Rynny - poradnik

Jak rozwiązać umieszczenie rynien na wolim oku?

Generalnie nie umieszcza się rynien na wolim oku ze względów estetycznych. Wypchnięcie okapu z pionu ściany wolego oka na około 5 do 8 cm zabezpiecza przed zawiewaniem i zaciekaniem kropel deszczu bezpośrednio na okno i pas podokienny. Jeżeli jednak trzeba zamontować element rynnowy to można to zrobić na dwa sposoby: Pierwszy - należy potraktować okap wolego oka jak normalny okap połaci dachowej (bo przecież są na nim kontrłaty, łaty i pas okapowy) a samą rynnę należy układać z kawałków, zapewniając ich ciągłość lutowaniem. Drugi, wykorzystując wysoką deskę czołową, która zasłania przody dachówek, należy schować za nią element orynnowania i wprowadzić do niego dachówki tak jak na każdym pasie nadrynnowym. W obydwu przypadkach wyrzut wody jest na połać dachu przy dolnej krawędzi wolego oka.

wole oko

Jak dbać o rynny?

rynnyRynny są w stanie skutecznie odprowadzić z dachu wodę opadową tylko wówczas, kiedy są szczelne i drożne. Aby takimi mogły pozostać dłużej należy je czyścić i konserwować. Czyszczenie rynien powinno odbywać się dwa razy w roku. Jesienią, kiedy z drzew opadną już liście i ponownie - wiosną, wraz z nadejściem roztopów. Zanieczyszczenia z rynien usuwa się za pomocą szczotek, specjalnych wyciorów lub po prostu spłukuje wodą pod dużym ciśnieniem. Rynien nie należy skrobać, ani drapać ostrymi narzędziami, ponieważ w ten sposób uszkodzimy ich powłokę ochronną. Przeglądowi wiosennemu zawsze powinno towarzyszyć sprawdzenie szczelności orynnowania. W razie stwierdzenia przecieków należy je zabezpieczyć. Służą do tego celu uszczelniacze kauczukowe, silikonowe lub bitumiczne. Wartom zdecydować się na taki, który będzie można pomalować. Dzięki warstwie farby uszczelnione miejsce nie będzie różnić się od pozostałej części rynny.

Co zrobić z deszczówką?

zdjęcie 1Wodę opadową spływającą rynnami można wykorzystać do wielu celów w obrębie swojej działki lub można ją odprowadzić do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego, czy kanalizacji ogólnospławnej. Na niektórych działkach budowlanych nie jest wskazane, by woda deszczowa wsiąkała bezpośrednio w grunt. Nie powinno zdarzyć się to zwłaszcza w pobliżu fundamentów domu. Tym bardziej jeżeli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny. Wówczas działkę należy odwodnić. Nie wolno robić tego, w ten sposób, by woda spływała na działkę sąsiada lub do kanalizacji bytowej. Najlepiej jest wykonać indywidualne przyłącze do istniejącej kanalizacji, przeznaczonej na deszczówkę. Zarządcami kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych jest na ogół gmina lub zakład komunalny. Zaś rowami melioracyjnymi zarządzają właściwe spółki melioracyjne. To właśnie zarządcy określają zasady techniczne przyłączy indywidualnych.

Zobacz także