Rynny - instalacja, konserwacja, montaż

Rynny - instalacja, konserwacja, montaż

Dom, który nie posiada drożnych rynien jest narażony na odpadanie tynku z elewacji i w efekcie na zawilgocenie pomieszczeń. Jednak, aby rynny mogły należycie wypełniać swoje zadanie należy o nie odpowiednio dbać.

Aby system zamontowanych rynien skutecznie odprowadzał wodę opadową – poszczególne jego elementy muszą być prawidłowo zamontowane. Ponieważ inwestycja w rynny jest inwestycją wieloletnią – warto jest do wykonania prac zatrudnić dobrego fachowca, dalsza konserwacja rynien i dbanie o ich stan – leży już w naszych rękach.

Montaż orynnowania

Montażem rynien zajmują się na ogół dekarze, układający pokrycie dachu. Własnych fachowców oferuje również większość renomowanych producentów tych elementów budowlanych. Ze znalezieniem fachowca nie powinniśmy mieć zatem większych problemów, ale pamiętajmy, że nie jest nim każdy, kto tak twierdzi. Aby nie zostać oszukanym – warto poznać kilka ogólnych i podstawowych założeń związanych z montażem rynien.

Poprawnie zainstalowane rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która jest przedłużeniem dachu. Nieprzestrzeganie powyższego warunku spowoduje bowiem, że na rynnach będzie opierał się śnieg zalegający na dachu. Na terenach, gdzie opady śniegu są zwiększone, należy stosować dodatkowo płotki przeciwśniegowe. Płotki te powinno się również montować w przypadku śliskiego pokrycia dachu i usytuowania połaci w kierunku południowym. Najlepiej jeśli rynny po zamontowaniu będą wystawały po za krawędź połaci dachowej o około połowę swojej szerokości. Wówczas spływająca z dachu woda – trafi wprost do nich. Należy również przestrzegać zaleceń producentów w zakresie odległości pomiędzy poszczególnymi elementami i łączyć je zarówno do siebie, jak i mocować do ściany budynku. Pamiętajmy także, że nie zaleca się łączenia elementów pochodzących z różnych systemów. Do jednej instalacji należy stosować wyroby wyprodukowane przez tego samego producenta.

Dowiedz się też: Jak czyścić i konserwować rynny stalowe i PVC

Istota czyszczenia i konserwacji rynien

Aby system rynien działał poprawnie musi być w pełni drożny i nie powinien przeciekać. Tymczasem o zaleganie nieczystości w rynnach wcale nie jest trudno. Z łatwością gromadzą się tam liście z drzew, mchy i porosty nawiewane przez wiatr, piasek i inne pyły, a nawet resztki pokarmu pozostawione przez ptactwo. Przeglądu orynnowania należy bezspornie dokonywać przynajmniej raz w roku. Najczęściej robi się to wiosną, ponieważ wówczas jednocześnie można usunąć zanieczyszczenia z rynien i przy okazji oszacować, czy śnieg i zamarzająca w zimie woda nie spowodowały zniszczeń. Lepiej jest jednak zanieczyszczenia usuwać jeszcze przed zimą, np. w końcu listopada. Wtedy liście już nie opadają, a oczyszczone rynny łatwiej przetrwają napór lodu i śniegu.

Do czyszczenia rynien używamy delikatnych szczotek lub specjalnych wyciorów, wody (najlepiej pod wysokim ciśnieniem) i detergentów myjących. Niektóre z systemów wymagają szczególnej uwagi i ostrożności podczas ich czyszczenia. Stosowanie ostrych narzędzi może bowiem spowodować uszkodzenie powłoki ochronnej rynien. W rury spustowe wlewa się wodę i w ten sposób wypłukuje z nich zabrudzenia. Systemy wyposażone w element zapobiegający zatykaniu się rur, czyli tzw. czyszczak nie wymagają czyszczenia na całych swych powierzchniach wewnętrznych. Wystarczy wyjąć element i usunąć z niego nieczystości. Konieczne jest także sprawdzenie wylewek. Jeśli zalegają w nich liście – trzeba je wyjąć.
Po tak dokonanym czyszczeniu – co pewien czas rynny warto zakonserwować. Do powyższego celu stosuje się najczęściej lakiery zaprawkowe. Za szczególną starannością należy pokrywać miejsca, w których są widoczne uszkodzenia mechaniczne, np. nieznaczne zarysowania. Konserwacja rynien zaowocuje w przyszłości ich długowiecznym użytkowaniem. Podczas konserwacji warto pamiętać o pierwotnej konieczności oczyszczenia miejsc uszkodzonych. Stosowanie preparatów konserwujących ma sens tylko wówczas, kiedy nakłada się je na powierzchnie odpowiednio przygotowane.

