Jaki komin?

Jaki komin?
Znakowanie gotowych kominów
Norma PN-EN 1856-1 wprowadza również obowiązek znakowania gotowych kominów po montażu. Producent jest zobowiązany do oznakowania gotowego komina w widocznym miejscu tabliczką (metryka komina), która będzie zawierała: nazwę i znak firmowy producenta, oznaczenie parametrów i przeznaczenia, średnicę, minimalny odstęp od materiałów palnych, datę montażu i dane instalatora (montażysty). Norma nie określa sposobu wydawania metryk kominowych, jednak członkowie Stowarzyszenia „Kominy Polskie” w porozumieniu z Instytutem Nafty i Gazu określili sposób ich wydawania. Metryka powinna być wydawana i montowana na kominie wyłącznie w przypadku, gdy montaż jest przeprowadzany przez producenta lub jego autoryzowanego montażystę. Wtedy producent odpowiada za wyprodukowane elementy i poprawny ich montaż. W przypadku gdy montażu dokonuje inna firma lub inwestor we własnym zakresie, metryka kominowa będzie wydawana, gdy do producenta zostanie dostarczone oświadczenie instalatora o dokonaniu montażu zgodnie z instrukcją, a także opinia kominiarska.

Bezpieczna temperatura i odporność na pożar sadzy. Zharmonizowana norma kominowa 1856-1 określa parametry termiczne komina:
  • akcesoria do kominatemperaturę w przypadku możliwości kontaktu z człowiekiem - norma określa, że jeżeli jest możliwy bezpośredni kontakt z człowiekiem, temperatura powierzchni ściany komina nie może być większa niż 70°C – gdy materiałem powierzchni zewnętrznej jest stal, 80°C – gdy stal jest malowana, 86°C – gdy stal jest emaliowana i 90°C - w przypadku stali powlekanej tworzywami sztucznymi. Z tego wynika, że elementy jednościennych wkładów kominowych muszą być osłonięte tam, gdzie może zaistnieć przypadek dotknięcia ich przez użytkownika. Kominy izolowane z reguły mają płaszcz zewnętrzny wykonany z niemalowanych blach stalowych. W tym przypadku przy deklarowanej temperaturze pracy np. 450°C producent musi tak dobrać izolację, żeby temperatura na płaszczu nie przekroczyła 70°C;
  • odporność komina na pożar sadzy - parametr ten jest sprawdzany dla kominów deklarowanych przez producenta jako niepalne (oznaczenie „G”). Kompletny komin jest poddawany szokowemu nagrzewaniu do temperatury 1000°C przez co najmniej 30 min. W tej temperaturze jest sprawdzana jego ogniowa odporność termiczna. W tym czasie kontrolowana jest także szczelność, odporność termiczna izolacji (kominy dwuścienne), odkształcenia termiczne elementów, a także temperatura wokół komina przy deklarowanej przez producenta odległości. Norma określa, że w odległości określonej przez producenta w oznaczeniu (w przykładzie G100, tj. 100 mm) temperatura nie może przekroczyć 100°C. Spełnienie tego parametru gwarantuje, że w przypadku pożaru sadzy palne elementy znajdujące się w pobliżu komina nie będą stwarzały zagrożenia pożarowego budynku;
  • oddziaływanie termiczne komina na materiały palne - producent deklaruje, jaką zachować minimalną odległość komina od elementów palnych w warunkach normalnej eksploatacji. Temperatura w deklarowanej odległości od elementów palnych (w przykładzie 100 mm) nie może być wyższa niż 85°C. Oczywiście bezpieczne odległości rzędu 100 czy 200 mm (przy temperaturze spalin 450°C) od elementów palnych są możliwe jedynie przy kominach izolowanych. Dla jednościennych nieizolowanych wkładów kominowych przyjmuje się, że odległości od elementów palnych nie powinny być mniejsze niż 450 mm.

Parametry techniczne kominów. W trakcie badań sprawdzane są także inne parametry deklarowane przez producenta:

  • izolacja termiczna kominów izolowanych musi: być całkowicie odporna na działanie deklarowanych temperatur spalin, mieć odpowiedni współczynnik oporu cieplnego (dobre izolacje mają współczynnik oporu cieplnego przy temperaturze ok. 250°C mieszczące się w granicach od 0,4 do 0,6 W/(m²•K), być odporna na krótkotrwałe działanie wysokich temperatur np. pożaru sadzy, tj. 1000°C. Norma nie określa grubości izolacji, jaka powinna być stosowana do izolacji kominów. Jednak powyższych warunków nie spełni zbyt cienka izolacja, szczególnie w odniesieniu do próby spalania przeprowadzanej w temperaturze zapłonu sadzy;
  • odporność na działanie warunków atmosferycznych - zgodnie z normą PN-EN1859 badana jest głównie odporność kominów izolowanych (szczelność na działania wody deszczowej). Kontrolowane są połączenia elementów poprzez umieszczenie komina w specjalnej deszczowni. Miarą szczelności jest waga izolacji przed i po badaniu. Wzrost wagi sugeruje brak szczelności płaszcza i dyskredytuje komin;
  • opory przepływu przez komin – wyznaczane są rzeczywiste opory przepływu przez poszczególne elementy kominowe, które są porównywane z deklarowanymi przez producenta. Wyniki te mogą służyć projektantom do wyliczenia paramentów komina. Producent jest zobowiązany do podania tej wartości w instrukcji montażu lub dokumentacji sprzedaży wyrobu;
  • wytrzymałość elementów kominowych - badane parametry: wytrzymałość na ściskanie i wyboczenie elementów, obciążenia poprzeczne (boczne) wiatrem, wytrzymałość podpór, obejm konsoli i innych elementów mocujących komin.

Dokumenty towarzyszące sprzedaży wyrobów kominowych. Producent musi dostarczyć odbiorcy tzw. informację dodatkową o wyrobie. Z reguły informacja taka jest wydawana razem z fakturą lub dokumentem dostawy. Taka informacja powinna zawierać: nazwę i adres producenta, numer certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz nazwę jednostki, która go wydała, oznaczenie „CE” wraz z numerem jednostki certyfikacyjnej, deklarowane przez producenta parametry techniczne wraz z objaśnieniem kodu oznaczenia, deklarowane parametry wytrzymałościowe elementów kominowych, deklarowany opór hydrauliczny, deklarowany opór cieplny, odporność na pożar sadzy, sposób czyszczenia komina, odporność na zamarzanie. Ponadto producent może w dokumentach zamieścić dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji komina czy instalacji spalinowej.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Zdjęcia: Jawar, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także