Wywietrzniki grawitacyjne

Właściwa praca wentylacji naturalnej jest w dużej mierze uzależniona od sprzyjających warunków naturalnych. Zakłócać ją mogą wiatry o dużej sile lub niekorzystnym kierunku. W tych przypadkach wywietrznik grawitacyjny to szczególnie dobre rozwiązanie, które wspomaga wentylację naturalną.


Zasada działania
Wywietrznik grawitacyjny ma za zadanie wspomagać naturalną wentylację grawitacyjną, a dokładnie - grawitacyjny odpływ powietrza z pomieszczeń. Konstrukcja wywietrznika umożliwia wytworzenie podciśnienie. Podciśnienie to jest niższe niż ciśnienie panujące w pomieszczeniach, które mają być wentylowane. Ta różnica (gradient) ciśnień powoduje, że powietrze dąży do jego wyrównania i przemieszcza się w kierunku od ciśnienia wyższego do niższego. Tak więc powstałe podciśnienie wymusza ruch powietrza w kanale wentylacyjnym od pomieszczenia do dachu.

         Wywietrzniki grawitacyjne - zdjęcie 1        Wywietrzniki grawitacyjne - zdjęcie 2

Budowa wywietrznika
Wywietrznik zbudowany jest z korpusu oraz kopuły. Najważniejszy dla prawidłowej pracy wywietrznika jest kształt kopuły. Niektóre kopuły wyposażone są w żaluzje odpowiedniego kształtu i układu. Zadaniem kopuł i żaluzji jest wytworzenie podciśnienia niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, a szczególnie od kierunku i siły wiatru. Kopułka powinna więc zabezpieczać wywietrznik przed zawiewaniem wiatru - zjawisko to powodowało by powstanie nadciśnienia - a więc nawiewanie powietrza do kanałów.

Wywietrzniki grawitacyjne - zdjęcie 3Na rysunku widać, jak zmienia się podciśnienie wytwarzane przez przykładowy wywietrznik grawitacyjny zależnie od kierunku padania wiatru.

Wartość podciśnienia zależy nie tylko od kąta padania, ale też od tego, czy wiatr jest wznoszący czy opadający.

Przy niektórych kątach padania wywietrznik pracuje nieco mniej wydajnie. Jednak dla każdego kierunku padania wiatru spełnia swą rolę.


Wywietrzniki grawitacyjne - zdjęcie 4Ulepszanie wywietrzników grawitacyjnych polega w dużej mierze na optymalizacji kształtu żaluzji. Zwiększa to ich powierzchnię czynną. Zapobiega to nawiewowi wiatru do kanału.

Co więcej, optymalna konstrukcja żaluzji pozwala na wykorzystanie siły wiatru do jeszcze wydajniejszej pracy wywietrznika.

Dodatkowo, wywietrzniki są tak skonstruowane, by opady atmosferyczne nie mogły przenikać do kanałów wentylacyjnych. Materiał (laminat poliestrowo - szklany) zapewnia nie tylko wytrzymałość wywietrzników, ale też odporność na warunki atmosferyczne.

Parametry wywietrznika
Trzy podstawowe parametry charakteryzujące wywietrznik to:
  • współczynnik oporu x - stosunek straty ciśnienia wywietrznika do ciśnienia dynamicznego przepływającego czynnika w kanale,
  • wielkość podciśnienia w zależności od prędkości wiatru: Cb - stosunek podciśnienia wywietrznika (bez przepływu w kanale) do ciśnienia dynamicznego wiatru (dla kąta padania wiatru od -60o do +60o) ;
  • wielkość podciśnienia w zależności od prędkości czynnika w kanale i prędkości wiatru:
    Cw - stosunek podciśnienia wywietrznika, przy przepływie w kanale, do ciśnienia dynamicznego wiatru (przy kącie padania wiatru 0o).

Parametry te pozwalają porównywać ze sobą różne wywietrzniki - im wyższe współczynniki Cb i Cw, tym wyższe wytwarzane podciśnienia, a więc tym lepszy wywietrznik. Jednocześnie współczynnik oporu powienien być jak najmniejszy (oznacza to małe straty ciśnienia w kanale).

Oceń artykuł
3,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także