Jak odprowadzać wodę z płaskiego dachu?

Odprowadzanie gromadzącej się wody deszczowej z powierzchni dachu płaskiego jest istotnym kryterium jego funkcjonowania.

W odwonieniach dachów płaskich można zastosować tradycyjny zestaw rynien i rur spustowych lub wpusty działające w systemie grawitacyjnym lub podciśnieniowym, połączone z zewnętrzną lub wewnętrzną rurą spustową. Wybór rozwiązania uwarunkowany jest konstrukcją dachu, jego formą i sposobem wykończenia krawędzi. 

Tradcyja i…
Rynny na dachu płaskim montuje się na wystającym gzymsie lub bezpośrednio na połaci dachowej (na najniżej położonych krawędziach dachu). Wzdłuż boków bez orynnowania ustawia się tzw. murki osłonowe, przykryte blaszaną „czapą” lub specjalną nakładką betonową. Miejsce, gdzie murek styka się z pokryciem dachowym musi być szczelne, układany jest więc jest blaszany fartuch. Zadaniem murków osłonowych jest zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem wody.   

Rynny na gzymsie stosuje się, co jest oczywiste, gdy poniżej krawędzi dachu wykonany jest gzyms, lub na brzegu dachu utworzono szeroki uskok. Najlepiej sprawdzają się rynny o przekroju prostokątnym, mocowane uchwytami stojącymi. Rury spustowe przeprowadza się przez otwory w gzymsie.

Rynny na połaci dachowej montuje się, gdy na krawędzi dachu jest attyka lub murek oporowy. Typowe rynny z PVC umieszczane są w odpowiednio ukształtowanych wgłębieniach (kanałach, korytkach) na połaci dachowej. Zamiast rynien można zastosować wyprofilowane odpowiednio blachy, które stanowią jednocześnie obróbkę murku. Wgłębienia można wykonać podczas modernizacji starego dachu – układając na zewnątrz izolację termiczną nie doprowadza się jej do murku, lecz zostawia się miejsce na rynny. Woda z dachu odprowadzana  jest rurami spustowymi przełożonymi przez otwory w murku i poprowadzonymi po elewacji. 

…nowoczesność
Odprowadzanie wody deszczowej może odbywać się na dwa sposoby -  grawitacyjnie lub podciśnieniowo.  Podstawowymi elementami wewnętrznego systemu odprowadzania wód opadowych są wpusty dachowe. Pełnią one rolę odwodnień punktowych, tzn. zbierają wodę z określonej powierzchni w jednym punkcie, odprowadzają ją do rury spustowej biegnącej wewnątrz lub na zewnątrz budynku, a następnie do kanalizacji deszczowej lub poza budynek do gruntu. 

wpust aluminiowy w wersji nieogrzewanej  schemat odwodnienia dachu płaskiego
Aby odwodnienie pracowało prawidłowo, wpust musi znajdować się w najniższym punkcie dachu, a spadek w jego kierunku powinien wynosić minimum 3%. W przypadku zatkania wpustu głównego, wodę przejmie zamontowany obok wpust awaryjny – na dachu powinna być co najmniej jedna para wpustów. Oba wpusty włącza się do jednej rury spustowej. Zasady projektowania mówią, że wpusty należy rozmieszczać co 25 m. Dodatkowo, na wypadek deszczu nawalnego, należy przy krawędzi dachu zapewnić przelew awaryjny. Jego rolą jest odprowadzenie nadmiaru wody, z którą „nie poradzi sobie” wpust podstawowy.

Wpusty dobiera się zależnie od konstrukcji dachu, rodzaju pokrycia oraz przeznaczenia dachu. Inne stosuje się na dachu służącym jako taras, a inne na dachu zielonym. Te pierwsze są wyposażone w płaską kratkę i można po nich chodzić, drugie mają specjalny kosz zatrzymujący liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia. Kosz chroni również przed wessaniem do rury odpływowej małych zwierząt, na przykład kotów. Są też specjalne wpusty do dachów ocieplonych i do takich bez ocieplenia, a także do dachów remontowanych.

Oceń artykuł
3,86 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także