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. Zaleca się, aby połączenie czopucha z kominem było wykonane pod kątem 45°. W kotłowni wyposażonej
w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien być skierowany do neutralizatora. Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin, występującego podczas eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach. Wyloty kominów kotłowni pracujących sezonowo powinny być zabezpieczone przed ptactwem. Przewód spalinowy powinien zapewnić temperaturę spalin na całej długości komina, do wylotu komina włącznie, wyższą od punktu rosy dla spalin z danego urządzenia grzewczego.

Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Jacek Sawicki

Źródło: miesięcznik Izolacje 5/02

Polecamy Ci również

Zobacz także