Warunki techniczne dla budynków

Warunki techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* z 12 kwietnia 2002 zawiera wytyczne dla projektantów, dotyczące m.in. zagospodarowania działki, wielkości i rozplanowania pomieszczeń, ich oświetlenia i nasłonecznienia, instalacji wewnętrznych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji, warunków higienicznych, ochrony akustycznej i izolacyjności cieplnej.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 grudnia 2002. Zakres zawartych w nim regulacji pokrywa się
w dużej mierze z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.** Rozporządzenie ma na celu dostosowanie wymagań technicznych obowiązujących w polskim prawie budowlanym do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Zawiera precyzyjne definicje dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, budynków rekreacyjnych, pomieszczeń gospodarczych itp. W przypadkach, w których konieczne jest doprecyzowanie wymagań technicznych rozporządzenie powołuje się na postanowienia zawarte
w Polskich Normach, również dostosowywane do norm europejskich.

*   Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
** Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434
Dz. U. z 2000 r. Nr 16, poz. 214
Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 207.

Treść rozporządzenia

Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Serwis Przepisów Budowlanych

Polecamy Ci również

Zobacz także