Konieczność napraw

Niestety, pomimo czyszczenia i konserwacji – rynny ulegają z czasem uszkodzeniom mechanicznym i zaczynają przeciekać. Tymczasem, przeciekające orynnowanie stanowi istotne zagrożenie dla elewacji domu, jak również jego fundamentów. Woda spływająca po zewnętrznych ścianach budynku doprowadzi do pękania i odpadania tynku i ostatecznie – nieodprowadzona właściwie – podmoczy fundament. Oceny stanu rynien dokonuje się wlewając w nie wodę do około połowy ich wysokości i zatykając wyloty. Najczęściej zaczynają one przeciekać w miejscach łączeń, gdyż to właśnie te miejsca są najbardziej narażone na deformacje i zniekształcenia. Przecieki usuwa się za pomocą uszczelniaczy, najlepiej takich, które zaleca producent rynien. Na rynku dostępne są uszczelniacze kauczukowe, silikonowe i bitumiczne. Wszystkie z wymienionych preparatów są proste w użyciu oraz mają dobrą przyczepność do powierzchni porowatych i nieporowatych. Niektóre z nich można pokrywać warstwą farby, co powoduje, że naprawione miejsce nie odznacza się i jest takie samo kolorystycznie, jak reszta orynnowania.

Polecamy: Nowoczesny wygląd dachu, czyli rynny kwadratowe

Akcesoria dodatkowe do systemów rynnowych

Obecnie, istnieje możliwość doposażenia orynnowania domu w taki sposób, aby rynny funkcjonowały dłużej, a ich użytkowanie nie sprawiało kłopotów.

kable grzejnesiatka ochronna

  • Kable grzejne – montuje je się w rynnach po to, by zapobiec powstawaniu niebezpiecznych sopli lodowych. Kable warto wyposażyć w układ sterowania i termostat z czujnikiem temperatury na zewnątrz.
  • Łapacze liści – to elementy o banalnie prostej konstrukcji i działaniu, ale skutecznie zapobiegające zatykaniu się rynien. Jest to pewnego rodzaju filtr wodny, montowany w rurach spustowych lub bezpośrednio na wpustach. Odfiltrowuje on wodę za pomocą specjalnej siatki, co w efekcie powoduje zatrzymanie większych zanieczyszczeń w specjalnym koszyku
    i umożliwienie dalszego odpływu oczyszczonej wodzie. Łapacze liści znacznie pomagają w utrzymaniu rynien w czystości, a te montowane we wpustach ochraniają dodatkowo dach przed wilgocią. Konserwacja łapaczy liści polega jedynie na ich wyjęciu od czasu, do czasu i usunięciu nagromadzonych tam zanieczyszczeń. 
  • Siatki przeciw ptactwu – stosuje się je w celu uniemożliwienia ptakom zakładania w rynnach swoich gniazd. Zdarza się to bardzo często i przeważnie prowadzi do uciążliwego zatkania rynien. W tak zabezpieczonych rynnach nie gromadzą się też liście.

Same rynny to nie wszystko...

Nawet, jeśli system orynnowania działa poprawnie i nie istnieją problemy z przepływem wody opadowej, ale woda ta trafia bezpośrednio na trawnik przy samym domu, to i tak budynek jest narażony na powstanie w nim wilgoci. Spływająca deszczówka nie znika, tylko wsiąka w grunt
i prowadzi w końcowym efekcie do podmakania fundamentów. Należy zatem zadbać również
o właściwe jej odprowadzenie, jak najdalej od domu. Można tego dokonać poprzez:

  • odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
  • odprowadzenie do rowu melioracyjnego,
  • gromadzenie w zbiorniku na deszczówkę,
  • rozsączanie deszczówki na terenie działki

Woda deszczowa jest rodzajem ścieków i jej odprowadzenie z terenu działki podlega odpowiednim przepisom prawnym. Deszczówki nie można odprowadzać ani do przydomowej oczyszczalni ścieków, ani też do kanalizacji bytowej. Zabronione jest także kierowanie jej na sąsiednią działkę, nawet jeśli spływa tam za sprawą naturalnego spadku terenu. Zgromadzona może za to przydać się do podlewania roślin ogrodowych lub rozsączona - nawodnić przydomowy trawnik.  

Przeczytaj: Kto i ile zapłaci za deszczówkę wg nowych przepisów Prawa wodnego?

Kiedy, wokół domu brak jest obszernego ogrodu wodę z rynien warto odprowadzić. Robi się to tak, że wylewkę, która jest zakończeniem rury spustowej łączy się z przewodem odpływowym. Przewód ten powinien znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. Powinien on mieć również średnicę nie mniejszą niż rura spustowa i być ułożony z około 2% spadkiem. Wówczas woda opadowa spłynie do specjalnych urządzeń odwadniających, a następnie zostanie przez nie skierowana do właściwej kanalizacji. Zasady indywidualnych przyłączy zawsze określają zarządcy i oni wydają na nie zgodę. Odwodnienie działki powinno być brane pod uwagę szczególnie w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych, słabo przepuszczalnych oraz w przypadku działek niewielkich.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Wojciech Lechowski

Zdjęcia: Elektra,Marley

Polecamy Ci również

Zobacz także