Rynny - poradnik

Na czym polega konserwacja rynien?

rynnyRynny można czyścić o każdej porze roku. Jednak najlepiej jest to robić wczesną wiosną, bo oprócz usunięcia zanieczyszczeń, można również wykryć ewentualne uszkodzenia, spowodowane przez oblodzenie lub zalegający śnieg, lub późną jesienią, aby zdążyć jeszcze przed zimą usunąć nawiany przez wiatr piach, pył, liście i igliwie.
Przy okazji "porządków" sprawdzany jest stan powierzchni rynien, spadki i ich ustawienia, stan zamocowań i drożność rur spustowych oraz szczelność.

Nie należy tej sprawy lekceważyć, ponieważ niepoprawnie działające orynnowanie to duży kłopot. Po pierwsze, zatkana, niedrożna rynna nie będzie odprowadzać wody, a to z kolei spowoduje, że woda nie mogąc odpłynąć z rynien będzie wylewać się z nich górą. Po drugie, takie obciążenie spowoduje odkształcenie rynien, a także rozszczelnienie połączeń. Natomiast zatory lodowe w rynnach i rurach spustowych mogą być przyczyną rozsadzania i pękania.

Jak dbać o rynny?

rynnyRynny są w stanie skutecznie odprowadzić z dachu wodę opadową tylko wówczas, kiedy są szczelne i drożne. Aby takimi mogły pozostać dłużej należy je czyścić i konserwować. Czyszczenie rynien powinno odbywać się dwa razy w roku. Jesienią, kiedy z drzew opadną już liście i ponownie - wiosną, wraz z nadejściem roztopów. Zanieczyszczenia z rynien usuwa się za pomocą szczotek, specjalnych wyciorów lub po prostu spłukuje wodą pod dużym ciśnieniem. Rynien nie należy skrobać, ani drapać ostrymi narzędziami, ponieważ w ten sposób uszkodzimy ich powłokę ochronną. Przeglądowi wiosennemu zawsze powinno towarzyszyć sprawdzenie szczelności orynnowania. W razie stwierdzenia przecieków należy je zabezpieczyć. Służą do tego celu uszczelniacze kauczukowe, silikonowe lub bitumiczne. Wartom zdecydować się na taki, który będzie można pomalować. Dzięki warstwie farby uszczelnione miejsce nie będzie różnić się od pozostałej części rynny.

Co zrobić z deszczówką?

zdjęcie 1Wodę opadową spływającą rynnami można wykorzystać do wielu celów w obrębie swojej działki lub można ją odprowadzić do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego, czy kanalizacji ogólnospławnej. Na niektórych działkach budowlanych nie jest wskazane, by woda deszczowa wsiąkała bezpośrednio w grunt. Nie powinno zdarzyć się to zwłaszcza w pobliżu fundamentów domu. Tym bardziej jeżeli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny. Wówczas działkę należy odwodnić. Nie wolno robić tego, w ten sposób, by woda spływała na działkę sąsiada lub do kanalizacji bytowej. Najlepiej jest wykonać indywidualne przyłącze do istniejącej kanalizacji, przeznaczonej na deszczówkę. Zarządcami kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych jest na ogół gmina lub zakład komunalny. Zaś rowami melioracyjnymi zarządzają właściwe spółki melioracyjne. To właśnie zarządcy określają zasady techniczne przyłączy indywidualnych.

Zobacz także