Systemy kominowe - poradnik

Czy komin powinien wystawać ponad połać dachową?

kominKomin zdecydowanie powinien wystawać ponad połać dachu. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze niekorzystne jest, jeśli komin jest nisko zakończony i do tego sąsiaduje z kominem wentylacyjnym - spaliny i dym nie powinny opływać komina z kanałami wentylacyjnymi. Drugi argument dotyczy ciągu - komin umieszczony poniżej najwyższego punktu połaci dachowej będzie miał zdecydowanie mniejszy ciąg. Poprawić ciąg takiego komina można stosując obrotowe lub podwyższające nasady kominowe.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak wykończyć kołnierz komina na pokryciu bitumicznym?

Jak wykończyć kołnierz komina na pokryciu bitumicznym? Kołnierz komina w przypadku stosowania pokrycia z gontów bitumicznych należy wykonać już w momencie ułożenia pełnego deskowania. Poziome płaszczyzny kołnierza maskuje się przez naklejenie na nie gontów.

komin dachowy

Zobacz także