Komin na miarę domu

Komin na miarę domu

kominKomin odprowadza spaliny i dym wytwarzane przez urządzenia grzewcze w domu. O tym jaki wybrać, musimy zdecydować już na etapie powstawania projektu. Kiedy określimy sposób ogrzewania domu, należy jednocześnie dobrać rodzaj i parametry komina. Budowa komina i użyte materiały decydują o jakości pracy podłączonego do niego urządzenia grzewczego.

Dom może mieć jeden lub kilka kominów. Zależy to od rozwiązania zaproponowanego przez architekta. Ze względów praktycznych najczęściej w jednym kominie umieszcza się wszystkie przewody kominowe - spalinowy, dymowy i wentylacyjny. Oczywiście można poprowadzić je oddzielnie – każdy przewód do oddzielnego komina. Jedno i drugie rozwiązanie jest prawidłowe. Najważniejsza jest tu zasada aby każde pomieszczenie ogrzewane i wentylowane miało oddzielny przewód spalinowy i wentylacyjny.
Przewody dymowe. Zadaniem przewodów dymowych jest odprowadzanie dymu z kotłów na paliwa stałe, kominków czy sporadycznie już stosowanych pieców kaflowych i kuchni węglowych. Przekrój przewodów zależy od rodzaju i mocy urządzenia grzewczego, kształtu przewodu kominowego oraz jego efektywnej wysokości. Prawidłowo dobrany przewód powinien zapewnić odpowiednią prędkość dymu, tak aby nie ostygł on przed wylotem z komina.
Przewody spalinowe. Odprowadzają spaliny ze wszystkich urządzeń olejowych i gazowych. Ich przekrój dostosowuje się do przewidywanej ilości spalin, efektywnej wysokości przewodu, liczby
i wielkości urządzenia grzewczego oraz różnicy temperatur spalin i powietrza na zewnątrz.
Przewody wentylacyjne. Odprowadzają zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń użytkowych na zewnątrz. Muszą być doprowadzone do pomieszczeń bez okien, łazienek, kuchni, pralni i wszystkich pomieszczeń na poddaszu. Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, efektywnej wysokości przewodu, różnicy temperatur w pomieszczenia
i na zewnątrz budynku. Minimalna powierzchnia przekroju wynosi 0,0016 m² i nie mniej niż 11 cm.

Wysokość komina określają przepisy dotyczące prowadzenia przewodów spalinowych i wysokości komina ponad dach:

 • dla przewodów dymowych – najmniej 4 m (odległość od paleniska do wylotu ponad dach)
 • dla przewodów spalinowych – najmniej 2 m dla kotłów gazowych i 4 m dla kotłów olejowych (odległość od włączenia czopucha w komin do wylotu ponad dach)
 • dla przewodów wentylacyjnych - najmniej 2 m (odległość od otworów wlotowych do wylotowych ponad dach.

Jaki powinien być komin?

 • Najlepiej gdy komin instalowany jest wewnątrz domu, jeżeli z różnych przyczyn musi być na zewnątrz, na przykład dostawiony do ściany budynku, musi być bardzo dokładnie zaizolowany.
 • Wysokość i średnicę komina powinien wyliczyć instalator, ponieważ zbyt duży komin, zmniejsza sprawność kotła, a za mały – zakłóca odprowadzanie spalin.
 • Każdy przewód kominowy musi być poprowadzony pionowo. Odchylenie przewodu od pionu może wynosić maksymalnie 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Większe odchylenie wymaga zgody właściwego organu wydającego pozwolenie na budowę.
 • Przewód łączący kocioł c.o. z kominem powinien być jak najkrótszy i mieć jak najmniej załamań. Przewód poziomy nie może być dłuższy niż 2 m  i musi mieć 5% spadku w kierunku urządzenia grzewczego.
 • Przewody muszą mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji. Przekroje przewodów spalinowych i dymowych dobiera się do mocy urządzenia grzewczego.
 • Każdy przewód musi być szczelny ponieważ są zwykle prowadzone obok siebie a także drożny, aby sprawnie usuwał spaliny lub zużyte powietrze na zewnątrz.
 • Każde urządzenie grzewcze musi być na stałe połączone z indywidualnym przewodem kominowym. Nie wolno do jednego kanału pod żadnym pozorem podłączać dwóch urządzeń.
 • Komin musi być wyprowadzony ponad dach na wysokość zapewniającą właściwy ciąg. Jaka
  to będzie wysokość zależy od nachylenia połaci dachowej oraz zastosowanego pokrycia – materiały łatwopalne (gont drewniany, strzecha, wióry osikowe) oraz niepalne ( dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka, pokrycia bitumiczne). Wylot komina w dachu
  o kącie nachylenia poniżej 12 stopni lub przy zastosowaniu pokryć łatwopalnych powinien znajdować co najmniej 60 cm ponad kalenicą. Gdy pokrycie jest trudno zapalne lub dach jest stromy (powyżej 12 stopni) wyloty przewodów mogą być umieszczone 30 cm ponad kalenicą przy zachowaniu odległości co najmniej 1 m od połaci dachu.
 • W przewodzie kominowym musi być wytworzy odpowiedni ciąg, który umożliwi prawidłowe odprowadzanie spalin na zewnątrz. Zbyt mały ciąg powoduje cofanie się dymu, a za duży przyspiesza spalanie drewna (drewno może zwęglić się już przy temperaturze 90°C, jeśli jest na nią narażony przez dłuższy czas. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jest wyprowadzony przez drewnianą konstrukcję dachu). Aby zapewnić prawidłowy ciąg, komin musi być zaizolowany termicznie. Warstwa izolacyjna powoduje, że spaliny o niskich temperaturach nie zostają nadmiernie oziębione przez co są bezpiecznie i nieszkodliwie odprowadzone ponad dach budynku. Zastosowanie izolacji zdecydowanie zmniejsza również ilość powstającego w kominie kondensatu.
 • Materiały z których wykonuje się kominy muszą być odporne na wysoką temperaturę (określoną przez producenta kotła czy kominka), wilgoć i korozję.
 • Komin musi mieć: zbiornik kondensatu z odprowadzaniem skroplin umieszczony u podstawy komina; otwór rewizyjny u dołu i załamaniach komina, a także w częściach skośnych, który umożliwia jego wyczyszczenie.

Oceń artykuł
3,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także