Systemy kominowe - poradnik

Kryterium doboru komina

zdjęcie 1Punktem wyjściowym doboru konstrukcji komina jest zawsze kocioł oraz analiza sposobu i możliwości zabudowy. O wyborze charakteru pracy (podciśnieniowy czy nadciśnieniowy) decyduje rodzaj zastosowanego kotła. I tak, kotły atmosferyczne z uwagi na brak mechanicznego wymuszenia wyrzutu spalin wymagają kominów podciśnieniowych, chyba że na wylocie stosowane są instalacje wentylatorowe (np. odpylania spalin), co przekształca instalację w układ skojarzony kominowo-spalinowy. Dla prawidłowej pracy zespołu kocioł-komin wielkość ciągu kominowego musi być zawsze dodatnia, tzn. w kominie ma występować podciśnienie. Obliczenia wielkości ciągu kominowego dokonuje się, uwzględniając typ i moc kotła, rodzaj paliwa i temperaturę spalin, straty przepływu w elementach przyłączeniowych kotła oraz wysokość i średnicę komina. Należy zwrócić uwagę na dokładny dobór średnicy komina. Niewłaściwie dobrana, zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża średnica ma decydujący wpływ na pracę komina i kotła. Przewymiarowanie komina jest powodem nagłego rozprężania i ochładzania spalin przy wlocie do komina, a co za tym idzie spadek podciśnienia w kominie, natomiast dobór zbyt małej średnicy komina powoduje powstanie znacznych oporów przepływu, co wiąże się ze spadkiem ciągu kominowego.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak zabezpieczyć budynek przed inwazją ptaków?

ochrona budynku przed ptakamiZatkane kominy i kanały wentylacyjne, zabrudzona odchodami elewacja oraz dach, wirusy i choroby oraz odgłosy dochodzące niemal znad głowy to tylko niektóre uciążliwości jakie mogą powodować ptaki gnieżdżące się pod naszymi dachami. Niestety, w wielu przypadkach kłopoty z niechcianymi lokatorami mamy na swe własne życzenie. Ptaki dostają się bowiem pod dachy budynków poprzez niewykończony odpowiednio okap lub poprzez niezabezpieczone otwory wentylacyjne. Do wykończenia okapów stosuje się podbitkę dachową, zaś wloty powietrza zabezpiecza specjalnymi kratkami lub siatkami. Wydatki te nie są wygórowanymi w skali całej budowy, a skutecznie chronią przed zagoszczeniem pod naszym dachem nieproszonych gości.

Zobacz także