Znaki szczególne

Materiały budowlane oferowane na polskim rynku muszą spełniać określone normy oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Jak nie zgubić się w gąszczu różnych oznaczeń i kupić materiał, którego jakości możemy być pewni? Poniżej na przykładzie pokryć dachowych opisujemy, na co zwracać uwagę podczas zakupu.

Znaki szczególne - zdjęcie 1Najważniejszym oznaczeniem, jakie powinno znaleźć się na materiałach budowlanych, jest znak świadczący o dopuszczeniu danego produktu do obrotu i stosowania w budownictwie. W tej chwili w Polsce funkcjonują jeszcze dwa systemy dopuszczenia do obrotu materiałów budowlanych - krajowy i europejski. System europejski obowiązuje nas od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obejmuje on wyroby, dla których opracowano zharmonizowane normy europejskie lub wydano europejską aprobatę techniczną. Produkty te są dopuszczane do obrotu i stosowania w budownictwie oraz oznaczane znakiem CE po wystawieniu przez producenta deklaracji zgodności, która potwierdza spełnienie wymagań systemu oceny zgodności wskazanych w specyfikacji technicznej. Drugi system oceny zgodności, czyli krajowy, dotyczy materiałów budowlanych, dla których nie ma jeszcze odpowiednich zharmonizowanych norm europejskich. Dla tych produktów w Polsce wciąż obowiązują znaki dopuszczające produkty do obrotu i stosowania w budownictwie: Budowlany i Budowlany Regionalny i które oznaczają zgodność z polskimi lub europejskimi (nie zharmonizowanymi) normami lub aprobatami technicznymi.

WysokiZnaki szczególne - zdjęcie 2e wymagania techniczne muszą spełniać pokrycia dachowe, zawsze więc należy szukać potwierdzenia ich jakości. Są to normy wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i dotyczy parametrów konkretnego pokrycia na przykład nasiąkliwości, przesiąkliwości i barwy w przypadku dachówek ceramicznych. Elementy systemów dachowych takie jak: kosze dachowe, folie uszczelniające czy zabezpieczenia przeciwśnieżne powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponieważ normy dla pokryć dachowych nie są jeszcze zharmonizowane, obowiązującym znakiem jest znak Budowlany.

Dodatkowe zabezpieczenie
Obok znaków zgodności z polskimi lub unijnymi normami warto też zwrócić uwagę na to, czy producent potwierdza jakość swoich wyrobów poprzez wystawianie odpowiednich gwarancji. W wielu przypadkach kupując w Polsce materiały budowlane klienci otrzymują gwarancję od sprzedawcy.
W polskim prawie nie ma jednak jakichkolwiek unormowań, regulujących treść i zakres takiej gwarancji. Często zdarza się więc, że sprzedawca zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich świadczeń w przypadku, gdy produkt ujawni wady fizyczne, ale umowa ta wygasa po upływie dwóch lat. Taki okres w przypadku materiałów budowlanych jest zwykle zbyt krótki, by ewentualne wady mogły się ujawnić. W związku z tym w przypadku materiałów budowlanych, klient może polegać wyłącznie na gwarancji wystawionej przez producenta.
Zanim dokonamy zakupu, sprawdzajmy oznaczenia produktu. Będziemy mieli pewność, że materiały uzyskały przychylne opinie specjalistów i pozytywnie przeszły przez proces weryfikacyjny – ich jakość jest wiec potwierdzona.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Redakcja

Źródło: Braas, RuppCeramika

Polecamy Ci również

Zobacz także