Nowy Zarząd PSD

Nowy Zarząd PSD

Pod koniec marca został powołany nowy Zarząd Polskiego Stowarzyszeia Dekarzy. Prezesem został Jerzy Romanow - dotychczasowy członek Opolskiego Oddziału PSD i Komisji Technicznej. Do Zarządu zostali wybrani również: Stefan Wiluś, Stanisław Dudek, Dariusz Nowicki i Wojciech Szymański.

Wybór nowego Zarządu odbył się 22 marca 2007r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Jerzy Romanow objął to funkcję zdecydowaną większością głosów, przy rekordowej w historii Stowarzyszenia frekwencji.

Jerzy Romanow jest członkiem komisji technicznej oraz grupy powołanej przez PSD do opracowania technicznych zaleceń wykonawczych czyli tak zwanej sztuki dekarskiej. Jest również autorem oprogramowania "Kalkulator dachowy", które pozwala sprawnie obliczyć powierzchnię dachu, przygotować ofertę i wygenerować zamówienie do producenta. Romanow jest również autorem oprogramowania "Cieśla doskonały", wspomagająceg pracę cieśli. program pozwala wyliczać wszystkie parametry więźby dachowej.

Nowy Zarząd to ludzie z mocną pozycją w branży dachowej. Reprezentują prężne oddziały Stowarzyszenia i każdy z nich może pochwalić się dużym dorobkiem zawodowym.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to organizacja zawodowa zrzeszające rzemieślników wykonujących roboty dekarskie.Stowarzyszenie zrzesza jako członków zwyczajnych wykonawców zarówno dachów płaskich jak i kalenicowych, oraz producentów materiałów i wyrobów dekarskich, producentów narzędzi dekarskich jako członków wspierających. W kwietniu 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z numerem RST 3679.W dniu 17 marca 2003r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zostało wpisane do KRS pod numerem 0000154618. Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.) oraz Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: PSD

Polecamy Ci również

Zobacz także