Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 lipca 2002 r. wprowadzono zmiany w przepisach w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 134, poz. 1130). Dotyczą one właściwości organów nadających uprawnienia budowlane oraz prowadzących postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tych uprawnień.

Wszystkie kompetencje w tym zakresie należące dotychczas do wojewody, a w szczególności:

  • sprawdzenie pod względem formalnym wniosku składanego przez osobę starającą się o nadanie uprawnień wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
  • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez powołana w tym celu komisję egzaminacyjną
  • nadanie uprawnień
  • prowadzenie rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

przechodzą do właściwości właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Ponadto Rozporządzenie wprowadza modyfikację dotyczącą wliczania do praktyki zawodowej okresu pracy
w organach nadzoru budowlanego.

Przepisy dotyczące przejścia kompetencji wojewody na okręgowe izby samorządu zawodowego miały zastosowanie po raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od dnia zwołania pierwszych Krajowych Zjazdów Izb samorządów zawodowych. Zjazdy poszczególnych Izb odbyły w następujących terminach:

  • Zjazd Krajowej Izby Urbanistów - 29 czerwca 2002 r.
  • Zjazd Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa - 27–28 września 2002 r.
  • Zjazd Krajowej Izby Architektów - 9 – 10 listopada 2002 r.

Tekst rozporządzenia

Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Serwis Przepisów Budowlanych, www.polskienormy.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także