Łącznik renowacyjny

Użycie łącznika renowacyjnego jest to metoda renowacji dachów opracowana i opatentowana przez firmę Ruukki. Polega ona na możliwości pokrycia dachu nowym materiałem bez zdejmowania starego pokrycia.

Ocena stanu istniejącego i przygotowania
Przystępując do renowacji i prostowania dachu należy sprawdzić, czy do uzyskania właściwego rezultatu wystarczy przeprowadzić tylko prostowanie zagłębień dachu przy pomocy łat. Jeśli nie, to innym rozwiązaniem może być prostowanie dachu przez podparcie krokwi od spodu; stosuje się je, gdy zagłębienia dachu mają więcej niż 10 cm lub gdy zachodzi podejrzenie, że stara konstrukcja dachu nie uniesie nowego materiału pokryciowego. W przypadku prostowania przez podparcie od spodu należy starą konstrukcję wymienić albo wzmocnić przez dodanie podpór.

Przed rozpoczęciem montażu nowego pokrycia należy sprawdzić:

  • stan konstrukcji nośnej, ponieważ istniejąca konstrukcja może okazać się za słaba do udźwignięcia ciężaru nowego materiału pokryciowego. W przypadku pokryć stalowych na ogół nie jest to czynnikiem ograniczającym, gdyż pokrycia z blach cienkich są bardzo lekkie;
  • czy możliwe jest wykorzystanie pokrycia lub warstwy podkładowej starego dachu jako warstwy podkładowej dla nowej konstrukcji;
  • wentylację połaci dachowej;
  • wymiary połaci - zachowanie kąta prostego przez spady dachu (wymiar krzyżowy i pozostałe wskaźniki dokładności kształtu).
Jeżeli znajdująca się pod starą konstrukcją dachówka bitumiczna, papa czy warstwa podkładowa jest uszkodzona, zaleca się wymianę uszkodzonych części konstrukcyjnych, po czym można zacząć od położenia nowej warstwy podkładowej. Ewentualne zapadnięcia prostuje się za pomocą listew podbiciowych, klinów i sznurka traserskiego.
Zastosowanie uchwytu renowacyjnego
Uchwyt renowacyjny ułatwia prostowanie dachu. Do tej pory dachy prostowano za pomocą klinów drewnianych, których stosowanie jest czasochłonne i żmudne, a efekty nie zawsze zgodne z oczekiwaniami. Zaletą uchwytu renowacyjnego jest możliwość jego zwymiarowania, tzn. można dokładnie wyliczyć, jakie obciążenie uchwyt może utrzymać. Przy stosowaniu starych metod obliczenie wytrzymałości nie jest możliwe. Przykładowo, trudne jest dokładniejsze określenie wytrzymałości i trwałości klina drewnianego. Dla dachów prostowanych klinami z drewna, źródłem problemów jest wilgoć. Drewniane kliny w wyniku działania wilgoci, mogą całkowicie zmienić swoje położenie. Takich problemów nie ma w przypadku stosowania metalowych uchwytów renowacyjnych.
Do prostowania dachu za pomocą uchwytów renowacyjnych z narzędzi, potrzebne są tylko wkrętarka i sznur traserski albo wkrętarka z odbiornikiem laserowym i laser płaszczyznowy. Uchwyty można od razu ustawić na właściwą jednakową wysokość i po ich zamocowaniu można przystąpić do montowania listew i łat. Posługując się klinami drewnianymi, zagłębienia dachu pod każdą z łat trzeba podbijać z osobna, przez co trudne jest ostateczne ułożenie wszystkich łat w jednej płaszczyźnie. Zaklinowanie pojedynczej łaty na właściwą wysokość wiąże się często z koniecznością wielokrotnego korygowania i dobijania każdego klina.

Montaż uchwytów renowacyjnych – metoda tradycyjna
W pierwszej kolejności należy znaleźć najwyższy punkt spadku dachu, do którego odniesiona będzie całość prac. Montaż należy rozpocząć od narożników spadu dachu. W każdym z narożników mocuje się po jednym uchwycie Sznury traserskie przeciąga się wzdłuż spadu dachu pomiędzy uchwytami. Kolejne uchwyty mocuje się w szeregi wzdłuż górnej i dolnej krawędzi spadu na każdej krokwi, posługując się sznurkiem traserskim. Wysokość uchwytów ustawia się tak, aby ich górna kryza dotykała sznurka. Następnie, postępując od krokwi do krokwi, mocuje się dalsze uchwyty renowacyjne na każdej krokwi.

Montaż uchwytów renowacyjnych – metoda laserowa
Metoda laserowa opiera się na wykorzystaniu lasera płaszczyznowego oraz wkrętarki ze zintegrowanym odbiornikiem laserowym. Montaż należy rozpocząć podobnie jak przy metodzie tradycyjnej od ustalenia położenia najwyższego punktu połaci dachu. W tym miejscu, najlepiej w pobliżu kalenicy dachu należy zamontować laser płaszczyznowy (po uprzednim wypoziomowaniu go i zablokowaniu autopoziomowania). Następnie za pomocą łaty z odbiornikiem trzeba znaleźć najwyższe punkty na końcach kalenicy wyznaczające linię poziomą. Potem wystarczy ustalić odpowiednią wysokość jednego punktu na spadku dachu i w ten sposób jest wyznaczona równa płaszczyzna równoległa do starej połaci dachu.

Następnie należy ustawić na odpowiednim poziomie odbiornik laserowy przymocowany do wkętarki. Poziom musi być tak dobrany, aby wkręcane uchwyty znajdowały się kilka centymetrów ponad starym pokryciem. Montaż uchwytów: odbiornik we wkrętarce powoduje natychmiastowe jej zatrzymanie na skutek impulsu z lasera płaszczyznowego. Tak więc wszystkie uchwyty zamontowane są dokładnie na tej samej wysokości. Ta metoda jest znacznie szybsza i dokładniejsza niż metoda tradycyjna.

Minimalna głębokość zanurzenia uchwytów renowacyjnych wynosi 40 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie osiowe pojedynczego uchwytu wynosi około 290 N czyli około 30 kg.

Łącznik renowacyjny - zdjęcie 1Łącznik renowacyjny - zdjęcie 2

Łącznik renowacyjny - zdjęcie 3Łącznik renowacyjny - zdjęcie 4
Zdjęcia pochodzą z Finlandii. Prace są wykonywane na płycie bezazbestowej.

Wymagana ilość uchwytów renowacyjnych na 1 m² zależy od nachylenia dachu.

Nachylenie dachu Liczba uchwytów renowacyjnych
1:2 4 szt./m²
1:3 3 szt./m²
1:4 itd. 2 szt./m²

Na dachach o nachyleniu większym niż 1:2 nie opłaca się stosować uchwytów renowacyjnych;
na dachu o nachyleniu 1:1 wymagana liczba uchwytów wyniesie już 6 szt./m².

Po zamontowaniu uchwytów renowacyjnych należy do każdego z nich przymocować listwy podbiciowe dwoma śrubami samowkrętnymi. Po zamocowaniu listew podbiciowych należy położyć łaty i pokrycie dachowe zgodnie z instrukcją montażu danego wyrobu.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Źródło: Ruukki

Polecamy Ci również

Zobacz także