Więźba dachowa - poradnik

Jak połączyć garaż wolnostojący z domem?

garaż wolnostojącyGaraże wolnostojące cieszą się mniejszym zainteresowaniem inwestorów głównie przez niechęć docierania do nich z domu w trakcie deszczowej pogody. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zlikwidowania tej niedogodności. W powyższym celu buduje się tzw. zadaszone łączniki, przedłużając połać dachu domu aż do połaci dachu garażu. Zadaszenia wsparte są przeważnie na drewnianych słupach lub kolumnach i skutecznie ochraniają użytkowników przed deszczem. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu takiego łącznika trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że znacznie zmieni on wygląd bryły domu. Niejednokrotnie zadaszenie jest w stanie wpłynąć pozytywnie na walory estetyczne budynku, ale nieraz może okazać się również niekorzystne dla wizerunku domu. Szczególnie ostrożnie trzeba podchodzić do planowania omawianych łączników wówczas, kiedy bryła budynku jest stosunkowo niska i mocno rozłożysta w poziomie.

Czy budować ogniomurek?

ogniomurekWedług zapisów Prawa Budowlanego ogniomury należy stosować jedynie wówczas, gdy dom wznosi się bezpośrednio przy granicy działki oraz w tzw. zabudowie szeregowej, kiedy budynki przylegają ściśle jeden do drugiego. Wtedy zasadniczą rolą ogniomuru jest zapobieganie przenoszeniu się ognia z budynku, na budynek. Ogniomurki stosuje się jednak dość często w przypadku krycia domów dachami płaskimi. Pełnią one funkcję dekoracyjnego detalu architektonicznego, jak również tworzą ochronę przeciwwilgociową dla dachu. Są elementami biorącymi udział w odprowadzaniu wody z połaci dachu. Ukierunkowują jej prawidłowy odpływ i zapobiegają spadaniu śniegu blisko ściany, na której zostały wzniesione.

Jak ocieplić dach nad poddaszem użytkowym?

zdjęcie 1Znaną i sprawdzoną od lat metodą ocieplania połaci dachu nad pomieszczeniami poddasza jest ocieplenie międzykrokwiowe. W powyższym celu najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, rzadziej styropian lub płyty poliuretanowe. Metoda jest wprawdzie skuteczna, ale bardzo często wymaga stosowania jej wespół z izolacją podkrokwiową. To z kolei powoduje wzrost kosztów inwestycji oraz obniżenie wysokości pomieszczeń poddasza. Alternatywą dla izolacji międzykrokwiowej jest już od dłuższego czasu izolacja nakrokwiowa. Wówczas zamiast wełny mineralnej – na konstrukcji więźby lub na deskowaniu układa się specjalne płyty izolacyjne. Ta metoda zyskuje w Polsce coraz większą liczbę zwolenników ponieważ za jej sprawą dach jest w pełni termoizolacyjny, a w pomieszczeniach mogą zostać pozostawione na wierzchu - tak lubiane przez wielu inwestorów – drewniane krokwie.

Zobacz także