Obróbki blacharskie - poradnik

Jakie elementy dachu wymagają obróbek blacharskich?

dach bez błędów
Dach jest elementem konstrukcyjnym, którego podstawowym zadaniem jest ochrona budynku przed działaniem warunków atmosferycznych m.in. takich jak deszcz czy śnieg. Pokrycie dachowe, wykonane nawet z najlepszej jakości materiałów nie spełni swojej roli, jeśli przy okazji nie zostaną prawidłowo wykonane obróbki blacharskie. Błędy wykonawcze będą przyczyną zawilgocenia wewnętrznych elementów dachu powstających na skutek podciekania i nawiewania wody deszczowej przez wiatr. Dlatego stosowanie obróbek blacharskich jest niezbędne w takich miejscach jak: okna, włazy i wywietrzniki dachowe, kalenice, kominy, ławy kominiarskie, styki połaci dachowej ze ściana szczytową, okapy oraz wszelkie elementy wystające ponad powierzchnię dachu. Brak odpowiedniego, starannego zabezpieczenia takich miejsc na pewno zaowocuje utratą szczelności pokrycia dachowego oraz stopniową degradacją jakości elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych.

Jaka powinna być długość obróbki komina?

obróbka komina
Długość obróbki blacharskiej komina, leżącej na połaci dachowej zależy od wymiarów komina, nachylenia połaci i rodzaju zastosowanej obróbki. Długość obróbki nie jest parametrem stałym dla każdego dachu. Obróbki kominów tworzą kołnierze z blachy, które przygotowuje się na podstawie dokładnego obmiaru wykonanych kominów. Polega to na wycięciu prostokątnych pasów blachy o szerokości ok. 40 cm i zagięciu ich pod kątem, jaki tworzy komin z połacią dachu, przez którą przechodzi. Gotowe kołnierze zwykle łączy się na dachu na zakład i lutuje - gdy są wykonywane z blachy cynkowej, albo na rąbki podwójne - gdy obróbka jest z blachy stalowej. W przypadku krycia dachu blachą wykonuje się zagięcia brzegów boków kołnierza przylegających do połaci, aby połączyć go z sąsiednimi arkuszami blachy pokrycia za pomocą rąbków podwójnych. Podobne zagięcia na rąbki leżące stosuje się również w obróbkach kominów do dachów pokrytych dachówką i blachą falistą. Na połaciach o nachyleniu przekraczającym 30° za kominami powinno się instalować odboje. Chronią one tył komina przed strugą wody deszczowej, zmuszając ją do ominięcia komina. Ta obróbka jest bardzo istotna, ale niechętnie stosowana przez dekarzy z uwagi na jej pracochłonność.

Jak wykonać obróbkę blacharską lukarny?

Jak wykonać obróbkę blacharską lukarny? Miejsca połączenia dachu z lukarną zabezpiecza się obróbkami wyprofilowanymi, tak aby woda nie spływała po ścianie.

lukarna dachowa

Zobacz także