Mocowanie dachówek. Zasady ogólne

1
Dach z dachówek ceramicznych
O tym czy dach będzie szczelny decyduje nie tylko rodzaj pokrycia, ale to, czy jest ono prawidłowo ułożone.

Aby dach przez wiele lat spełniał swoją podstawową rolę, czyli chronił dom przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych musi być zbudowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Dachy pokryte dachówkami różnego rodzaju są szczelne dla opadów atmosferycznych, jeśli połać dachowa jest nachylona pod właściwym kątem, a dachówki zostały ułożone zgodnie z wymogami.

Podpowiadamy też: Podstawowe zasady montażu dachówek

Zabiegi uszczelniające dach

Podczas prac związanych z układaniem pokrycia dachowego, ważnym, aczkolwiek często lekceważonym - i to nawet przez specjalistyczne firmy dekarskie - elementem jest wykonanie wszystkich prac uszczelniających. A są one niezbędne ze względu na:

  • wiatr,
  • zadymkę śnieżną, bądź obfite opady deszczu,
  • inne warunki klimatyczne,
  • zbyt małe nachylenie połaci dachu.

Aby zniwelować ich niekorzystny wpływ na właściwości izolacyjne dachu możliwe są - w zależności od rodzaju materiału pokryciowego i sposobu jego ułożenia na dachu - stosuje się następujące zabiegi dodatkowe:

  • Klamrowanie dachówek - czynność pozwala dodatkowo zabezpieczyć je przed podrywaniem przez wiatr i ześlizgiwaniem się z połaci dachu. Rodzaj klamer i ich liczba zależy od lokalnych warunków klimatycznych, szczególnie stref obciążenia wiatrem. Najczęściej zalecane jest klamrowanie co trzeciej  dachówki na połaci oraz wszystkich dachówek skrajnych.
  • Uszczelniające podkładki bitumiczne pod dachówkę - są stosowane szczególnie w okolicach górskich. Poprzez wywinięcie dobrze uszczelniają poprzeczne połączenia kolejnych warstw dachówek. W lecie podkładki pod wpływem słońca sklejają się między sobą oraz kleją się do dachówek, zwiększając odporność dachu.
  • Wstępne krycie na krokwiach - warstwa membrany (folii dachowej) pokrycia jest układana równolegle do krawędzi okapu, z zakładem przynajmniej 10 cm. Zwykle stosuje się w tym przypadku kontrłaty, aby umożliwić ruch powietrza pod spodem dachówek. Dachówki są mocowane do łat, ułożonych prostopadle do kontrłat;
  • Poszycie dodatkowe na deskowaniu - to pojedyncza warstwa podkładowej papy bitumicznej z minimum 80 mm zakładem, przybijanej do pełnego deskowania. Stosuje się alternatywnie do wstępnego krycia na krokwiach. Pełne deskowanie z papą może być wymagane np. jeśli nachylenie połaci dachu jest mniejsze od zalecanego przez producenta dachówek, aby zapewnić szczelność pokrycia.

Dowiedz się więcej: Kiedy wybrać sztywne poszycie z papą, a kiedy wstępne krycie z folią

Niedoceniane klamrowanie dachówek

Większość z wymienionych powyżej zabiegów jest przez firmy dekarskie chętnie stosowana. Natomiast niedocenianą i często z tego powodu zaniedbywaną czynnością jest klamrowanie. Najczęściej wykonawca pokrycia dachowego ogranicza się do stosowania klamer jedynie w kalenicy i przy skrajnych dachówkach. Tymczasem bardzo istotne jest - szczególnie w terenach górskich i nadmorskich - aby klamry stosować na całej połaci dachu.

Klamrowanie lub wszelkiego rodzaju inne sposoby mechanicznego przytwierdzania dachówek mają bowiem na celu zabezpieczenie pokrycia dachu przed działaniem silnych wiatrów i są dodatkowymi środkami zabezpieczającymi przy dużym nachyleniu połaci dachowych. Wprawdzie obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie nakazują wprost stosowania klamer, ale wymagają tego zasady sztuki budowlanej. Nie ma też w przepisach jak należy wykonywać zabieg klamrowania, ale już we wszystkich poradnikach istnieją do tego wskazówki. Poza tym każdy producent dachówek powinien opisać szczegółowo - dla każdego rodzaju dachówki - ile klamer i w których miejscach należy je stosować.

Podpowiadamy: Co zrobić, żeby dach był odporny na wiatr

Przykład klamrowania dachówek

Co druga lub co trzecia dachówka w rzędzie przytrzymywana jest za pomocą klamry. Punkty mocowań w poszczególnych rzędach poziomych rozmieszczone są w stosunku do siebie na przemian, z przesunięciem o jedną dachówkę. Klamry należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni połaci dachu. W obrębie szczytu każda dachówka zostaje dodatkowo, dwukrotnie przytwierdzona w miejscach gotowych nawierceń. W przypadku  braku  otworów należy je wykonać.

 

Oceń artykuł
4,83 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Röben

Polecamy Ci również

Zobacz także