Pokrycie dachowe a jego waga

1
Pokrycie dachowe a jego waga

Planując wydatki związane z wykonaniem dachu, sądzimy niekiedy, że zastosowanie pokrycia lekkiego może przynieść nam pewne oszczędności finansowe. Tymczasem tego rodzaju uproszczenie jest w wielu przypadkach błędne, a „lekki dach” wcale nie musi być tanim dachem.

Ciężar pokrycia dachowego ma dla dachu ogromne znaczenie, ale licząc koszty nie warto sugerować się tylko tą cechą materiału. Dla poniesionych wydatków większe znaczenie ma bowiem stopień skomplikowania konstrukcji dachowej, a co za tym idzie – ilość potrzebnego pokrycia i liczba potrzebnych elementów montażowych. Trzeba też pamiętać, że nie można samodzielnie decydować o zmianie pokrycia lekkiego na cięższe. W tym zakresie zawsze powinien wypowiedzieć się uprawniony konstruktor budowlany. Pokrycie powinno być w każdym przypadku dostosowane do konstrukcji więźby.

Więźba, a pokrycie

Osoba projektująca konstrukcję więźby dachowej planuje jej elementy na podstawie określonych obliczeń. Te z kolei zależne są nie tylko od rodzaju zastosowanego pokrycia. Przede wszystkim projektant uwzględnia odległości pomiędzy ścianami zewnętrznymi, sposób zagospodarowania przestrzeni pod dachem, kąt nachylenia połaci, a także warunki klimatyczne, jakie panują w rejonie usytuowania budynku. Ciężar konstrukcji, izolacji, okładzin i pokrycia to dla dachu obciążenia stałe. Trzeba przy tym pamiętać, że ciężaru pokrycia nie traktuje się, jako ciężaru ilości zastosowanego materiału, a bierze także pod uwagę podłoże, na którym materiał zostanie ułożony. Odpowiednio: blachę tytanowo-cynkową, czy lekki gont bitumiczny układa się na pełnym deskowaniu, które jest dla konstrukcji dość poważnym obciążeniem. Natomiast stosunkowo ciężkie dachówki cementowe można kłaść na lekkim ruszcie z łat i kontrłat oraz prawie nic nie ważącej – folii dachowej.
Ponad obciążenia stałe – należy uwzględnić obciążenia zmienne. Są to przede wszystkim: działanie sił wiatru oraz napór śniegu na dach. Obydwa czynniki są w ostatnim czasie brane pod uwagę
z coraz większą rygorystką, ponieważ jak wiemy – klimat w Polsce ulega postępującym zmianom. Wichury i gwałtowne nawałnice stały się w naszym kraju już praktycznie nikogo nie dziwiącą normą, zaś ciężar zalegającego na dachu śniegu może wynosić 100, a niekiedy nawet 200 kg/m² powierzchni. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy z siłami natury nie radzi sobie samo pokrycie – dobrze jest, jeśli nienaruszona pozostanie przynajmniej konstrukcja dachowa. Dlatego też niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału pokryciowego warto zrobić wszystko, aby była ona jak najbardziej solidna.

gont bitumicznystrzecha z trzcinypokrycie z wiórów drewnianych

Rodzaje pokryć dachowych

Choć z encyklopedycznego punktu widzenia nie istnieje podział pokryć dachowych na lekkie i ciężkie, to w praktyce takie rozgraniczenie materiałów pokryciowych jest stosowane powszechnie. Zdecydowanie ułatwia to wybór konkretnego rodzaju pokrycia, jak również pozwala dobrze dostosować materiał do konstrukcji więźby. Na rynku dostępne są pokrycia wykonane z ceramiki, cementu, stali, lepiszczy bitumicznych, słomy, czy trzciny oraz drewna. Za lekkie uważa się te wyroby, które powodują obciążenie dachu od 1,5 do 20 kg/m². Natomiast pokrycie ciężkie to takie, które spowoduje obciążenie od 30 do nawet 80 kg/m². Najcięższe są dachówki ceramiczne, nieco lżejsze wyroby z cementu oraz łupek dachowy. Stosunkowo ciężka jest także ekologiczna strzecha kryta słomą. Do pokryć lekkich zalicza się gonty bitumiczne, wszelkiego rodzaju papy, blachy, blachodachówki oraz gonty z drewna. Ciężkość materiału pokryciowego nie jest jednak jego wadą, a lekkość nie zawsze musi być zaletą. Jak zostało przedstawione to powyżej – o szczelności i trwałości dachu decyduje wiele innych czynników.

