Koniunktura w budownictwie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dokument sporządzony przy udziale Komisji Europejskiej prezentujący wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury powstały na podstawie opinii dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową.


Koniunktura w budownictwie - zdjęcie 1Koniunktura w budownictwie w lipcu oceniana jest pozytywnie, lepiej niż w poprzednim miesiącu. Wśród badanych przedsiębiorstw 33% zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 13% - jej pogorszenie (w czerwcu odpowiednio 31% i 13%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowały wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe oraz bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Prognozy portfela zamówień oraz przyszłej produkcji są również optymistyczne, choć ostrożniejsze niż w czerwcu.
Mimo utrzymujących się opóźnień płatności, bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych nieznacznie się poprawiła. Jej poprawa w najbliższych miesiącach może być bardziej odczuwalna.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się również zwiększenie zatrudnienia w budownictwie, choć w skali mniejszej niż prognozowano w czerwcu.

W lipcu 2,2% jednostek nie odczuło żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w czerwcu br. 1,4%, w lipcu ub. roku 1,5%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z:

  • konkurencją ze strony innych firm (w lipcu bieżącego roku barierę tę zgłasza 76% przedsiębiorstw wobec 74% przed miesiącem i w lipcu ub. roku),
  • niedostatecznym popytem (51% badanych przedsiębiorstw w lipcu br. wobec 52% w czerwcu br. i 60% w lipcu ub. roku),
  • kosztami zatrudnienia (47%) badanych przedsiębiorstw w lipcu br. wobec 44% przed miesiącem i 37% w lipcu ub. roku),
  • kosztami finansowej obsługi działalności (40% w lipcu br. wobec 41% przed miesiącem i 46% w lipcu ub. roku).

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku najbardziej zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, kosztami materiałowymi, trudnościami z uzyskaniem kredytów i kosztami finansowej obsługi działalności, natomiast najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami zatrudnienia.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Redakcja

Źródło: GUS

Polecamy Ci również

Zobacz także