Usuwanie i utylizacja azbestu – dofinansowania na 2016 rok

0
Usuwanie azbestu z dachu budynku
W ramach przyjętego przez rząd programu utylizacji azbestu, do 2032 roku trzeba wymienić wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem. Jednak wielu właścicieli obiektów odkłada w czasie realizację tego przedsięwzi

Czasu na usunięcie szkodliwego azbestu zostało niewiele. Do roku 2032 Polska zobowiązała się do całkowitego usunięcia azbestu ze swojego terenu. Jak się szacuje, w naszym kraju zalega jeszcze – w różnej formie, na przykład dachów eternitowych – tysiące ton azbestu. Samo województwo lubelskie tylko do końca 2016 roku chce się pozbyć 45 000 ton azbestu.

Warto wiedziećCo zamiast azbestu na dach

Niegdyś uznawany był za budowlany materiał doskonały – jest odporny zarówno na mróz, jak i upały, ciężko go zgnieść,a jeszcze trudniej rozciągnąć. Nie poddaje się też substancjom żrącym ani ogniowi. Wiadomo jednak, że jest śmiertelnie niebezpieczny, uwalnia bowiem niewidzialne gołym okien włókna, które po dostaniu się do organizmu powodować mogą szereg problemów zdrowotnych i prowadzić do pylicy, zmian skórnych i nowotworów złośliwych. Azbest, bo o nim mowa, jest praktycznie niezniszczalny. Azbestu należy się pozbywać wyłącznie poprzez specjalistyczne firmy, które dysponują odpowiednimi technologiami i zabezpieczeniami dla swoich pracowników. Pod żadnym pozorem nie wolno azbestu pozbywać się samemu. Niestety potrzeba udziału w likwidacji azbestu wyspecjalizowanych pracowników z odpowiednim zabezpieczeniem oznacza spore koszty takiego przedsięwzięcia.

Przeczytaj również: Na czym polega szkodliwe działanie azbestu

– Ze względu na koszt wymiany, wiele osób decyduje się na samodzielne usunięcie eternitu z dachu, jednak tego typu samowola jest szeroko odradzana. W momencie niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych, grozi kara do dwudziesty tysięcy złotych. Za nieprawidłowe składowanie szkodliwego materiału grozi zaś grzywna od pięciu do nawet dwudziestu tysięcy złotych – komentuje Maciej Duszczak, Marketing Manager z firmy Cembrit.

Właściciel nieruchomości odpowiada za problem azbestu

Pozbycie się azbestu kosztuje, ale dzięki programom, które prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW), można uzyskać dotacje, niekiedy sięgające 100 procent kosztów inwestycji. Bywa, że pomoc dotyczy także dofinansowania nowego dachu. Większość gmin poprzestaje jednak tylko na wsparciu dla demontażu pokrycia dachowego, wywozie eternitu i jego utylizacji. Przy odrobinie szczęścia wystarczy czasem jedynie umówić dogodny termin z przedstawicielami firmy, która wygrała przetarg gminny na odbiór azbestu, by pozbyć się go z nieruchomości.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy azbest znajduje się na dachu domku letniskowego czy na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jeśli grunt, na którym stoi domek należy do gminy, to na niej ciąży obowiązek likwidacji azbestu (należy taką potrzebę zgłosić). Sytuacja komplikuje się, jeżeli azbest na terenie prywatnej nieruchomości wymaga pilnej interwencji, ponieważ jego stan zagraża zdrowiu ludzi, właściciel powinien wtedy zdemontować taki dach na własny koszt, o ile gmina nie dysponuje na to odpowiednimi środkami. Niestety, w przyszłości nie może raczej liczyć na to, że dostanie od samorządu refundację poniesionych kosztów.

Więcej na temat: Bezpiecznego pozbycia się azbestu

Gdzie szukać dotacji?

W Wielkopolsce wkrótce będzie można sprawdzić, które gminy będą dofinansowywały likwidację azbestu. Do 17 grudnia 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem składać do tamtejszego WFOŚIGW wnioski na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Z kolei do 24 grudnia 2015 roku informacje od chętnych, którzy chcieliby pozbyć się azbestu z własnych posesji przyjmuje Białystok, który również będzie starał się o pieniądze z WFOŚiGW. Fundusz w Zielonej Górze zapowiada, że wnioski przyjmować będzie do ostatniego dnia stycznia przyszłego roku. Dotacjami dysponował będzie również WFOŚIGW w Toruniu, do którego zgłaszają się już gminy zainteresowane wsparciem dla pozbywających się azbestu. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że aby „załapać się” na dotację, lepiej pospieszyć się ze złożeniem wniosków. Dostępna pula może się wyczerpać nawet w styczniu.

Jak starać się o dotację na usunięcie i utylizację azbestu?

Wystarczy skontaktować się z urzędem miasta i gminy i dowiedzieć się, czy samorząd ma opracowany aktualny program likwidacji azbestu (to warunek otrzymania funduszy z WFOŚiGW). Jeśli tak, gmina może już przyjmować wnioski od zainteresowanych, albo przekaże informacje, kiedy takie wnioski można składać. Co ważne, niektóre gminy, chociaż nie mają aktualnego programu likwidacji azbestu, mogą próbować pozyskiwać środki z innych źródeł, na przykład ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub przeznaczyć po prostu określona pulę na ten cel z własnego budżetu.

Oceń artykuł
4,00 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

,

Autor: Sławomir Bobbe

Polecamy Ci również

Zobacz także