Termomodernizacja stropodachów wentylowanych

W termorenowacji istniejących stropodachów prace remontowe zazwyczaj ograniczają się do wymiany pokrycia papowego. Coraz częściej jednak dodatkowo zwiększa się izolacyjność cieplną stropodachu do minimalnego standardu.

wykonanie otworu w dachuZgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 79/99, po termomodernizacji wartość oporu cieplnego musi wynosić 4,5 [m² K/W]. Wiąże się to z koniecznością ułożenia dodatkowej izolacji cieplnej w przestrzeni między stropem a pokryciem. Rockwool Polska jako lider na rynku producentów materiałów budowlanych ma szeroka ofertę wyrobów do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej.

Naturalne cechy wełny mineralnej powodują, że zdobywa ona coraz większa popularność zarówno w budynkach nowo budowanych jak i docieplanych. Zalety oraz przystępna cena zachęcają do jej stosowania. Doskonała izolacyjność termiczna zarówno w przypadku niskich jak i wysokich temperatur, a przy tym znikoma wydłużalność liniowa powodują, że wełnę mineralną można stosować w szerokiej gamie aplikacji. Skała bazaltowa, z której jest wytwarzana, zapewnia trwałe i nienaruszalne właściwości fizyczne i chemiczne. Tak samo jak kamień, produkty z wełny są niepalne. Włókna z wełny wytrzymują temperaturę pracy ponad +1000°C, co pozwala stosować ją do zwiększania odporności ogniowej przegród budowlanych. Włókniste produkty pozwalają na swobodny przepływ pary wodnej. Wełna mineralna ma bardzo mały współczynnik oporu dyfuzyjnego (m=1 według PN-EN 13162: 2002), czyli bardzo duży współczynnik paroprzepuszczalności. Poprzez ocieplenie wełną Rockwool poprawiamy własności termiczne przegrody, a jednocześnie nie powodujemy zachwiania warunków wilgotnościowych.

W stropodachach wentylowanych powietrze opływa dwie przegrody: ocieploną konstrukcję nośną (u dołu) i elementy, na których ułożone jest wodoszczelne pokrycie (u góry). Temperatura powietrza w przestrzeni wentylowanej jest zbliżona do temperatury na zewnątrz. To powoduje, że w zimie śnieg na dachu nie ulega nadtopieniu oraz nie przywiera do pokrycia, a w lecie nie tworzą się charakterystyczne pęcherze pod papą. Ruch powietrza, powstający w wyniku parcia i ssania wiatru oraz różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, nie dopuszcza do powstania zawilgoceń kondensacyjnych. Dzięki temu likwidowane jest źródło przemarzania i zapobiega się między innymi procesom gnicia.

Zgodnie z „Katalogiem Stropodachów”, opracowanym przez „Bistyp”, Warszawa 1985 rok, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy istniejąca wentylacja stropodachu okazuje się niewystarczająca, należy wykonać dodatkowa wentylację w postaci wywietrzników zamontowanych w połaci dachu. Wykonanie docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego, gdzie nie ma możliwości ułożenia mat czy płyt izolacyjnych, możliwe jest dzięki nowoczesnej metodzie wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej na sucho. Metoda ta eliminuje konieczność przełożenia fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny jest rozkładany bezpośrednio w przestrzeni stropodachu z zachowaniem pełnej kontroli procesu układania warstwy izolacyjnej.

Granrock granulat z wełny mineralnej

Coraz większa popularność zyskuje technologia docieplania dwudzielnych stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej Granrock. Przyczynia się do tego fakt, że granulat sam w sobie nie jest podatny na korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego środowiska dla rozwoju różnych mikroorganizmów (na przykład glonów, czy grzybów pleśniowych) nie jest także atakowany przez owady i gryzonie.

oczyszczenie przestrzeni izolowanejobudowa włazuwdmuchiwanie granulatu

Z powodzeniem granulat można stosować przy docieplaniu stropodachów w budownictwie wielorodzinnym, użyteczności publicznej, przemysłowym, jak również w domach jednorodzinnych czy obiektach zabytkowych.

Ze względu na dużą paroprzepuszczalność granulatu z wełny mineralnej w stropodachach wentylowanych nad pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania paroizolacji.

Oceń artykuł
4,00 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także