Systemy kominowe - poradnik

Czym uszczelnić komin?

Mur komina i blaszany kołnierz inaczej odkształcają się podczas zmian temperatury. Połączenie obydwu materiałów najlepiej więc uszczelnić materiałem elastycznym (np. silikon). Niedopuszczalne jest stosowanie zaprawy cementowej, które na styku blachy i muru po krótkim czasie zacznie się wykruszać.

komin dachowy

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

W którym miejscu należy zamontować uszczelkę w kominku wentylacyjnym?

Kominki wentylacyjne na dachu są podstawą odpowiedniego funkcjonowania dachu. Odpowiada za odprowadzenia nadmiaru pary wodnej z wnętrza budynku. Montaż komina i jego elementu jest bardzo ważny, zwłaszcza uszczelki. W którym miejscu należy zamontować uszczelkę w kominku wentylacyjnym? Uszczelkę montuje się pomiędzy rurą ceramiczną (kominkiem) a dachówką.

Venduct? kominek wentylacyjny do blachy

Zobacz także