Zielony dach bez tajemnic

Zielony dach bez tajemnic

zielony dachPokrycia dachowe wykonywane w technologii zielonego dachu należą z uwagi na swoją wielowarstwowość do najbardziej skomplikowanych w projektowaniu i wykonywaniu. Pomimo tych trudności oraz wysokich kosztów wykonania dachu cechuje je długowieczność oraz estetyka.

Zielony dach – dlaczego?

 • Zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pokrycia dachu: w słońcu pokrycie dachowe nagrzewa się nawet do 80°C, a na powierzchni pokrycia mogą powstawać pęcherze wypełnione parą wodną, które powodują uszkodzenia pokrycia.
 • Chroni pokrycie dachu pod wpływem mrozu: warstwy rozdzielające, drenażowe oraz warstwa roślinna chronią pokrycie dachu przed niszczącym działaniem mrozu.
 • Chroni pokrycie przed promieniami ultrafioletowymi – UV, które znacznie przyspieszają starzenie się materiałów pokryciowych.
 • Zmniejsza dzienne wahania (amplitudę) temperatury z ponad 100°C do 30°C, które powodują uszkodzenia ( mikropęknięcia) wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.
 • Zapobiega mechanicznym uszkodzeniom pokrycia dachu, np. przez uderzenia gradu.
 • Zmniejsza ryzyko ew. uszkodzeń pokrycia dachowego spowodowanych siłą ssącą wiatru.
 • Zwiększa ochronę pokrycia dachowego podczas pożaru.
 • Polepsza współczynnik izolacji termicznej dachu: zielony dach chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń latem a oziębieniem zimą.
 • Zmniejsza ilość wody odprowadzanej do kanalizacji miejskiej: zielony dach zatrzymuje ok. 50% wody z opadów atmosferycznych.Zmniejsza poziom hałasu w pomieszczeniach: zielony dach tłumi dźwięki o około 8 dB.
 • Poprawia mikroklimat w bezpośrednim otoczeniu oraz w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod konstrukcją dachu: rośliny, wydzielając wilgoć w postaci pary, obniżają temperaturę powietrza w upalne dni: powietrze bezpośrednio nad powierzchnią zielonego dachu ma temperaturę  około 3 - 5°C niższą niż otoczenie ( w pomieszczeniach pod zielonym dachem przeważnie nie ma potrzeby instalacji urządzeń klimatyzacyjnych) rośliny filtrują także powietrze, wyłapując 10 - 20 % zanieczyszczeń zawartych  powietrzu( np. dwutlenek węgla) oraz są bezpłatną wytwórnią tlenu.
 • Poprawia estetykę dachu: jest to szczególnie ważne w miastach, gdy budynek stoi w otoczeniu, w którym brak jest naturalnej zieleni. Zwiększa standard otoczenia miejsc zamieszkania i pracy.
 • Stwarza możliwość uzyskania dodatkowych terenów zielonych na tej same działce, bez dodatkowych nakładów na grunt.
 • Umożliwia otrzymanie i odzyskanie terenów zielonych jako rekompensaty utraconych powierzchni pod obiekty budowlane.
 • Polepsza wygląd krajobrazu i miasta dzięki roślinności pełniącej rolę elementu akcentującego, dzielącego i tworzącego przestrzeń. Stwarza zastępczą przestrzeń dla zagrażającej fauny i flory.

zazielenienie intensywneZielony dach – rodzaje zazielenienia
Zazielenienie intensywne wysokie

Obejmuje sadzenie wszystkich rodzajów roślin: bylin, krzewów, tworzenie trawników i sporadycznie drzew. Może być one tworzone na całej płaszczyźnie dachu zróżnicowane pod względem wysokości lub tworzone punktowo. Jest porównywalne z wolnymi terenami zielonymi. Stosowane rośliny stawiają duże wymagania co do pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia w wodę i substancje odżywcze. Układ warstw dla tego typu zazielenienia musi być starannie dobrany pod względem: odprowadzenia nadmiaru wody, gromadzenia wody oraz ochrony izolacji przeciwwodnej przed porastaniem korzeni. Zieleń można komponować z elementami małej architektury – murki oporowe, oczka wodne itp.

rośliny na dachu zielonymZazielenienie intensywne niskie

Obejmuje sadzenie wszystkich rodzajów roślin: bylin, krzewów, tworzenie trawników lecz bez sadzenia drzew. Może być one tworzone i kształtowane w sposób ograniczony. Stosowane rośliny są mniej wymagające co do pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia w wodę i substancje odżywcze. Wymagania technologiczne układu warstw dla tego typu zazielenienia są mniejsze (np. nie ma potrzeby stosowania stałych instalacji nawadniających. Zazielenienie ekstensywne Obejmuje sadzenie roślin o najniższych wymaganiach wegetacyjnych, które potrafią się same utrzymać i rozwijać. Właściwie nie wymaga żadnej pielęgnacji (najwyżej jeden raz w roku) oraz dodatkowego nawadniania. Stosuje się rośliny o predyspozycjach dostosowawczych do ekstremalnych warunków klimatycznych i dużej zdolności do regeneracji. Rośliny te powinny odpowiadać klimatowi występującemu w Polsce (zaleca się rośliny lokalne o minimalnych wymaganiach wegetacyjnych takie jak: mchy, rozchodniki, rojniki, zioła, kostrzewy itp.)

Oceń artykuł
4,30 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także