Wielka Gala - ORŁY BUDOWNICTWA 2007 rozdane

23 listopada 2007 r. w hotelu Gromada w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala I edycji konkursu "Orły Polskiego Budownictwa". Kulminacyjnym jej punktem była prezentacja firm nominowanych oraz ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, a przede wszystkim wręczenie statuetek dla pierwszych trzech miejsc „Orłów Budownictwa”, jak również wyróżnień dla pozostałych uczestników.

Gala I edycji konkursu "Orły Polskiego Budownictwa"Wszystkie nominowane firmy do tegorocznej edycji, zobowiązane były spełnić wymagania zawarte w regulaminie Konkursu, jak również szczegółowo wypełnić ankietę konkursową.
Główne kryteria oceny
1. Działania firmy w realiach wolnego rynku Unii Europejskiej, takie jak: wdrożenie systemów jakości, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników, inwestycje wspomagające konkurencyjność, innowacyjność.
2. Dotychczasowe osiągnięcia takie jak: otrzymane nagrody i wyróżnienia, aktywność w środowisku przedsiębiorców, przestrzeganie zasad etycznych w biznesie, referencje klientów, finansowanie celów społecznych oraz innego rodzaju osiągnięcia.
3. Informacje znajdujące się w Ankiecie Konkursowej i załącznikach.

Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników - przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

Firmy otrzymywały nominacje w kategoriach:
1. Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne
2. Budownictwo Kubaturowe
3. Budownictwo Przemysłowe
4. Dystrybucja Materiałów Budowlanych
5. Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa
6. Instalatorstwo i Elektrotechnika
7. Producenci Materiałów Budowlanych
8. Stolarka Budowlana
9. Usługi dla Budownictwa
10. Usługi Deweloperskie
11. Zarządzanie Nieruchomościami

Rejestracja Gości rozpoczęto o godz. 17.30. Część oficjalna – 18.00. Część bankietowa – 20.00
Wielka Galę Polskiego Budownictwa poprowadzili Agata Młynarska i Zygmunt Chajzer. Część bankietową Krzysztof Krawczyk.

uroczysta galaczęść bankietowa Gali

bankietwystępy artystyczne

Łącznie w I edycji wzięło udział ok. 80 przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Wyniki Konkursu zostały połączone z ogłoszeniem werdyktu w II edycji „Samorządów Przyjaznych Przedsiębiorczości”. Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie, a następnie promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju. Gmin, które poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze. Konkurs pomoże w dalszym rozwoju i ułatwi promocję, jak również pozyskiwanie nowych inwestorów. Konkurs wpłynie na integrację środowiska gospodarczego z samorządowym, co jest konieczne przy realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Konkurs jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, pragną kreować pozytywny wizerunek władz samorządowych zachęcają do inwestowania wskazując nie tylko najlepsze tereny pod ich lokalizację, ale również poprzez doskonałą współpracę z przedsiębiorcami.

Gminy otrzymały nominacje w kategoriach:
1. Gmina Miejska
2. Gmina Wiejska
3. Gmina Miejsko-Wiejska

Ocenie podlega dynamika rozwoju gminy w latach 2005-2006 oraz zaangażowanie samorządów w działania ułatwiające inwestowanie na ich terenie zarówno polskim, jak i zagranicznym firmom, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości życia mieszkańców.
Ocenie podlegają:
a) Działania przystosowujące gminę do warunków, obowiązujących w Unii Europejskiej, takich jak: wdrożenie systemów jakości, systemów informatycznych ,nawiązanie kontaktów międzynarodowych, przygotowanie kadry zarządzającej.
b) Działania mające ułatwić inwestycje na terenie Gminy (ulgi, udogodnienia, rozbudowa infrastruktury)
c) Dotychczasowe osiągnięcia uczestnika jak: otrzymane nagrody i wyróżnienia, aktywność w środowisku samorządowym,
d) Informacje znajdujące się w Ankiecie Konkursowej i załącznikach.
3. Każdy z członków kapituły będzie oceniał indywidualnie kandydata na arkuszach oceny według obowiązującej punktacji.
4. Wszystkie dane zawarte w ankiecie podlegają weryfikacji, za prawidłowość danych zawartych w ankiecie odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także