Okna dachowe

Okna połaciowe skutecznie doświetlają poddasze , jeśli są prawidłowo zamontowane i odpowiednio dobrane do funckji pomieszczenia.

Okna dachowe (zwane też połaciowymi - red.) stosuje się w adaptowanych poddaszach i nie tylko. Są dostępne w różnych formatach, mają wymiary dopasowane do powszechnie stosowanych odstępów krokwi i różnych kątów nachylenia połaci. Mogą być stosunkowo łatwo wbudowywane we wszelkie popularne dachy płaskie i skośne (o nachyleniu od ok. 20° do 90°), a także dachy zielone.

Schematy: Optymalne wysokości, na jakich powinny być zamontowane okna: z wysokoosiowym skrzydłem obrotowym (1), ze skrzydłem uchylnym (2), ze skrzydłem obrotowym (3).  

Okna dachowe - zdjęcie 1Okna dachowe - zdjęcie 2

Okna dachowe - zdjęcie 3Okna połaciowe przepuszczają od 30% do 50% więcej światła w porównaniu z oknami zamontowanymi pionowo. Prawidłowe doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym określa się stosunkiem powierzchni okna w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi doświetlanego pomieszczenia. W pomieszczeniach użytkowych stosunek ten powinien wynosić 1:5-1:8, a w pomocniczych 1:8-1:12. Dobierając kilka mniejszych okien, uzyskamy korzystniejszy, bo bardziej równomierny rozkład światła dziennego, niż stosując jedno duże okno.

Na rozkład światła dziennego ma również wpływ wysokość, na jakiej są zamontowane okna. Im są umieszczone wyżej, tym pomieszczenie jest lepiej doświetlone. Podobny efekt można osiągnąć przez odpowiedni montaż szpalet wewnętrznych - dolna szpaleta prostopadle do powierzchni podłogi, górna równolegle. Wysokość okna połaciowego ustala się w zależności od spadku dachu (tzn. im mniejszy kąt nachylenia połaci dachu, tym większe okno). Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie okna, dolna krawędź szyby powinna być na wysokości 120-140 cm, a górna krawędź - od 180 do 200 cm nad podłogą. Zachowanie tych wymogów pozwoli nam na swobodne przechodzenie pod oknem, również wtedy, gdy jest otwarte. Powierzchnia szyby musi stanowić przynajmniej 10% powierzchni użytkowej pomieszczenia. Warunek ten nie dotyczy łazienek i innych pomieszczeń pomocniczych. Szerokość okna należy dobierać tak, aby nie była konieczna ingerencja w konstrukcję dachu. Najlepiej, gdy szerokość okna jest nieco mniejsza (do 5 cm) od odległości miedzy krokwiami. W przypadku większych okien, trzeba je umieszczać tak, aby w razie potrzeby wyciąć ewentualnie fragment tylko jednej krokwi. Co ważne, należy unikać przecinania dwóch sąsiednich krokwi, ponieważ może to znacznie osłabić konstrukcję dachu.

Parametry techniczneOkna dachowe - zdjęcie 4

Wartość użytkową okien określają cztery parametry:

  • izolacyjność cieplna,
  • izolacyjność akustyczna,
  • szczelność na infiltracje powietrza,
  • szczelność na wody opadowe.

W przypadku okien połaciowych, współczynnik izolacyjności cieplnej U nie powinien przekraczać 2-2,6 W/(m²·K), natomiast współczynnik izolacyjności akustycznej Rw powinien wynosić 25-30 dB. Na rynku są dostępne okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, w których współczynnik Rw wynosi więcej niż 35 dB. Okna dachowe muszą być w stanie przenosić obciążenia na przykład od zalegającego na dachu śniegu lub od uderzeń gradu. Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie oszklenie okna - szyba zewnętrzna (w szybie zespolonej) powinna być specjalnie wzmocniona folią. W tym celu można też zastosować szyby wykonane ze szkła hartowanego. Ze względu na umiejscowienie okien połaciowych istotne jest, aby były one szczelne i nie przepuszczały wody spływającej po dachu.

Budowa

Podstawowe elementy okna połaciowego to ościeżnica (rama wbudowana w otwór okienny) oraz skrzydło. Skrzydło składa się również z ramy (tak zwanego ramiaka) oraz szyby. Okna zaopatrzone są zwykle w nowoczesne okucia obwiedniowe, łączące skrzydło z ościeżnicą. Okucie obwiedniowe umożliwia ryglowanie skrzydła w ościeżnicy na całym obwodzie (w kilku punktach). Otwieraniem okna steruje jedna klamka - w zależności od jej położenia można okno uchylić, rozewrzeć lub rozszczelnić. Okucia obwiedniowe powinny charakteryzować się wytrzymałością na określoną liczbę cykli otwierania i zamykania (poddawane są badaniom sprawdzającym). Wszystkie okna połaciowe zaopatrzone są w klamki lub uchwyty usytuowane w dolnej lub w górnej części okna, często wzdłuż całej jego szerokości. Mogą być dodatkowo wyposażone w szczelinę wentylacyjną powodującą tak zwane „rozszczelnienie", które umożliwia dopływ powietrza do pomieszczenia, podczas gdy okno jest zamknięte. Szczelina może mieć wbudowany filtr powietrza zapobiegający przedostawaniu się do wnętrza pomieszczenia kurzu i owadów.

Oceń artykuł
3,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także