Płynna folia uszczelniająca

Nie od dzisiaj znany jest problem azbestu w budownictwie, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Alternatywą jest masa Superflex FDF firmy Deitermann, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni betonowych i azbestowo-cementowych.

Renowacja dachów

Materiałom uszczelniającym, stosowanym do renowacji dachów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to szczególnie dachów bitumicznych i azbestowo-cementowych. Zadaniem nowej powłoki ochronnej jest przerwanie procesu starzenia się powierzchni dachowych oraz w przypadku użytych materiałów azbestowych, skuteczne wiązanie włókien. Ponadto musi ona zapobiegać powstawaniu szkód wywoływanych przez wilgoć.

Superflex FDFRozwiązaniem jest Superflex FDF

Firma Deitermann zajęła się problemem związanym z renowacją dachów. Wynikiem całego szeregu długoletnich badań jest Superflex FDF. Bardzo elastyczna płynna folia ma wszystkie właściwości, dzięki którym preparat chroni przed procesem wietrzenia dachy bitumiczne, metalowe oraz dachy wykonane z płyt azbestowo-cementowych. Refleksyjna powłoka wykonana z materiału SUPERFLEX-FDF spełnia wszystkie wymogi stawiane poszyciom dachowym. Układa się ją bezspoinowo na całej połaci dachu bez względu na pochylenie, a także na powierzchniach pionowych na przykład elewacje. Przenosi ona naprężenia termiczne od -30°C do +100°C (wydłużenie przy zerwaniu 350%). Ponadto jest samogasnąca, odporna na podmuch ognia i promieniującego ciepła (klasa B2 zgodnie z normą DIN 4102) .

W zależności od swojego zabarwienia powłoka odbija do 70% promieniowania słonecznego. Oznacza to, że w okresie letnim uzyskuje się niższe temperatury w pomieszczeniach oraz sąredukowane naprężenia termiczne konstrukcji dachowej. Superflex FDF jest idealną powłoką przeznaczoną dla dachów biurowców, hal fabrycznych i magazynowych, hal targowych, szpitali, budynków mieszkalnych itp. W przypadku podłoży krytycznych (odkształcalnych) zalecane jest zastosowanie wkładki z włókniny elastycznej nr 1, którą należy układać bez powstawania pęcherzy i fałd.

Preparat Superflex FDF charakteryzuje się szczególnymi właściwościami:

 • daje się nakładać wałkiem, pędzlem oraz można go natryskiwać,
 • można go używać bezpośrednio z pojemnika; jest jednoskładnikowy,
 • daje powłokę bez szwów, spoin i styków,
 • można go układać na połaciach dachowych o dowolnym pochyleniu a także na powierzchniach pionowych,
 • wiąże skutecznie włókna azbestowe,
 • jest bardzo elastyczny i ma zdolność do pokrywania rys (wydłużenie przy zerwaniu 350%),
 • jest odporny na starzenie się,
 • jest samogasnący i odporny na podmuch ognia,
 • jest odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego (nie trzeba stosować posypki mineralnej),
 • jest odporny na działanie gazów przemysłowych i na naprężenia termiczne,
 • ma aprobatę techniczną ITB: AT-15-4591/2000.

płynna folia uszczelniającaPodłoża

Podłożem pod preparat mogą być powłoki bitumiczne (od których wykonania upłynął przynajmniej jeden rok), płyty azbestowo-cementowe, cynk, aluminium, beton i jastrych. W przypadku renowacji dachów z eternitu szczególnie poleca się preparat Suprflex FDF, ponieważ przerywa on uwalnianie się włókien azbestu wywoływane przez proces wietrzenia. Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne i wolne od zabrudzeń, kurzu, luźnych cząstek, oleju lub tłuszczu. Najlepszą metodą czyszczenia dachów jest ich zmywanie przy użyciu sprzętu dającego strumień wody o dużym ciśnieniu. Stare dachy czyści się stosując odpowiednie metody (np. metodę firmy Oertzr, Ammersbek). Pozostałości po czyszczeniu dachów należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie czyszczenia płyt azbestowo-cementowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W celu wzmocnienia podłoży chłonnych (na przykład beton lub zwietrzały azbesto-cement) należy je zagruntować preparatem Eurolan TG2 lub Superflex V. Na bitumicznej powierzchni dachu oraz na cynku i aluminium wykonuje się gruntowanie preparatem Superflex V.
Po nałożeniu włókniny elastycznej nr 1 w jeszcze świeżej masie powierzchnię dachu pokrywa się warstwą  preparatu Superflex FDF.

Superflex FDF nawet w miejscach problematycznych zachowuje szczelność. Preparat stosuje się przy bezdeszczowej pogodzie.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej preparat Superflex FDF nakłada się pędzlem lub wałkiem. Można także zamówić preparat Superflex FDF w postaci nadającej do wykonania natrysku, przy użyciu sprzętu natryskującego typu airless.

W przypadku występowania podłoży "krytycznych" zaleca się zastosowanie wkładki z włókniny elastycznej nr 1. Włóknina ta zwiększa odporność powłoki na zarysowanie. Szczeliny (rysy) dylatacyjne na powierzchni dachu, pokrywa się taśmami  uszczelniającymi Superflex 100/5. Taśmy te przykleja się preparatem Superflex FDF.

Miejsca problematyczne

Połączenia różnych materiałów w obrębie dachu (na przykład połączenia z kopułą naświetla) oraz szwy i spoiny, są od dawna przyczyną wielu problemów powstających w trakcie wykonywania uszczelnienia dachu. Konstrukcyjnie uwarunkowane szczeliny występujące w budowlach (na przykład szczeliny między budowlami, dylatacje) są przykrywane szczelnymi i elastycznymi taśmami Superflex B240 i B400. W przypadku występowania większych ruchów budowli, taśmę należy poprowadzić w formie pętli ponad powierzchnią dachu. Renowację szczelin dylatacyjnych na powierzchni dachu, wykonuje się przy użyciu taśmy Superflex 100/5, wtapiając ją po prostu w uszczelnienie dachowe wykonywane z preparatu Superfelx FDF. Tak więc stosując preparat Superflex FDF można wykonać trwałe uszczelnienie nawet w miejscach "krytycznych".

Superflex FDF to kolorowy dach

Ogromnym obszarem stosowania dachów falistych z płyt cementowo-azbestowych są tereny wiejskie oraz obiekty przemysłowe. Często spotykany jest eternit również jako płyta osłonowa w elewacjach budynków. Także w tym przypadku, łatwy sposób użycia, brak szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, przemawia za użyciem preparatu Superflex FDF.Możliwość wyboru barwy powoduje, że szarą powierzchnię dachu lub elewacji można zmienić na powierzchnię kolorową. Oprócz barwy szarej można wybrać kolor biały, ciemno-czerwony lub zielony.W przypadku dużych powierzchni, zaleca się nakładanie preparatu metodą natryskową przy użyciu sprzętu typu airiess. Przed wykonaniem powłoki uszczelniającej, powierzchnię dachu, należy gruntownie przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem w celu usunięcia mchów, alg i innych zanieczyszczeń.

W obecnym czasie, gdy środowisko naturalne nieustannie jest zanieczyszczane i degradowane, należy sięgać po środki i materiały ekologiczne nie stwarzające takich zagrożeń. Dlatego polecamy masę SUPERFLEX FDF, która w znaczący sposób może się przyczynić do ochrony środowiska dzięki swoim zaletom a w szczególności zdolnościom wiązania włókien azbestowych.

Oceń artykuł
3,80 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Deitermann

Polecamy Ci również

Zobacz także