Więźba dachowa - poradnik

Czy budować ogniomurek?

ogniomurekWedług zapisów Prawa Budowlanego ogniomury należy stosować jedynie wówczas, gdy dom wznosi się bezpośrednio przy granicy działki oraz w tzw. zabudowie szeregowej, kiedy budynki przylegają ściśle jeden do drugiego. Wtedy zasadniczą rolą ogniomuru jest zapobieganie przenoszeniu się ognia z budynku, na budynek. Ogniomurki stosuje się jednak dość często w przypadku krycia domów dachami płaskimi. Pełnią one funkcję dekoracyjnego detalu architektonicznego, jak również tworzą ochronę przeciwwilgociową dla dachu. Są elementami biorącymi udział w odprowadzaniu wody z połaci dachu. Ukierunkowują jej prawidłowy odpływ i zapobiegają spadaniu śniegu blisko ściany, na której zostały wzniesione.

Jak ocieplić dach nad poddaszem użytkowym?

zdjęcie 1Znaną i sprawdzoną od lat metodą ocieplania połaci dachu nad pomieszczeniami poddasza jest ocieplenie międzykrokwiowe. W powyższym celu najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, rzadziej styropian lub płyty poliuretanowe. Metoda jest wprawdzie skuteczna, ale bardzo często wymaga stosowania jej wespół z izolacją podkrokwiową. To z kolei powoduje wzrost kosztów inwestycji oraz obniżenie wysokości pomieszczeń poddasza. Alternatywą dla izolacji międzykrokwiowej jest już od dłuższego czasu izolacja nakrokwiowa. Wówczas zamiast wełny mineralnej – na konstrukcji więźby lub na deskowaniu układa się specjalne płyty izolacyjne. Ta metoda zyskuje w Polsce coraz większą liczbę zwolenników ponieważ za jej sprawą dach jest w pełni termoizolacyjny, a w pomieszczeniach mogą zostać pozostawione na wierzchu - tak lubiane przez wielu inwestorów – drewniane krokwie.

Przegląd przewodów kominowych - jak często?

przegląd kominaPrzeglądy przewodów kominowych powinny być dokonywane systematycznie i przez osoby, posiadające stosowne uprawnienia. Do dokonania takiego przeglądu uprawiony jest mistrz sztuki kominiarskiej. O konieczności i częstotliwości sprawdzania stanu przewodów kominowych mówi art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Według tego zapisu przeglądów przewodów należy dokonywać przynajmniej raz w roku, a czyścić je: raz na trzy miesiące przewody dymowe, raz na sześć miesięcy przewody spalinowe, zaś wentylacyjne – przynajmniej raz w roku. Pomimo istniejących uregulowań prawnych użytkownicy domów jednorodzinnych i zarządcy budynków wielorodzinnych często lekceważą swoje podstawowe obowiązki, co niestety przynosi ofiary w ludziach.

Zobacz także