Masy do hydroizolacji

Bitumiczne masy izolacyjne tworzą szczelną, elastyczną powłokę nie przepuszczającą wody. Są łatwe i wygodne w użyciu, dzięki czemu chętnie stosuje się je do zabezpieczania dachów płaskich i innych części domu narażonych na zalanie lub zawilgocenie.

Masy do wykonywania hydroizolacji stosuje się najczęściej przy zabezpieczaniu fundamentów i ścian piwnicznych. Wiele z nich przeznaczonych jest także do uszczelniania bitumicznych pokryć dachowych. Używane są również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na tarasach i balkonach. Wieloma z nich można kleić arkusze pap i mocować płyty polistyrenowe.

Zalecana ilość warstw

Na opakowaniach mas izolacyjnych zawsze podane jest ile warstw trzeba ułożyć. Do izolacji przeciwwilgociowych zazwyczaj wystarczy jedna warstwa masy. Ewentualnie, przed izolowaniem trzeba podłoże pomalować roztworem  gruntującym. Te masy, które nadają się do wykonywania izolacji przeciwwodnych zazwyczaj trzeba nanosić kilkukrotnie, by utworzyły 2-4 warstwy szczelnej powłoki. Istotna jest też informacja, po jakim czasie można nanosić następną warstwę. Może to być kilka godzin, ale dla niektórych produktów odstęp czasowy między nakładaniem kolejnych warstw dochodzi nawet do kilku dni.

Gruntowanie

Wielu producentów zaleca, by przed nałożeniem masy powierzchnia została zagruntowana odpowiednim środkiem. Grunt ma na celu wyrównanie chłonności podłoża, co w rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w każdym miejscu.

Lepiki asfaltowe

Lepiki to mieszanka asfaltów, wypełniaczy i substancji uplastyczniających. Są to gęste lub półpłynne masy nanoszone na zimno. Używa się ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Stosowane są również do sklejania papy i wypełniania nieszczelności w powłokach izolacyjnych. Używając lepików, prace izolacyjne prowadzi się przy temperaturze od +5 do +40°C. Niektóre lepiki mają w swoim składzie włókna celulozowe. Dzięki nim powłoka izolująca jest zdecydowanie mocniejsza, niż w przypadku stosowania lepików zwykłych. Takie lepiki mogą być stosowane nawet w temperaturze ujemnej. Oprócz lepików nanoszonych na zimno, istnieją lepiki które przed nakładaniem trzeba podgrzać do odpowiedniej temperatury. Są to tak zwane lepiki nanoszone na gorąco. Jednak masy takie wychodzą powoli z użycia.

Masy asfaltowe

Stosuje się je głównie do konserwacji i napraw bitumicznych pokryć dachowych, a zwłaszcza uszkodzeń papy. Można z nich wykonywać także samodzielne, bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierają rozpuszczalniki organiczne, więc nie powinny mieć styczności ze styropianem i polistyrenem ekstrudowanym.

Masy asfaltowo-żywiczne

Są to półpłynne masy o doskonałych właściwościach klejących. Wykonuje się z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po nałożeniu 3-4 warstw – także cięższe izolacje przeciwwodne. Służą również do sklejania papy i konserwacji bitumicznych pokryć dachowych. Nie są polecane do wykonywania izolacji wewnątrz domu. Mają niszczące działanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze za to wnikają w porowatą strukturę podłoża. Nanosi się je pędzlem lub szczotka dekarską.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Po nałożeniu tworzą elastyczną, gumowatą powłokę. Nadają się do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niektóre zawierają, a niektóre nie zawierają rozpuszczalników organicznych (dyspersyjne masy bitumiczno-kauczukowe). Zawsze więc trzeba to sprawdzić, gdy powłoka ma się stykać ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Stosuje się je w temperaturze od +5 do +30°C. Niektóre wzbogacone są włóknami zbrojącymi, dzięki którym można je nanosić na lekko wilgotne podłoża. Do niektórych dodawana jest również glina bentonitowa. Sprzedawane są takze masy asfaltowo-kauczukowe, które można nakładać przy każdej temperaturze.

Masy asfaltowo-polimerowe

Maja konsystencję gęstej pasty. Polecane są do robienia pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, rzadziej przeciwwodnych. Stosuje się je w temperaturze od +5 do +25°C. Niektóre z takich mas są trwale plastyczne. Można je nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną powłokę, można je nanosić na podłoża, które są narażone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys oraz pęknięć. Masy asfaltowo-polimerowe nie niszczą styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.

