Systemy kominowe - poradnik

Czy ocieplać komin?

poddaszeOcieplenie komina w części adaptowanego poddasza ma sens tylko wówczas, kiedy komin jest połączony z którąś ze ścian zewnętrznych budynku. Wówczas warto jest zastosować warstwę izolacji z niepalnej wełny szklanej. Zabieg ten pozwoli uniknąć powstania mostka termicznego, przez który będzie uciekać ciepło z pomieszczeń poddasza. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać o właściwym oddaleniu wełny od komina oraz o rozłożeniu folii paroizolacyjnej. W pozostałych przypadkach zabudowy komina wykonuje się raczej pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy nim, a materiałem wykończeniowym. Rozsądne jest zamontowanie kratek wentylacyjnych i odzyskiwanie ciepła, które komin skutecznie odda - na pomieszczenie, w którym się znajduje.

Jak obudować komin wentylacyjny?

zabudowa kominaWykonanie zabudowy lub obudowanie komina wolnostojącego zależy w dużej mierze od jego rodzaju oraz od tego, czy komin jest użytkowany. Kominy wyłączone z użytku można obudowywać w dowolny sposób. W takich przypadkach kierujemy się przede wszystkim względami estetycznymi oraz dopasowaniem materiału wykończeniowego do całości wnętrza. W przypadku ciągle użytkowanych kominów dymowych warto dodatkowo zadbać, aby materiał jaki zastosujemy do wykonania zabudowy był niepalny. Do takich materiałów należą np. płyty cementowo włóknowe. Stwarzają one gładką i równą powierzchnię pod każdy rodzaj farby, albo tapety, a dodatkowo są dużo trwalsze i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne, niż zwykłe płyty kartonowo – gipsowe. Można również stosować płyty OSB. Jednak w każdym przypadku należy pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni pomiędzy kominem, a materiałem wykończeniowym.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Zobacz także