Ubezpieczenie pracowników na budowie

Od zawsze wiadomo, że zawód dekarza jest niebezpieczny i niesie za sobą mnóstwo przykrych zdarzeń, dotykających zarówno samych wykonawców, jak i inwestorów oraz ich mienie.

W większości przypadków są to zdarzenia losowe niezamierzone przez wykonawcę. Jednak występują i takie, które są efektem nieprofesjonalnego podejścia pracowników do powierzonych im zadań.

Każdorazowe rozpoczęcie inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania poszczególnych etapów realizacji. W trakcie takich przygotowań wykonawcy motywowani chęcią jak najszybszego zakończenia realizacji i rozliczenia z inwestorem, zapominają o zabezpieczeniu siebie, o mieniu inwestora nie wspominając.
Należy pamiętać, że każdy podmiot gospodarczy realizujący inwestycję może wyrządzić szkodę innym osobom – niezwiązanym z przedsiębiorstwem czy inwestorem.

Przedstawione sytuacje znajdują regulację w Kodeksie Cywilnym. Art. 415 informuje „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
Nie zawsze jednak możliwości finansowe wykonawcy pozwalają na polubowne rozwiązanie konfliktu i naprawienie szkód we własnym zakresie. Właśnie na ewentualność takich zdarzeń powstały ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zawarcie ubezpieczenia OC i regularne odprowadzanie składek gwarantuje wykonawcom wypłacalność w pełnym zakresie wyrządzonej szkody. W przypadku przynależności do stowarzyszenia zrzeszającego fachowców z danej grupy zawodowej istnieje możliwość negocjowania warunków polisy OC indywidualnie dla danej grupy. Prawdopodobieństwo, że w ciągu roku wszyscy członkowie będą musieli korzystać z polisy jest niewielkie, przez co takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla wykonawcy i ubezpieczyciela zarazem. Wysokość składek jest zdecydowanie mniejsza, a wartość polisy bardzo duża. W przypadku zawierania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej indywidualnie, dekarz musi liczyć się z tym, że wartość polisy OC, do wysokości której ubezpieczyciel jest w stanie naprawić szkodę, może być niewystarczająca lub wprost proporcjonalna do niskiej składki.
Ubezpieczenia grupowe dają ten komfort, że składka jest optymalna ( 300 – 700 zł/mc), a wartość polisy wystarczająca, nawet do 5000.000 zł w przypadku kilku zdarzeń. Lista korzyści wynikających z takiej formy zabezpieczania wykonawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo długa. Ochroną zostały objęte m.in. szkody spowodowane przez pracowników będących w stanie nietrzeźwości. Jest to dosyć kontrowersyjna korzyść, jednak jak istotna dla inwestora. Nie wolno zapominać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie zabezpieczyć przede wszystkim interes poszkodowanego.

Coraz częściej inwestorzy wymagają od wykonawców udzielania długoterminowej gwarancji na wykonawstwo, pokrywającej się z gwarancją udzieloną przez producenta na materiał. Na takie rozwiązanie pozwolić sobie mogą jedynie właściciele firm dekarskich posiadający polisy OC skonstruowane właśnie pod tym kontem. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom ubezpieczyciele włączają do ochrony grupowej szkody wynikające z działania warunków atmosferycznych czy błędów w sztuce, które mogą wyjść po kilku latach. Jest to idealne rozwiązanie dla obu stron, ponieważ daje komfort i poczucie bezpieczeństwa inwestorowi  na długie lata, a wykonawcy zabezpiecza majątek.
Proces zawierania polisy ubezpieczeniowej został uproszczony do minimum i tak naprawdę to firma ubezpieczeniowa pomaga wykonawcy zgromadzić niezbędne dokumenty. W jego gestii pozostaje jedynie terminowe odprowadzanie składek oraz informowanie na bieżąco ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela o wartościach realizowanych inwestycji. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien przedstawić inwestorowi polisę zabezpieczającą inwestycję na wypadek ewentualnych szkód, wypadków lub też nie dotrzymania terminów. W przypadku wystąpienia szkody obowiązek zgłoszenia spoczywa zarówno na inwestorze, jak i wykonawcy. Wykonawca informuje ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, natomiast inwestor zobligowany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu faktycznego szkód i przedstawienia ich ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel natomiast powołuje biegłego, który przeprowadza ekspertyzę i na jej podstawie wypłaca odszkodowanie inwestorowi. Istotnym elementem jest również ocena przeprowadzona przez producenta materiału wykorzystanego przez wykonawcę, dzięki której można wykluczyć błąd w sztuce lub wykryć inne nieprawidłowości.

W przypadku wykonawców, dekarzy nie należących do żadnego stowarzyszenia inwestor ma prawo zażądać wykupienia ubezpieczenia pod konkretną inwestycję. Koszty zawarcia indywidualnej polisy mogą zostać przeniesione na inwestora lub odliczone od wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Dzisiaj takie praktyki nie są już niczym zaskakującym w przypadku większych inwestycji. A co  z małymi inwestorami indywidualnymi, którzy szukając oszczędności na każdym etapie realizacji zapominają o weryfikowaniu wykonawcy pod kątem ubezpieczenia. Problem zaczyna się, gdy na budowie dochodzi do tragedii z udziałem osób trzecich, zalania na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia frontu robót lub też  nie dotrzymania terminu, a nasz wykonawca nie ma ubezpieczenia. W takiej sytuacji jedyne co można zrobić, to dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Można jednak uniknąć niepotrzebnych komplikacji i nerwów każdorazowo prosząc wykonawcę przed wejściem na budowę o przedstawienie polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku polisy OC  ubezpieczyciel pokrywa roszczenia osób trzecich, poszkodowanych przez dekarza w trakcie trwania inwestycji. Rekompensata nigdy nie jest wypłacana dekarzowi, ponieważ stanowi zadośćuczynienie dla poszkodowanego. W 2009 roku do oferty ubezpieczeń dla grup zawodowych wprowadzone zostało ubezpieczenie robót budowlano-montażowych, które pokrywa szkody powstałe u samego przedsiębiorcy, mianowicie szkody w wykonanych pracach, za zniszczone materiały, uszkodzone narzędzia i szkody w mieniu otaczającym. Oferta ta jest efektem wyraźnych próśb dekarzy zrzeszonych, co świadczy o ich wysokiej świadomości i profesjonalnym podejściu do tematu.

Rynek budowlany pełen jest pseudofachowców i sezonowych wykonawców, których bezmyślność i brak wyobraźni odbija się na inwestorach. Rokrocznie dochodzi do licznych wypadków i zaniedbań na dachach w całej Polsce z udziałem wykonawców nie posiadających podstawowego ubezpieczenia. Regularnie zatrudniania się pracowników na czarno, którzy wykonują niebezpieczne prace na dachu, nie mając żadnej polisy zabezpieczającej nie tylko ich samych, ale także rodziny na ewentualność tragedii. Takie sytuacje mają swój finał w sądzie i potrafią ciągnąć się latami.

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia indywidualne i grupowe jest dzisiaj bardzo bogata, a składki za podstawowe ubezpieczenia pracowników budowlanych są na każdą kieszeń. Podpisanie polisy zajmuje kilka minut, można taki proces przeprowadzić telefonicznie lub korzystając z formularzy dostępnych na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Dawid Abramczyk

Zdjęcia: Redakcja, fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także