Zdrowe powietrze na poddaszu

Pleśń i grzyb na ścianach są sygnałem zagrożenia. Dotyczy to zarówno zdrowia jak i konstrukcji budynku. Obecność szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, stanowi równie poważne, choć niewidoczne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Czasami skutki mogą ujawnić się dopiero po jakimś czasie.

Mikroklimat pomieszczeń ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Do zasadniczych czynników mających wpływ na mikroklimat są: czystość, wilgotność i temperatura powietrza. Należy dążyć do tego, by temperatura pomieszczenia była jednakowa na całej jego przestrzeni, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Ruch powietrza pozwala na oddawanie ciepła do otoczenia, poprawiając tym samym samopoczucie ludzi. Nie może mieć on jednak charakteru przeciągu.

Większość czasu, człowiek spędza w pomieszczeniach zamkniętych. Warto w związku z tym pamiętać, by powietrze, którym oddycha, miało skład podobny do czystego powietrza atmosferycznego i nie zawierało szkodliwych zanieczyszczeń.

Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną azotu i tlenu. Azot stanowi 78% a tlen 21% objętości powietrza. W pozostałym, 1% mieszczą się dwutlenek węgla, para wodna, argon i inne gazy. Najważniejszym składnikiem powietrza jest tlen. Jego ilość może spaść z 21% do 16%, bez odczuwalnego pogorszenia samopoczucia. Azot w normalnych warunkach jest obojętny dla organizmu ludzkiego, gdyż nie bierze udziału w procesach biologicznych człowieka.
Zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniach, w których przebywa człowiek jest większa niż w powietrzu atmosferycznym.

Spowodowane jest to tym, że wydychane przez ludzi powietrze zawiera ok. 4% gazu. Wzrost zawartości dwutlenku węgla do 2,5% nie wpływa szkodliwie na zdrowie. Przy większym stężeniu następują bóle głowy, szum w uszach, bicie serca. Wzrost zawartości dwutlenku węgla do 18% jest niebezpieczne dla życia.

Na co dzień jesteśmy narażeni w budynkach na kurz, pyłki roślin, zarodniki grzybów i pleśni, zanieczyszczenia chemiczne wydzielane przez materiały budowlane i wyposażenie wnętrz. Codzienne czynności domowe - pranie, gotowanie, kąpiele - są źródłem dużej ilości wilgoci w postaci pary wodnej. Wszystkie te zanieczyszczenia należy usuwać.

Pamiętać należy również, że wielu niebezpiecznych dla życia szkodliwych substancji nie wyczuwamy. Są one bezwonne lub bezbarwne. Objawy ich szkodliwego działania na organizm mogą być mylące, a niektóre spowodowane nimi choroby, mogą się ujawnić po wielu latach.

Aby mieć zdrowy i bezpieczny dom, należy odpowiednio zadbać o nasze środowisko wewnętrzne. Mieszkanie powinno stwarzać warunki dające zadowolenie, poczucie komfortu. Aby to osiągnąć, pamiętać należy o poprawie jakości powietrza.

Zawartość pary wodnej w powietrzu jest zmienna. Stopień wilgotności powietrza może być określony za pomocą pojęć wilgotności bezwzględnej, wilgotności właściwej i wilgotności względnej.

Źródła zanieczyszczenia powietrza

Emisje w pomieszczeniach mieszkalnych powstają przez:

  • zapachy, dwutlenek węgla (CO2) oraz parę wodną wytwarzaną przez samych mieszkańców,
  • wydzielanie się pary wodnej podczas gotowania, mycia się i sprzątania,
  • dym tytoniowy,
  • wydzielanie się spalin podczas różnych procesów spalania,
  • chemikalia domowe (środki czystości i środki piorące, spraye, kosmetyki),
  • parowanie rozpuszczalników w klejach, farbach, lakierach, meblach, dywanach i tekstyliach,
  • kurz z tekstyliów i wyposażenia domowego,
  • roztocza i zarodniki,
  • zwierzęta domowe.

Najwyższe dopuszczalne stężenie par i gazów w powietrzu

Substancja Dopuszczalne stężenie (g/m3</3>)

Amoniak
Benzyna
Chlor
Cyjanki
Dwutlenek siarki
Fluor
Jod
Kwas azotowy
Kwas siarkowy
Nikotyna
Ołów
Rtęć
Tlenek węgla

0,02
0,3
0,001
0,0003
0,02
0,00005
0,001
0,01
0,001
0,0005
0,00005
0,00001
0,1

Wilgotność właściwa - ilość pary wodnej wyrażona w kilogramach lub gramach i odniesiona do 1 kg powietrza suchego.

Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej wyrażona w kilogramach lub gramach na 1m3 powietrza wilgotnego.

Wilgotność względna - stosunek wilgotności bezwzględnej do wilgotności bezwzględnej maksymalnej w tej samej temperaturze.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aneta Demianowicz

Zdjęcia: Drewart

Polecamy Ci również

Zobacz także