Obróbki blacharskie - poradnik

Jaka powinna być długość obróbki komina?

obróbka komina
Długość obróbki blacharskiej komina, leżącej na połaci dachowej zależy od wymiarów komina, nachylenia połaci i rodzaju zastosowanej obróbki. Długość obróbki nie jest parametrem stałym dla każdego dachu. Obróbki kominów tworzą kołnierze z blachy, które przygotowuje się na podstawie dokładnego obmiaru wykonanych kominów. Polega to na wycięciu prostokątnych pasów blachy o szerokości ok. 40 cm i zagięciu ich pod kątem, jaki tworzy komin z połacią dachu, przez którą przechodzi. Gotowe kołnierze zwykle łączy się na dachu na zakład i lutuje - gdy są wykonywane z blachy cynkowej, albo na rąbki podwójne - gdy obróbka jest z blachy stalowej. W przypadku krycia dachu blachą wykonuje się zagięcia brzegów boków kołnierza przylegających do połaci, aby połączyć go z sąsiednimi arkuszami blachy pokrycia za pomocą rąbków podwójnych. Podobne zagięcia na rąbki leżące stosuje się również w obróbkach kominów do dachów pokrytych dachówką i blachą falistą. Na połaciach o nachyleniu przekraczającym 30° za kominami powinno się instalować odboje. Chronią one tył komina przed strugą wody deszczowej, zmuszając ją do ominięcia komina. Ta obróbka jest bardzo istotna, ale niechętnie stosowana przez dekarzy z uwagi na jej pracochłonność.

Jak wykonać obróbkę blacharską lukarny?

Jak wykonać obróbkę blacharską lukarny? Miejsca połączenia dachu z lukarną zabezpiecza się obróbkami wyprofilowanymi, tak aby woda nie spływała po ścianie.

lukarna dachowa

Jak wykonać obróbkę blacharską kosza?

Do obróbek koszy stosuje się rynny koszowe w kształcie litery V, którymi woda spływa do rynien i rur spustowych. Elementy przeznaczone na wyłożenie kosza przygotowuje się przed położeniem na dach, łącząc wszystkie potrzebne arkusze na rąbki podwójne, zagięte zgodnie z kierunkiem spływu wody. Prace montażowe należy wykonać niezwykle starannie. Łączenie arkuszy blach kosza z pokryciem połaci należy wykonywać za pomocą arkuszy pośrednich, ułożonych równolegle do okapu, na rąbki podwójne leżące, zwinięte do środka kosza. Rąbki lub zwoje pionowe pokrycia połaci nie powinny dochodzić do rąbków koszy. Układanie pasa koszowego rozpoczyna się do okapu w kierunku kalenicy. Po rozłożeniu blachy dopasowuje się ją do wypukłości i wklęsłości kosza. Górną krawędź pasa ścina się według kształtu kalenicy, a dolną - przylegającą do rynny - równolegle do okapu.

dom z rynnami koszowymi

Zobacz także