Ochrona więźby - zabezpieczenie przed ogniem

Ochrona więźby - zabezpieczenie przed ogniem
Obróbka
Część specjalistów radzi, by konstrukcje drewniane budować z drewna czterostronnie struganego (heblowanego). Taki materiał jest bardziej odporny na działanie ognia niż nieheblowany, ponieważ płomienie „ślizgają” się po jego powierzchni. Tę metodę stosuje się głównie w budownictwie szkieletowym (m.in. w Stanach Zjednoczonych), gdzie nie tylko dach, lecz cały dom ma konstrukcję drewnianą. W Polsce heblowanie stosuje się rzadko, dominują dwie pozostałe metody: impregnacja i wykończenie płytami g-k.

montaż wiązara dachowegoStopień palności materiałów budowlanych dokładnie określają klasy odporności ogniowej oznaczane symbolami F (wyrażana w godzinach - h) i R (wyrażana w minutach). Oznaczenie F jest używane w Polskich Normach, natomiast symbol R w normach europejskich oraz w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku”. Obie klasy mówią, przez jaki okres dany element poddany działaniu ognia zachowuje swoje właściwości. Np. zwykłe płyty gipsowo-kartonowe mają klasę odporności ogniowej 0,5 h (R 30 min.), płyty ogniochronne - F 2 (R 120 min.). To znaczy, że poddane działaniu ognia zachowują nośność przez pół do dwóch godzin. Oznaczenia F i R można stosować zamiennie i tak:

F 0,25 (godziny) = R (15 minut)
F 0,5 = R 30
F 1 = R 60
F 2 = R 120
F 4 = R 240

Polskie Normy określają jedną klasę odporności ogniowej (F), natomiast normy europejskie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych wyróżniają trzy klasy (wszystkie wyrażane w minutach). Są to:

R – klasa nośności ogniowej
E – klasa szczelności ogniowej
I – klasa izolacyjności ogniowej

Przepisy dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków są zawarte m.in. w:

  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku, Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690.
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460.
Oceń artykuł
4,44 / 9 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Agnieszka Wysocka

Zdjęcia: PBP Motyl, Rigips

Polecamy Ci również

Zobacz także