Systemy kominowe - poradnik

Na czym polega odbiór komina?

Komin po wykonaniu musi być odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdza: zgodność wykonania z projektem, zgodność materiałów z dokumentacją techniczną, stan techniczny, drożność przewodów, ciąg kominowy, wloty i wyloty. W trakcie eksploatacji kominy muszą być czyszczone przez kominiarza: 2 razy w roku - przewody spalinowe, 4 razy w roku - przewody dymowe.

komin dachowy

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak wysoko nad połacią wykonać wylot komina dymowego?

Obliczając wysokość, na jakiej będzie znajdował się wylot komina spalinowego lub dymowego powinniśmy wziąć pod uwagę rodzaj pokrycia, jakie ułożono na dachu. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wylot komina powinien znajdować się na wysokości powyżej 0,6 m powyżej kalenicy dla dachów płaskich oraz stromych pokrytych materiałem łatwo zapalnym. W przypadku dachu stromego pokrytego materiałem niepalnym wylot komina powinien znajdować się na wysokości co najmniej 0,3 m od połaci dachowej i odległości 1 m mierzonej w poziomie od wylotu komina do powierzchni dachu.

komin kamienny

Zobacz także