Systemy kominowe - poradnik

Klasyfikacja systemów kominowych i spalinowych

komin dachowySystemy kominowe i spalinowe można sklasyfikować według różnych kryteriów (np. konstrukcyjnych, według osiąganych parametrów czy przeznaczenia). Właściwy dobór komina zaczynamy zawsze od sklasyfikowania podłączonych do nich urządzeń grzewczych. I tak, na przykładzie gazowych urządzeń grzewczych można przeanalizować rozwiązania konstrukcyjne kominów wewnętrznych.
Gazowe urządzenia grzewcze sklasyfikowane są w trzech grupach (typ: A, B, C) ze względu na sposób odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza. Typ A to urządzenia energetyczne o małej mocy, gdzie nie deklaruje się określonych systemów kominowych. Typ B to urządzenia grzewcze, gdzie powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym są zamontowane, a spaliny odprowadzane poprzez indywidualne systemy kominowe, natomiast typ C to kotły z zamkniętą komorą spalania, które samoczynnie poprzez niezależny kanał pobierają powietrze niezbędne do spalania bezpośrednio z atmosfery, a produkty spalania usuwane są odrębnymi przewodami spalinowymi.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak zabezpieczyć budynek przed inwazją ptaków?

ochrona budynku przed ptakamiZatkane kominy i kanały wentylacyjne, zabrudzona odchodami elewacja oraz dach, wirusy i choroby oraz odgłosy dochodzące niemal znad głowy to tylko niektóre uciążliwości jakie mogą powodować ptaki gnieżdżące się pod naszymi dachami. Niestety, w wielu przypadkach kłopoty z niechcianymi lokatorami mamy na swe własne życzenie. Ptaki dostają się bowiem pod dachy budynków poprzez niewykończony odpowiednio okap lub poprzez niezabezpieczone otwory wentylacyjne. Do wykończenia okapów stosuje się podbitkę dachową, zaś wloty powietrza zabezpiecza specjalnymi kratkami lub siatkami. Wydatki te nie są wygórowanymi w skali całej budowy, a skutecznie chronią przed zagoszczeniem pod naszym dachem nieproszonych gości.

Zobacz także