Dach płaski, a spadzisty

O poprawnym wykonaniu dachów płaskich i tych o bardzo niewielkim kącie nachylenia połaci decyduje głównie szczelność pokrycia. Dlatego też nie można na nich układać mniej szczelnych dachówek ceramicznych. W zamian za to doskonale wypełniają swoją rolę pokrycia z blachy oraz wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. Dodatkowo, warto wziąć pod uwagę, iż na dachu płaskim lub o niewielkim kącie nachylenia zastosowane pokrycie jest praktycznie niewidoczne z poziomu terenu. Dlatego też w przypadku tego rodzaju dachów nie inwestuje się w ich wygląd zewnętrzny, a jedynie w dobrą izolacyjność i szczelność. Dachy spadziste widać z daleka, ale też woda opadowa zdecydowanie łatwiej spływa z ich powierzchni. Pokrycie wykonane z tradycyjnej dachówki prezentuje się jak wiadomo wyśmienicie, jednak jego szczelność jest wystarczająca jedynie dla dachów o odpowiednim spadku. Wszyscy, bardziej renomowani producenci pokryć dachowych do swoich wyrobów dołączają także instrukcje ich układania. Z owych instrukcji można dowiedzieć się, jaki jest zalecany minimalny oraz maksymalny kąt nachylenia połaci do konkretnego rodzaju materiału pokryciowego. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że na dachy o niskim kącie nachylenia połaci nie układa się raczej pokryć ciężkich, zaś dachy strome, zwłaszcza takie, które narażone są na działanie silniejszych podmuchów wiatru – kryje się pokryciami cięższymi.

dachówki ceramiczne

Dach prosty, a skomplikowany

Stopień skomplikowania połaci dachowych jest czynnikiem najbardziej decydującym o ostatecznych kosztach związanych z wykonaniem i wykończeniem dachu. Stopień ciężkości materiału nie ma
w tym przypadku większego znaczenia. Istotny jest za to format pokrycia. Na dachy
o skomplikowanej budowie, posiadające liczne załamania i lukarny najbardziej opłaca się stosować pokrycie o małych rozmiarach. W zależności od konstrukcji więźby mogą to być zarówno ciężkie dachówki ceramiczne, jak i lżejsza ich imitacja w postaci blachodachówek. Natomiast dachy
o dużych, jednolitych płaszczyznach ze względu na oszczędność kosztów można pokryć materiałem o większym formacie, np. blachą. Stosując się do powyższej zasady unikniemy, przynajmniej
w części, powstania znacznej ilości odpadów, choć nie znaczy to, że nie będzie ich w ogóle. Niezależnie od tego, czy zastosuje się materiał ciężki, czy też lekki – ilość pokrycia należy zakupić
z odpowiednim zapasem. Nie można też zapomnieć o elementach uzupełniających, tj. kalenicowych, wentylacyjnych oraz innych niezbędnych akcesoriach.

Dach w górach, a nad morzem

W niektórych rejonach Polski o rodzaju pokrycia na dach decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W szczególności może on nakazywać zastosowanie pokrycia
w określonym kolorze. Jeśli nawet plan lub warunki zabudowy nie określają kolorystyki dachu – warto jest niekiedy użyć kolorów, które dominują w okolicy. Wówczas dach nie odbiega znacząco wyglądem od innych i dobrze wtapia się w otaczający go krajobraz. Także ciężkość pokrycia dobiera się w zależności od warunków klimatycznych. W rejonach nadmorskich lub tam, gdzie środowisko jest znacznie zanieczyszczone, nie najlepiej sprawdza się lekka blacha lub blachodachówka. Stosunkowo szybko ulega bowiem korozji i niszczeje. Pokryć typu lekkiego nie zaleca się także stosować w rejonach szczególnie narażonych na silne wiatry. Na takich terenach zdecydowanie lepiej jest położyć pojedynczo mocowaną dachówkę ceramiczną lub cementową. Z wiatrem dobrze radzi sobie także ciężki łupek dachowy. Jednak dachówki są materiałem podatnym na porastanie mchem. Dlatego też na działkach znacznie zadrzewionych oraz na terenach, gdzie na dachach długo zalega śnieg – lepiej sprawdzą się pokrycia z materiałów o gładkiej i śliskiej powierzchni, np. właśnie z lekkiej ocynkowanej blachy.

Oceń artykuł
3,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Wojciech Lechowski

Zdjęcia: Roben, Icopal, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także