Okna Velux ze znakiem zgodności CE

VELUX jako pierwszy producent okien do poddaszy rozpoczął w Polsce znakowanie swoich wyrobów europejskim certyfikatem zgodności CE. Symbol CE na produktach jest deklaracją producenta, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


okno Velux ze znakiem zgodności CEOd 21 marca 2007 roku okna VELUX opuszcza-jące linie produkcyjne fabryk w Gnieźnie i Namysłowie będą miały deklarację zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Unii, nałożonymi przez Dyrektywę Rady Europy nr 89/106/EWG. Znak CE i informacje towarzyszące umieszczone będą na tabliczce znamionowej okna, jego opakowaniu i w dokumentach handlowych.

Firma VELUX od wielu lat bierze czynny udział w ustalaniu europejskich standardów, dzięki temu posiada dużą wiedzę w zakresie wymagań, jakie powinny spełniać okna w świetle przepisów Unii Europejskiej i systematycznie je wdraża. Ponieważ okna do poddaszy VELUX spełniają ogólnoeuropejskie standardy, dlatego tak szybko wprowadzono proces znakowania produktów symbolem CE.

„Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt spełnia europejskie normy. Mimo, że jesteśmy zobowiązani do znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, VELUX już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– mówi Lidia Mikołajczyk-Gmur – Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Proces oznakowania wymaga wielu zabiegów formalnych, które są rozłożone w czasie, dlatego kolejne produkty VELUX będą znakowane symbolem CE systematycznie, aż do końca okresu przejściowego. Dla okien rozpoczął się on 1 lutego 2007 i potrwa dwa lata.

Znak zgodności CE dla wyrobów budowlanych
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Standardy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN, i są elementami polityki Unii Europejskiej w ustalaniu wymagań dla wyrobów budowlanych. W przypadku dyrektywy 89/106/EWG, oznakowanie CE należy umieszczać na samym wyrobie, na etykiecie przymocowanej do niego, na jego opakowaniu, lub na towarzyszących dokumentach handlowych. Oprócz samego znaku musi być podany numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, jeśli taka brała udział w zastosowanym systemie zgodności. Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć dodatkowe informacje zawierające: nazwę lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku znakowania wyrobu, ewentualnie numer certyfikatu zgodności oraz wskazówki do identyfikacji cech i zadeklarowanych właściwości użytkowych wyrobu na podstawie specyfikacji technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej „Instytutu Techniki Budowlanej” – www.itb.pl gdzie znajdują się różnego rodzaju dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące znakowania wyrobów budowlanych.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Velux

Polecamy Ci również

Zobacz także