Zasady odpowiedzialności inwestora i wykonawcy

Przyjęto zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące zasad odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców. Odpowiedzialność ta dotyczy zobowiązań powstałych w związku z realizacją robót budowlanych zleconych przez inwestora na podstawie umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność solidarna daje możliwość odzyskania należności przez wierzyciela. Jest poza tym niezależna od niczyjej winy.

Przyjęcie odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawców znaczenie także dla stosunków umownych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zobowiązuje inwestora do wnikliwej oceny kondycji finansowej i zdolności kredytowej wykonawcy, a w przypadku powstania wątpliwości - stwarza możliwość zażądania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

W przepisach zaznaczono, że roboty mogą być wykonane samodzielnie przez wykonawcę lub przy pomocy specjalistycznych podwykonawców. Zawarcie umów z podwykonawcami nastąpi pod warunkiem zaakceptowania ich przez inwestora. Podwykonawca może zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą jedynie na podstawie pisemnej zgody wykonawcy i inwestora.

Powodem nowelizacji Kodeksu jest, obserwowana na rynku świadczeń usług budowlanych, praktyka nieregulowania należności podwykonawcom za wykonane świadczenia budowlane. Odnosi się to do małych i średnich przedsiębiorstw, które występują często jako kontrahenci dużych przedsiębiorstw budowlanych - spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Status tych dużych firm wzbudza z reguły zaufanie mających z nimi współpracować kontrahentów, niemniej często okazuje się, że silna pozycja i potencjał finansowy są pozorne. Dowodzą tego liczne wnioski o wszczęcie postępowania układowego lub ogłaszanie upadłości dużych firm. Proponowana regulacja ma na celu zapobieganie tym zjawiskom, szkodliwym zarówno dla podwykonawców, jak i dla całej gospodarki.

 

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Źródło: budinfo.pl

Zdjęcia: Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także