Masy asfaltowo-aluminiowe

Masy do hydroizolacji - zdjęcie 1Są to płynne masy, mające w swoim składzie pigment aluminiowy, który w trakcie wysychania powłoki izolacyjnej zabarwia jej powierzchnię na kolor srebrny. Używa się ich do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Wyjątkiem są tu pokrycia smołowe i smołopochodne. Błyszcząca powierzchnia odbija promienie słoneczne, dzięki czemu dach nagrzewa się w mniejszym stopniu. Znakomicie się nadają do zabezpieczania pokryć z eternitu, przed pyleniem (w pyle takim są szkodliwe dla zdrowia włókna azbestowe). Uszczelnia się nimi również dachowe obróbki blacharskie. Mas tych nie stosuje się wewnątrz pomieszczeń, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia.

Roztwory asfaltowe

Stosuje się je do gruntowania powierzchni murowych, przed nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej. Roztwory wykorzystuje się także do klejenia arkuszy papy i konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych.

Niektóre z nich nadają się do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Roztwory polecane są także do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Są to preparaty rozpuszczalnikowe. Nie należy ich używać do przyklejania styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, gdyż materiały te mogłyby się wówczas rozpuścić. Roztwory asfaltowe to substancje łatwopalne.

Emulsje asfaltowe

Są to zawiesiny cząstek asfaltu w wodzie. Woda stanowi nawet 50% ich objętości. Przeważnie stosuje się je jako środek gruntujący pod inne materiały izolacyjne. Producenci oferują dwa rodzaje takich emulsji:

  • emulsje anionowe – charakteryzują się dość długim czasem wiązania – około 6 godzin. Można ich używać nie tylko do wykonywania uszczelnień i gruntowania podłoża pod materiał izolacyjny, ale również do mocowania płyt styropianowych. Ich stosowanie na zewnątrz budynku wymaga dobrej pogody, choć mogą być nanoszone na wilgotne podłoża. Są paroprzepuszczalne oraz bezwonne. Niektóre z nich mogą być dodatkowo używane do mocowania płytek ceramicznych i kamiennych. Powinno się je nakładać w temperaturze dodatniej, najlepiej powyżej +10°C;
  • emulsje kationowe – wiążą znacznie szybciej i są odporne na niską temperaturę.

Obok emulsji asfaltowych sprzedawane są także emulsje lateksowe. Mają długi czas wiązania. Są odporne na chemikalia. Można ich używać do klejenia styropianu. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Stosuje się je także do konserwacji pokryć dachowych. Nanoszone powinny być na suche, ewentualnie lekko zawilgocone podłoża, przy temperaturze przekraczającej +5°C. Emulsje lateksowe należy nakładać jako kilka cienkich warstw (maksymalnie 1,5 mm). Nie powinno się nanosić jednej, ale za to grubszej warstwy.

Masy poliuretanowe

Są to dwuskładnikowe masy na bazie żywic poliuretanowych. Mają konsystencję półpłynną. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jako przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne izolacje poziome. Polecane są szczególnie do izolowania basenów, tarasów i balkonów. Tworzone z nich powłoki są elastyczne i odporne na chemikalia (kwasy, zasady, roztwory chloru, soli i wapna). Oprócz tego, że izolują wypełniają też niewielkie zarysowania powierzchni. Nie nadają się jednak do wypełniania głębszych nierówności lub ubytków w podłożu.

Kilka zasad prawidłowego uszczelniania

  • zawsze trzeba nanosić tyle warstw masy ile zaleca producent;
  • nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim minie czas wiązania pierwszej. Czas ten zawsze jest podany na opakowaniu;
  • nie należy nanosić mas metodami natryskowymi, jeśli nie jest to wyraźnie wskazane przez producenta;
  • większe ubytki i nierówności podłoża trzeba wypełnić wodoszczelną masa szpachlową lub wstępnie otynkować (wykonać tak zwaną rapówkę);
  • masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny być nanoszone na powierzchnie pokryte wcześniej smołą lub substancjami smołopochodnymi. Masa na takim podłożu nie wiąże;
  • masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny stykać się ze styropianem, bo ulegnie on zniszczeniu.
Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Marta Balcerowska

Zdjęcia: Schomburg, Ultrament

Polecamy Ci również

Zobacz także