Klasyfikacja folii wstępnego krycia

Kilka lat temu PSD podjęło próbę uporządkowania i ujednolicenia nazewnictwa oraz pewnych pojęć używanych przez dekarzy w Polsce. Niestety nie rozwiązano do końca tego problemu z powodu różnic regionalnych i różnych interesów producentów  oraz walki marketingowej pomiędzy nimi.

Jednym z dotychczas nie rozstrzygniętych problemów jest sprawa klasyfikacji folii wstępnego krycia ze względu na ich zdolność do przepuszczania pary.

folia wstępnego kryciaPierwsze folie z lat 60. i 70. zwane paroprzepuszczalnymi, miały paroprzepuszczalność zbliżoną do tej, jaką mają obecnie folie zwane „hamulcami parowymi” lub „opóźniaczami przepływu pary”. Są to folie, które obok folii o zmiennej, zależnej od wilgotności otoczenia paro przepuszczalności, lansowane są przez niektórych producentów jako poprawiające klimat pomieszczeń mieszkalnych – „częściowo oddychająca przegroda”. Jest sprawą do dyskusji, czy zastosowanie takich folii rzeczywiście poprawi klimat. Jedno jest pewne. Żadne tego typu materiały nie zastąpią sprawnie działającej wentylacji.

Problemem samym w sobie jest sposób obliczania paroprzepuszczalności. Ponieważ uważa się, że im większa paroprzepuszczalność mierzona strumieniem pary przepływającym przez powierzchnię 1 m² folii w ciągu doby i skoro w ramach jednej normy istnieją różne sposoby jej obliczania (inne dla włóknin, inne dla folii), nie dziwi wyścig producentów do uzyskania najkorzystniejszego wyniku. Wyniki otrzymywane podczas badań folii w różnych warunkach nie mogą być porównywalne. Stąd coraz powszechniej używany współczynnik Sd, który podawany w metrach określa równoważną dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza.

Z powodu różnych sposobów obliczania paroprzepuszczalności nie wypracowano w Polsce granicznych wartości przy których daną folię można by zaliczyć do nisko- lub wysoko paroprzepuszczalnych. Różni autorzy podają wartości znacznie się różniące. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, w ciągu nieomal dwustuletniej historii rzemiosła dekarskiego,  nie tylko wypracowali szereg rozwiązań, ale zdefiniowali większość pojęć i wielkości. Te definicje, wielkości i rozwiązania są ujęte w normach i tzw. Regułach dekarskich.

Norma DIN 4108 część 3. klasyfikuje membrany dachowe następująco:

Produkt do roku 2007 od roku 2007
Membrany o wysokiej paroprzepuszczalności Sd < 0,3 m Sd < 0,5 m
Folie ochronne o niskiej paroprzepuszczalności 0,3 m < Sd < 100  m 0,5 m < Sd < 100 m
Folie paroizolacyjne Sd > 100 m Sd > 100 m
Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Paweł Ochalski

Źródło: Dörken Delta Folie

Polecamy Ci również

Zobacz także