Rynny - poradnik

Jak dobrać moc systemu antyoblodzeniowego na dachu?

Moc zainstalowana przypadająca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m²) zależy od rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunków atmosferycznych. Dachy można podzielić na dwie grupy:

dach zimądachy zimne (dobrze izolowane) - charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła; gdy słońce topi śnieg, na dachu zimnym powstają sople i nawisy śnieżne;
dachy ciepłe (słabo izolowane) - topnienie śniegu i lodu następuje w wyniku przenikania ciepła z wnętrza budynku; woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu. Sytuacja taka występuje często, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne; z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach ciepłych powinna była wyższa niż na dachach zimnych; Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych zwykle mieści się w granicach 18-30 W/mb. W szczytowych partiach dachów pokrytych materiałami palnymi i mięknącymi pod wpływem ciepła (np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekraczać 20 W/mb. Rynny wymagają mocy rzędu 40 W/mb. Uzyskanie takiej wartości może wymagać równoległego ułożenia kilku odcinków kabla. Podejmując decyzję o wartości mocy należy uwzględnić także rodzaj materiału, z którego wykonane są rynny.

Jak dbać o rynny?

rynnyRynny są w stanie skutecznie odprowadzić z dachu wodę opadową tylko wówczas, kiedy są szczelne i drożne. Aby takimi mogły pozostać dłużej należy je czyścić i konserwować. Czyszczenie rynien powinno odbywać się dwa razy w roku. Jesienią, kiedy z drzew opadną już liście i ponownie - wiosną, wraz z nadejściem roztopów. Zanieczyszczenia z rynien usuwa się za pomocą szczotek, specjalnych wyciorów lub po prostu spłukuje wodą pod dużym ciśnieniem. Rynien nie należy skrobać, ani drapać ostrymi narzędziami, ponieważ w ten sposób uszkodzimy ich powłokę ochronną. Przeglądowi wiosennemu zawsze powinno towarzyszyć sprawdzenie szczelności orynnowania. W razie stwierdzenia przecieków należy je zabezpieczyć. Służą do tego celu uszczelniacze kauczukowe, silikonowe lub bitumiczne. Wartom zdecydować się na taki, który będzie można pomalować. Dzięki warstwie farby uszczelnione miejsce nie będzie różnić się od pozostałej części rynny.

Co zrobić z deszczówką?

zdjęcie 1Wodę opadową spływającą rynnami można wykorzystać do wielu celów w obrębie swojej działki lub można ją odprowadzić do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego, czy kanalizacji ogólnospławnej. Na niektórych działkach budowlanych nie jest wskazane, by woda deszczowa wsiąkała bezpośrednio w grunt. Nie powinno zdarzyć się to zwłaszcza w pobliżu fundamentów domu. Tym bardziej jeżeli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny. Wówczas działkę należy odwodnić. Nie wolno robić tego, w ten sposób, by woda spływała na działkę sąsiada lub do kanalizacji bytowej. Najlepiej jest wykonać indywidualne przyłącze do istniejącej kanalizacji, przeznaczonej na deszczówkę. Zarządcami kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych jest na ogół gmina lub zakład komunalny. Zaś rowami melioracyjnymi zarządzają właściwe spółki melioracyjne. To właśnie zarządcy określają zasady techniczne przyłączy indywidualnych.

Zobacz także