Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Zima coraz bliżej. Dlatego powinniśmy się do niej przygotować i zawczasu pomyśleć o rozwiązaniach, które sprawią, że śnieg i lód będą mniej uciążliwe.*

rynny zima-lato

Do takich rozwiązań należy ogrzewanie przeciwoblodzeniowe. Wykonana teraz instalacja pozwoli cieszyć się zimą, a nie martwić zaśnieżonym i oblodzonym chodnikiem, czy rynnami urwanymi pod ciężarem sopli. Instalacja przeciwoblodzeniowa pomoże uchronić chodniki, parkingi i podjazdy przed zaleganiem śniegu i lodu. Natomiast kable grzejne zamontowane w rynnach i rurach spustowych zabezpieczą orynnowanie przed zagrożeniami, jakie niesie zima. Obciążone soplami rynny odkształcają się, nie wytrzymują obciążenia a czasami się urywają. Bywa także tak, że wyciekająca spod rynien topniejąca woda zalewa elewacje i wyższe kondygnacje budynków, a sople i śliskie chodniki są dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi. Zgodnie z prawem za wszystkie szkody powstałe w wyniku wypadków spowodowanych przez spadające sople czy upadki na zalodzonych nawierzchniach odpowiada właściciel lub administrator budynku.

ogrzewanie przeciwoblodzeniowe łącznika dachu

Aby temu zapobiec możemy zainstalować elektryczne kable grzejne. Ich zadaniem jest rozpuścić śnieg i lód, tak aby po spłynięciu wody otrzymać wolną od lodu i sopli rynnę oraz rurę spustową.

system przeciwoblodzeniowy w okapie dachudziałanie ogrzewanie przeciwoblodzeniowego

System przeciwoblodzeniowy składa się z :

 • kabla grzejnego (różnej mocy i długości)
 • układu sterującego (termostatu, regulatora)
 • elementów montażowych (siatki, taśmy, opasek).ogrzewanie przeciwoblodzeniowe dachu

Kable grzejne montuje się w rynnach:

 • luźno wpuszczony (kabel samoregulujący ICE PROTEKTOR)
 • zamontowany za pomocą klipsów do łańcucha (Comfort Kabel).

ogrzewanie rynienKable grzejne instalowane są w  trakcie wykonywania instalacji rynnowej. Montaż kabli nie narzuca specjalnych wymagań konstrukcyjnych ani technicznych dla rynien. Po montażu system jest niewidoczny.

Jak dobrać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego do rynien i rur spustowych?

Zadaniem kabli grzejnych jest niedopuszczenie do pojawienia się lodu w rynnach i rurach spustowych. Umieszcza się je w rynnach, rurach spustowych i korytach odpływowych co przyczynia się do swobodnego odpływu wody z dachu.

Dzięki systemowi ICE PROTEKTOR, FROST PROTEKTOR czy COMFORT KABEL woda spływa po ciepłym kablu grzejnym i nigdy nie zamarza.

UWAGA: element grzejny należy układać na całej długości drogi odpływu wody aż do miejsca, w którym opuszcza ona instalacje rynnową.

rynna z protektoremLUXBUD proponuje dwa rozwiązania w celu ochrony rynien przed zalodzeniem:

 • Kable rezystancyjne – system kabli COMFORT (CK-1, CK-2, CK-1S)
  Jest to system pracochłonny, wymaga użycia specjalnych akcesoriów, konieczne sterowanie, umożliwia tworzenie długich obwodów, zasilanie 230V lub 400V
 • Kable samoregulujące – system kabli PROTEKTOR
  System ten jest łatwy i prosty w montażu, nie wymaga akcesoriów, kable mogą się stykać, długość obwodów maksymalnie do 80m, zasilanie 230V
Miejsce zastosowania ogrzewania
na zewnątrz budynku

Cechy szczególne konstrukcji podłoża, wykończenie nawierzchni Moc jednostkowa Typ kabla
Rynny, rury spustowe

Rynny PCV

Rynny metalowe

Do 40 W/m

Do 60 W/m

CK-1S-30; CK-2-30; CK-1S-25, CK-2-25,
CK-1-18, CK-2-18, ICE PROTEKTOR,
EKO PROTEKTOR 15S, EKO PROTEKTOR 25S, EKO PROTEKTOR 30S, FROST PROTEKTOR 26

Koryta rynnowe nawierzchnia metalowa 200-300 W/m² CK-1S-25; CK-2-25; CK-1S-30; CK-2-30;ICE PROTEKTOR; FROST PROTEKTOR 26,FAT PROTEKTOR 26, EKO PROTEKTOR 30S

Koryta rynnowe Nawierzchnia bitumiczna 200-300 W/m² CK-1S-25; CK-2-25; CK-1S-30; CK-2-30;
ICE PROTEKTOR/T; FAT PROTEKTOR 26       

Porównanie systemów COMFORT i PROTEKTOR

  System COMFORT System PROTEKTOR
  Kable rezystancyjne Kable samoregulujące
Charakterystyka pracy kabla Przewody grzeją całą mocą przez cały okres ich włączenia. Ich moc grzejna zmienia się wraz z temperaturą otoczenia i warunkami panującymi w rynnie. Ten sam kabel może jednocześnie  grzać z różną mocą na poszczególnych odcinkach w zależności od warunków pracy
Sposób ułożenia kabla Przewód grzejny nie może się stykać ani krzyżować – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla Przewód grzejny może się stykać i krzyżować
Odporność kabla na promieniowanie UV Tak Tak
Dostępne długości Tylko zestawy o określonych długościach Dowolna długość w zależności od typu przewodu do 80 m w jednym odcinku
Montaż Pracochłonny – wymaga użycia specjalnych akcesoriów dystansowych, ponieważ przewód grzejny nie może się stykać, do montażu niezbędne akcesoria montażowe Prosty – prowadzony swobodnie w rurze bez dodatkowych elementów   trwale mocujących go do konstrukcji
Sterowanie

Wymagane użycie systemów sterowania.

