Kominiarz - zawód potrzebny

Prawidłowa praca komina decyduje o naszym bezpieczeństwie i zdrowiu. Przeprowadzanie okresowych kontroli i konserwacja komina podczas jego użytkowania to zadania kominiarza.

kominiarzDo zadań kominiarza należy czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, dokonywanie przeglądów oraz wydawanie opinii i ekspertyz. Przegląd i czyszczenie przewodów powinny być wykonywane systematycznie – wentylacyjnych raz do roku, spalinowych 2 razy, dymowych 4 razy w roku. Niezależnie od tego, przepisy Prawa budowlanego mówią
o  obowiązku kontroli stanu technicznego i drożności przewodów kominowych przynajmniej raz w roku. 
Okresowe kontrole przeprowadza uprawniony kominiarz, przy czym ekspertyzę może wykonać tylko mistrz kominiarski.

Prawidłowo wykonane prace kominiarza zapobiegają pożarom i zatruciom spalinami. Kontroluje on sprawność działania wentylacji i urządzeń grzewczych, budowę i instalację komina, drożność przewodów.

Kiedy więc przychodzi do nas kominiarz, warto wpuścić go do domu – w przeciwnym wypadku nasze zdrowie może być zagrożone, np. jeśli mamy w domu piecyk gazowy, a wentylacja nie działa sprawnie. Sprawdźmy jednak, czy kominiarz ma legitymację lub identyfikator.

Uchroń się przed czadem

Co jest ważne
Co możesz zrobić
Do życia niezbędne jest powietrze. Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego mieszkania. Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym mieszkanie wietrzyć jak najczęściej.
Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie gdy posiadasz uszczelnione okna. Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania w twoim urządzeniu grzewczym.
W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, nie oklejaj kratek wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych.
Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe  i gazowe muszą mieć zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina. Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując certyfikowane elementy systemów kominowych.
Urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.). Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna wynosić
min. 50 cm.
Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym przeglądom i kontroli. Zapewnij przeglądy i kontrole swoich urządzeń grzewczych, co najmniej raz do roku.
Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów. Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza. Kominiarz sprawdzi także czy przez kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny. 
Przy rozpalaniu należy przestrzegać instrukcji producenta i używać zaleconych paliw. Przy rozpalaniu nie używaj materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna czy rozpuszczalniki.
Każde urządzenie grzewcze jest  przystosowane do spalania odpowiednich paliw określonych przez producenta. Niewłaściwe paliwo może spowodować zatkanie przewodu kominowego. Nie spalaj śmieci, plastikowych butelek, opon,  szmat, odpadów, mokrego drewna itp.

 

Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia, oparzenia. Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim mieszkaniu.
Użytkowanie starych (ponad 20-letnich),  niesprawnych urządzeń grzewczych stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia  i bezpieczeństwa. Wymieniając urządzenie grzewcze, nie zapomnij o dostosowaniu do niego komina. Wymień stare urządzenie na nowoczesne i wysokosprawne, oznaczone znakiem CE lub B. Stare urządzenie gazowe wymień na urządzenie z zamkniętą komorą spalania z nowoczesnym  systemem kominowym powietrzno-spalinowym typu SPS, lub WSPS.
Nie każda instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia elektrycznych urządzeń grzewczych. Sprawdź, czy twoja instalacja elektryczna jest odpowiednia dla celów grzewczych i czy nie zagraża porażeniem prądem.
Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Piotr Morawski

Zdjęcia: Velux

Polecamy Ci również

Zobacz także