Brak sterowania może prowadzić do uszkodzenia elementów rynien np. PCV

Zalecane, redukują koszty eksploatacji.

Mogą pracować bez regulatorów
Czyszczenie rynien Utrudnione, ze względu na dużą ilość elementów montażowych Proste – dzięki możliwości wyjęcia kabla grzejnego na czas czyszczenia.

Zasady doboru

  System COMFORT System PROTEKTOR
Dobór mocy

Moc systemu na 1 m w rynnie/rurze spustowej uzależniona jest od średnicy rynny, materiału, z którego jest wykonana oraz warunków środowiskowych.

 • Rynny o szerokości do 120 mm : moc 25-90W/m; 40-50 W/m rejony górskie.
 • Rynny o szerokości od 120 do 200 mm: 40-60 W/m.

Przy korytach rynnowych przyjmuje się gęstość mocy na poziomie 250-300 W/m². W celu ograniczenia mocy czasami ogrzewa się jedynie centralny obszar koryta.

Dobór długości kabla

Element grzejny powinien być ułożony na całej długości instalacji rynnowej. Po doborze mocy jednostkowej systemu dobrać krotność ułożenia elementu grzejnego i oszacować długość. Długość podzielić na dostępne w typoszeregu zestawy.

Ogrzewanie należy zastosować na całej długości instalcji rynnowej (spusty wchodzące pod ziemię ogrzewać do poziomu przemarzania).

Element grzejny powinien być ułożony na całej długości instalacji rynnowej.
Po doborze mocy jednostkowej systemu dobrać krotność ułożenia elementu grzejnego i oszacować długość. Ustalić długość obwodów uwzględniająć maksymalne dopuszczalne długości technologiczne dla danego typu kabla grzejnego:

 • ICE PROTEKTOR – 80 m
 • FROST PROTEKTOR 26 – 60 m
 • EKO PROTEKTOR S – 40-85 m

Ogrzewanie należy zastosować na całej długości instalcji rynnowej (spusty wchodzące pod ziemię ogrzewać do poziomu przemarzania).

Akcesoria montażowe

Podczas montażu systemu grzejnego z reguły stosowane są elementy dystansowe, które zapobiegają stykaniu się przewodów grzejnych:

 • w rynnie, co 25 cm COMFORT KABEL mocujemy z wykorzystaniem klipsów dystansowych
 • w rurze spustowej stosujemy łańcuch z klipsami do rur mocowanymi, co25 cm, do których przypinamy przewód grzejny. Jeżeli ogrzewamy koryto odwadniające, to przewód o 25-30 cm mocujemy do taśmy montażowej w odstępach ok. 5-7 cm.
Przewody układamy luźno w rynnach
i rurach spustowych, podczas montażu stosujemy blachy ochronno-dystansowe w miejscu przejścia kabli z rynny do rury spustowej, lub do zwiększenia krotności ułożenia przewodu.

Akcesoria montażowe

 Ogrzewanie rynien i rur spustowych
  Comfort Kable Kable PROTEKTOR
Siatka galwanizowana Ogrzewanie obszarów wokół wpustów lub niewielkich połaci dachów

Taśma montażowa

Do mocowania kabli w ustalonych odstępach  w korytach rynnowych

Puszka IP 65

Przyłączeniowo-rozgałęźna, 1-2 obwodowa z dławnicami i zaciskami, jedno lub trójfazowa.

Puszka czujnika UV

Puszka połączeniowa dla czujników typu NTC, PT-100 z dławnicami i zaciskami
Puszka czujnika ETOG/ETOR Puszka czujnika UV IP65 ETOG/ETOR

ASH; ASH +opaski

Blacha ochronno dystansowa bez opasek lub z opaskami
Do do ochrony kabli przy przejściach przez kanty, płytka dystansowa do utrzymywania odstępu między kablami,  do przymocowania kabli na dachu, w rynnie lub rurze spustowej. Mocowanie kabla do blachy montażowej następuje przy pomocy dwóch dołączonych opasek montażowych.

Klips do rynien

Klipsy do mocowania nitek przewodu w rynnie -----

Klips do rur spustowych

Klipsy do mocowania nitek przewodu w rurze spustowej do łańcucha ----

Zawieszka

Do zawieszania kabla wchodzącego do  rury spustowej
Łańcuch

Do montażu kabli CK w rurze spustowej na całej długości i do podwieszania przewodów PROTEKTOR na odcinku 1m

Linka do rur spustowych

Do zawieszania kabli w rurach spustowych

TERMO-SET,
TERMO-SET EKO

komplet termokurczliwy, przyłączeniowo-zakończeniowy do połączenia kabla grzejnego z zasilającym
----

System ten umożliwia połączenie przewodu grzejnego z przewodem zasilającym (zimny), przewodu grzejnego z przewodem grzejnym oraz wykonanie zakończenia

 * artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Dębek

Źródło: Luxbud

Polecamy Ci również

Zobacz także